Popularity Award: 61.641k tweets talking about this in the last 24 hours


People talking about Popularity Award: - EXOFANPAGE_VN - MilkTeaVN - linhys_ - exoxot12sehun94 - loki_Rin69 - NguynTh04779159 - QuchNgcTrn1 - 2606Doanh - bwi_lungglinhh - HnThinDi10[...]
- Paris52548683 - greenlayla_ARMY - tkhuc_309 - Nguyenkookpark - ham14_Ami - DuongGiaAn0712 - Liss9331 - holediemthi - Choco_with_kook - chihancarem - HSEOK0218 - oKhnhLinh12 - mingg2107 - nguyenvi0502 - Thach_Thao86 - BTSnyy - ParkJimin_1306 - TrangVMin - NhiARMY95 - SamSam2199 - PhanThuyNhi - NguynBchThy7 - phuongthao1233 - TaetaeGucci11 - ARMY_2001_bts - Kookie98425035 - miucon530pk - ParkYoonVy2805 - ArmyMin95 - Shalynxxi - Thuylinhlung99 - linniejungkook - NguynNh81237122 - LuocJin - JeonKookie1999 - Quynhanh121299 - QunhAnh99 - Quynhanh199 - Noan_Tam - 14_0103_Ami - kimtaehyung2706 - JeonKookie1299 - JeonKookie1299

This Tag appearing in: Belarus: ( Brest - Grodno - Gomel - Minsk - Belarus - ).
Vietnam: ( Hanoi - Hai Phong - Can Tho - Da Nang - Ho Chi Minh City - Vietnam - ).
Puerto Rico: ( Puerto Rico - ).
Popular tweets tagged with Popularity Award:
EXOFANPAGE VN @EXOFANPAGE_VN🔁[CAPS] 171175 EXO & D.O. wins Popularity Award (singer) at AAA

Chúc mừng Kyungsoo và EXO đã giành được giải... fb.me


loading...
Ngô Bạch Hàm Nhi @exoxot12sehun94🔁Tú của t nhận giải rồi.
Popularity Award 👏👏
(Y)ou're (M)ine @linhys_🔁YOONA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG "POPULARITY AWARD" TẠI 2017 ASIA ARTIST AWARDS ❤️😘
오세훈 @MilkTeaVN🔁[OTHER] 171115 EXO WIN POPULARITY 2017 AT AAA AWARD

Đây rồi các bạn ơi!!!!! EXO nhà chúng ta đã chiến thắng... fb.me


NIR♡♡SUGA @loki_Rin69🔁Đề cử Melon đã công bố và BTS được đề cử:
•Best Arist Award
•Best Album Award
•Best Song Award
•Netizen Popularity Award
•Best Dane Track Award
•Best OST Award ( V-Jin)
Việc vote Melon chỉ K-ARMY mới vote được, trend Hashtag cổ vũ nha K-ARMY

Bông Cúc @JeonKookie1299🔁Đề cử Melon đã công bố và BTS được đề cử:
•Best Arist Award
•Best Album Award
•Best Song Award
•Netizen Popularity A twitter.com ward
•Best Dane Track Award
•Best OST Award ( V-Jin)
Việc vote Melon chỉ K-ARMY mới vote được, trend Hashtag cổ vũ nha K-ARMY


05

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực