Vets: 42.098k tweets talking about this in the last 24 hours


People talking about Vets: - karenward8521 - karenward8521 - GabeWhisnant - theuptake - saidbeebs - tranminhthien23 - cas_2050001283[...]

This Tag appearing in: Vietnam: ( Hai Phong - Ho Chi Minh City - Vietnam - ).
Popular tweets tagged with Vets:
karen marie ward @karenward8521🔁Trump Honors US Vietnam Vets In Vietnam!! youtu.be via @YouTube
loading...
The UpTake @theuptake🔁Trump Honors US Vietnam Vets In Vietnam: youtu.be via @YouTube
Gabe Whisnant @GabeWhisnant🔁Thanks, Pops and all the Vets. @ TP Biển Nha Trang instagram.com
karen marie ward @karenward8521🔁Trump Honors US Vietnam Vets In Vietnam youtu.be via @YouTube
thrill her✨ @saidbeebs🔁@Raallins @_opinionatedaf Bxjbxjdhxj not Vietnam vets😭
Trần Minh Thiện @tranminhthien23🔁Làm ơn hãy ngừng mua bán chó đầu ngắn, đó là chúng bị, chứ không phải chúng vốn có: chó Pug, chó Bulldogs,... fb.me
CASTest2050001283 @cas_2050001283🔁WCMdvjla osh𝄞d4urxqÁsÁÁek&eÁFhÁ0gdkAqynfKFlo𝄞p

05

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực