#utbpol: Become Trend on twitter at (2018-06-29 08:57)


People talking about #utbpol: - Utbdep - Utbdep - olsviken - CarolineSzyber - PerBraconier - Nackabo01 - KarinMomma - MobergsR - kdriks - ungaforskare[...]
- TEXOTX - rogerjd1 - torpartjejen1 - nordensk - rasmusrossi - impetteri - rogerjd1 - karlankeborg - georgetobian - Anders__Ask - Provokatoren - ojzanza - tectam - SundstromP - MorKarins - BergWaara - profnos - robertthorburn - PerSKamperin - IntegrationNR - anettejahnke - vastgotapower - Mariastockhaus - lararesvardag - soclarare - tjarlotta - MobergsR - perfal - LilLnnberg - theprosen - asliebst - VixSeemann - delegation_ung - ungaforskare - LinaK7505 - SSegren - AlbanKAxlund - tuija_tuijam - YildizKarin - SFS_officiell - SveElevrad - socialdep - HaulsLegsFaster - ViaTT_se - lindahljohan - MobergsR - delegation_ung - tjarlotta - UHR_se - angelaolsson1 - KarlssonHkan - MarkusPalmheim - annalenanm - IdaGrundel - supermysig - MagnusBond - presskinka - olsviken - University_West - cajsa123 - dettaarsverige - HelenAppleHead - mariajacky - UHR_se - Insp_Falafel - backsedabo - fredrikpahlsson - ak37741 - AndersThalin - I_KungensKurva - Anna_Ekstrom - BengtVOL - ericlassuri - ollehjort - heleneHK - Utbdep - Politiskenvig - citronpoet1 - RebeccaWUvell - ericlassuri - storspiken - akademihen - TCOSverige - 08sthlmcity - Ragnymom - teknikforetagen - VuxiSamverkan - VuxiSamverkan - ToveRisberg - dagenssamhalle

This Tag appearing in: Sweden: ( Gothenburg - Stockholm - Sweden - ).
Popular tweets tagged with #utbpol:
Utbildningsdep @Utbdep🔁Alla som berörs av garantin för tidiga stödinsatser ska kunna förbereda sig innan garantin träder i kraft nästa år. D twitter.com ärför får och i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och ge stöd inför implementeringen
loading...
Caroline Szyber @CarolineSzyber🔁Vi vill göra en särskild satsning på elever som behöver särskilt stöd, och inte minst på att utbilda betydligt fler speciallärare. Läs hela artikeln i
Sven-Olof Larsson @olsviken🔁"Två fristående SFI-skolor stängs efter brister"
#svpol #skoltwitter #utbpol #skolan #skolpol #val2018
tt.omni.se
Utbildningsdep @Utbdep🔁Regeringen vill att fler ska delta i öppen nätbaserad utbildning (MOOCs). För att det ska bli lättare för lärosätena twitter.com att arrangera sådan utbildning har regeringen beslutat om ett tydligare regelverk
Per Braconier @PerBraconier🔁För att skydda vårt digitala samhällsbygge krävs rätt kompetens inom . Det är en omfattande utmaning och kräver en gemensam diskussion och kreativa lösningar på samhällets alla nivåer. I borrar vi ner oss i ämnet!
Momma 📎🐈 @KarinMomma🔁 Bra av @Anna_Ekstrom @socialdemokrat #utbpol #skolan #Almedalen #val2018 twitter.com
Mobergs reflektioner @MobergsR🔁Bra av @Anna_Ekstrom @socialdemokrat #utbpol #skolan #Almedalen #val2018 twitter.com
Kristdemokraterna @kdriks🔁Vi vill göra en särskild satsning på elever som behöver särskilt stöd, och inte minst på att utbilda betydligt fler s twitter.com peciallärare. Läs hela artikeln i
Unga Forskare @ungaforskare🔁👋 Säg hej till vår ideella arrangörsgrupp som jobbar med Utställningen Unga Forskare 2019! Uppstartshelg i Stockholm twitter.com och massor med idéer om hur vi ska nå högre höjder och slå nya deltagarrekord. Nu kör vi!


Sindré @TEXOTX🔁Myndigheterna säger sig vilja motverka segregation, men ger tillstånd för skolor som uttalat riktar sig till barn med utländsk bakgrund. Oookej. GG 👍


Roger J Danielsson @rogerjd1🔁Pluraword: Almedalen 2018
Håll ögon och öron öppna om vad politiker kommer att säga om skolan i Almedalen. Här några twitter.com funderingar från jag har.


Nordisk Samarbejde @nordensk🔁Studerat utomlands? Hör 3 studenter berätta varför det är bra att studera i ett annat nordiskt land. Kom till 's seminarium i & hör mer om varför det är viktigt med erfarenhet från studier utomlands
Rasmus Rossi @rasmusrossi🔁Vilka steg behöver vi i Sverige ta för att minska studieavbrotten?
Välkommen på seminarium med , och !
Läs mer här:
Petteri F Karttunen @impetteri🔁Utbildningsindex i Sverige. Det understryker och bekräftar att tillgången till högre utbildning absolut behövs byggas ut i Hela landet, speciellt i våra landsbygder. Tack , för ert klarsynta engagemang!

Roger J Danielsson @rogerjd1🔁Förstår politikerna vad som måste göras?
Exposé över lösningar på skolans problem. Värt att ha på minnet inför Almeda twitter.com len.


Pernilla Sundström @SundstromP🔁Tips till alla som är intresserade av utbildningens roll i demokratin! Örebro universitet anordnar tillsammans med Utbildningsdepartementet en nordisk konferens på detta tema den 30 - 31 oktober!

Carmen @BergWaara🔁50 miljoner för att regeringen ska få några mysiga pressklipp om fritids. Ja jösses, vi närmas oss ett val!
Robert Thorburn @robertthorburn🔁29 vitesförelägganden har skolhuvudmannen Göteborgs kommun fått perioden 2011-2017 från Skolinspektionen. 29! O då granskas kommuner betydligt mindre än fristående. Alla elever behöver garanteras kvalitet på sin utbildning.
Per Kamperin @PerSKamperin🔁Förstår politikerna vad som måste göras? #svpol #utbpol #skolan #val2018 esvd.svd.se
Anette Jahnke @anettejahnke🔁 Gustav Fridolins, @Anna_Ekstrom och @heleneHK engagemang i Almedalen #utbpol regeringen.se
Lärare 📎 @lararesvardag🔁Vad är kvalitet i sfi-utbildningen? Hur fungerar en sfi-utbildning som är bra? Vilka problem är det som ska vara svaret på?
ViS söker svaren i Almedalen

Socialistiska Lärare @soclarare🔁På Enbacksskolan i Tensta har eleverna i årskurs nio högre resultat än snittet i Stockholm och presterar långt över d twitter.com e flesta skolor med liknande förutsättningar.
Hur gör de?
Charlotta Tjärdahl @tjarlotta🔁Välfungerande studentinflytande är viktig för kvalitén i högre utbildning. Oroväckande att alla lärosäten som granskades i senaste tillsynen hade brister.
Mobergs reflektioner @MobergsR🔁Bra och läsvärt av

"Skolan ska samla - inte sortera barn utifrån föräldrarnas religion"

twitter.com


Per Falk @perfal🔁Medverkande i seminariet är , , , samt Maria Paavola och Maria Norberg som driver ! 🙌
Lil Lönnberg @LilLnnberg🔁Hur når vi de unga som varken arbetar och studerar? Välkommen på seminarium med , , och moderator .

Anna Sophie Liebst @asliebst🔁Studerat utomlands? Hör 3 studenter berätta varför det är bra att studera i ett annat nordiskt land. Kom till ' twitter.com s seminarium i & hör mer om varför det är viktigt med erfarenhet från studier utomlands
Victoria Seemann @VixSeemann🔁50 miljoner för att regeringen ska få några mysiga pressklipp om fritids. Ja jösses, vi närmas oss ett val! #utbpol regeringen.se
Dua @delegation_ung🔁Vilka steg behöver vi i Sverige ta för att minska studieavbrotten?
Välkommen på seminarium med , och !
Läs mer twitter.com här:
Unga Forskare @ungaforskare🔁Genom får högstadieelever bidra med smarta idéer på vår tids stora samhällsutmaningar. Elever i Mora kommun har till twitter.com sammans med bildlärare och tekniklärare använt vårt material och resultatet är lysande!


Lina Karvonen @LinaK7505🔁Viktigt. Alla barn har rätt till grundläggande gratis utbildning enl . Men varför tycker vi tydligen inte det är ett problem för alla icke-placerade elever som inte får detta?
Susanne Segren @SSegren🔁Regeringen höjer anslaget till med 50 miljoner kronor. Pengarna ska gå till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan
Alban Kjellgren Axlund @AlbanKAxlund🔁Kom och prata skolpolitik i Almedalen med oss! Här är de seminarier vi deltar i.
Karin S-Y @YildizKarin🔁UHR:s styrelse beslutade 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. UHRFS 2018:4 har nu kommit från tryck och tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019.
SFS @SFS_officiell🔁Välfungerande studentinflytande är viktig för kvalitén i högre utbildning. Oroväckande att alla lärosäten som granska twitter.com des i senaste tillsynen hade brister.
Sveriges Elevråd @SveElevrad🔁Kom och prata skolpolitik i Almedalen med oss! Här är de seminarier vi deltar i. twitter.com
Pressmeddelande @ViaTT_se🔁Lernia: Träffa Lernia i Almedalen #jallaalmedalen #lernia #almedalen #jobpol #utbpol #svpol via.tt.se
Johan Lindahl @lindahljohan🔁Utbildning, jobb och kompetensförsörjning är heta frågor i #almedalen i år. #utbpol #kompetensförsörjning twitter.com
Mobergs reflektioner @MobergsR🔁Läs: "Utan det helhjärtade stödet från de borgerliga partierna skulle Engelska skolan ha gått i sank. Ingen annan vil twitter.com l ha den" -


Dua @delegation_ung🔁Hur når vi de unga som varken arbetar och studerar? Välkommen på seminarium med , , och moderator .
twitter.com
loading...
Charlotta Tjärdahl @tjarlotta🔁Idag kom äntligen nästa övergripande modellförslag från STRUT. In och läs! Jag kommer diskutera förslaget (och nya rapport)i flertalet paneler under Almedalen. Ser fram emot spännande diskussioner.
UHR @UHR_se🔁UHR:s styrelse beslutade 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. UHRFS 2018:4 twitter.com har nu kommit från tryck och tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019.
Ida Grundel @IdaGrundel🔁Idag släpptes SULF:s rapport : "Systemfel i kunskapsfabriken". Högre utbildning är grunden för en positiv samhällsutveckling, regeringen måste satsa om man menar allvar med att Sverige ska möta framtiden som ett kunskapssamhälle.

Sven-Olof Larsson @olsviken🔁"Tre friskolor fick stänga i Stockholm på en vecka"
#svpol #skoltwitter #utbpol #skolan #skolpol #val2018
sverigesradio.se
Högskolan Väst @University_West🔁Bra att synliggör problematiken som stora delar av landet har i gällande tillgång till högre utbildning. och kommer att diskutera ämnet 2/7 13.00 i Visby.
Agneta🌺Carlquist @cajsa123🔁Luleå ger klartecken för etablering av Internationella Engelska Skolan. Det blir intressant att se hur stort intresset blir för att börja där. Mycket stort, tror jag.
UHR @UHR_se🔁UHR:s generaldirektör Karin Röding medverkar vid flera seminarier om internationalisering, kultur och utbildning unde twitter.com r Almedalsveckan. UHR anordnar inga egna evenemang.
Fredrik Påhlsson @fredrikpahlsson🔁29 vitesförelägganden har skolhuvudmannen Göteborgs kommun fått perioden 2011-2017 från Skolinspektionen. 29! O då g twitter.com ranskas kommuner betydligt mindre än fristående. Alla elever behöver garanteras kvalitet på sin utbildning.
Eric Lassuri @ericlassuri🔁@LOSverige @FrHaJo @socialdemokrat Inga nya företagsdrivna friskolor

#svpol #svepol #utbpol #val2018
lararnastidning.se


Utbildningsdep @Utbdep🔁Gustav Fridolins, @Anna_Ekstrom och @heleneHK engagemang i Almedalen #utbpol regeringen.se
Eric Lassuri @ericlassuri🔁Menar ni att får panik då lyfter fram fakta om förslag om att förbjuda friskolor? twitter.com
Hensplaining™️🐔📌 @akademihen🔁Myndigheterna säger sig vilja motverka segregation, men ger tillstånd för skolor som uttalat riktar sig till barn med twitter.com utländsk bakgrund. Oookej. GG 👍


EN skola för ALLA @08sthlmcity🔁Alla som berörs av garantin för tidiga stödinsatser ska kunna förbereda sig innan garantin träder i kraft nästa år. Därför får och i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och ge stöd inför implementeringen
Teknikföretagen @teknikforetagen🔁För att skydda vårt digitala samhällsbygge krävs rätt kompetens inom . Det är en omfattande utmaning och kräver en g twitter.com emensam diskussion och kreativa lösningar på samhällets alla nivåer. I borrar vi ner oss i ämnet!
ViS @VuxiSamverkan🔁Debatten som visar på vuxenutbildningens breda uppdrag. Välkomna!
#ViSiAlmedalen #utbpol #Almedalen2018 twitter.com
ViS @VuxiSamverkan🔁Vad är kvalitet i sfi-utbildningen? Hur fungerar en sfi-utbildning som är bra? Vilka problem är det som ska vara sva twitter.com ret på?
ViS söker svaren i Almedalen


05

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv