#resultatdialog: Become Trend on twitter at (2017-11-23 10:40)


People talking about #resultatdialog: - tori_vess14 - StyieandPurpose - Skolporten - Skolporten - GladhMarie - YildizKarin - vetenskapoallm - MoaDuvarci - BodilBavner - stjarnis[...]
- Vetenskapsradet - BodilBavner - karinherm - SverigeDikter - MoaDuvarci - karinherm - Skolporten - stjarnis - stjarnis - Vetenskapsradet - stjarnis - MoaDuvarci - stjarnis - MoaDuvarci - blixtgordon13 - klmberquinn - Jessier0264 - GladhMarie - Skolporten - SverigeDikter - gvbulldings - FBL__Willfredyb - Carlsdottern - gunillanordin - karinherm - stjarnis - stjarnis - stjarnis - karinherm - trendinaliaSE - stjarnis - karinherm - karinherm - trendinaliaSE - reemoanoud - trendinaliaSE - trendinaliaSE - ladiels - ladiels - ladiels - ladiels - karinherm - trendinaliaSE - Skolporten - karinherm - karinherm - Skolporten - Vetenskapsradet - stjarnis - Skolporten - karinherm - arkehag - anettejahnke - JohannaJAstrand - arkehag - Ifous1 - GladhMarie - malintufvesson - GladhMarie - malintufvesson - malintufvesson - GladhMarie - YildizKarin - malintufvesson - arkehag - arkehag - Vetenskapsradet - GladhMarie - karinherm - Skolporten - karinherm - CeciliaGsson - Vetenskapsradet - arkehag - GladhMarie - YildizKarin - GladhMarie - karinherm - karinherm - arkehag - Carlsdottern - karinherm - gunillanordin - Vetenskapsradet - Vetenskapsradet - CeciliaGsson - Vetenskapsradet - Vetenskapsradet - GladhMarie - GladhMarie

This Tag appearing in: Sweden: ( Gothenburg - ).
Popular tweets tagged with #resultatdialog:
#resultatdialog Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁Eva Björck, huvudsekreterare i UVK på Vetenskapsrådet berättar om nyheter inom UVKs: verksamhet.#resultatdialog
loading...
#resultatdialog Skolporten @Skolporten🔁Nu paneldebatt med bla lärarstudent, professorer och Johanna Jaara Åstrand på Vetenskapsrådets #resultatdialog
#resultatdialog ylva carlsdotter @Carlsdottern🔁Keynote Björn Åstrand på #resultatdialog
#resultatdialog Gunilla Nordin @gunillanordin🔁 Idag kör vi Resultatdialog 2017 på @Stockholms_univ ! #resultatdialog
#resultatdialog Skolporten @Skolporten🔁Etiska fallgropar som hittats i de undersökta programmen: #resultatdialog
#resultatdialog Karin Hermansson @karinherm🔁Varför #tillit är viktigt för ett samhälle. Carina Gunnarsson. #resultatdialog
#resultatdialog Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Detta är mer intressant än man kan tro! #resultatdialog
#resultatdialog Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Dagens sista presentation på #resultatdialog Även här inslag från @linneuni
#resultatdialog Gunilla Nordin @gunillanordin🔁Rickard Jonsson om att förstå färgblind rasism. @rickard_rj #resultatdialog @Stockholms_univ
#resultatdialog Sverige Dikter @SverigeDikter🔁Man ser aldrig att svenka... #SvDikter #sdriks #lundpol #resultatdialog #timeout #SWEDEM
#resultatdialog Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Så här inleder jag dag 2 av #resultatdialog
#resultatdialog Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁En fråga som det tidigare inte forskats så mycket om, men nu så... #resultatdialog
#resultatdialog Sverige Dikter @SverigeDikter🔁Jag har aldrig FATTAT... #SvDikter #SD #LD17 #resultatdialog #MIFVLH #Fosterlandet
#resultatdialog Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁Nu samtal om hur forskarskolor kan bidra till en bättre lärarutbildning på #resultatdialog 2017 på @Stockholms_univ
#resultatdialog Skolporten @Skolporten🔁Samtal: Hur kan forskarskolor bidra till en bättre lärarutbildning? #resultatdialog
Tori Vess @tori_vess14🔁Nu paneldebatt med bla lärarstudent, professorer och Johanna Jaara Åstrand på Vetenskapsrådets
Skolporten @Skolporten🔁Vetenskapsrådet ska från år 2020 dela ut 90 milj kr per år till forskarskolor för lärarutbildare. Hur ska det organis twitter.com eras på bästa sätt & vilka modeller, är frågan?
Marie Gladh @GladhMarie🔁Ser ut som att jag ska ta ton🎶..? sign. "körsångare är jag också" #resultatdialog twitter.com
Karin S-Y @YildizKarin🔁Nu samtal om hur forskarskolor kan bidra till en bättre lärarutbildning på 2017 på
Moa Duvarci Engman @MoaDuvarci🔁Skolportens lärarpanels Marie Gladh, som varit med på många av Vetenskapsrådets Resultatdialoger, ombads dela med sig twitter.com om sina intryck av årets på SU.
Bodil Båvner @BodilBavner🔁Sista passet på - forskarskolor för lärarutbildare. Hur ska forskarutbildning i olika former stödja skola o högre ut twitter.com b?
Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Årets avslutas med diskussion om de forskarskolor som ska ge fler forskarutbildade i lärarutbildningarna. twitter.com
Bodil Båvner @BodilBavner🔁@MoaDuvarci Redovisning av de trender som man blir så trött av... #resultatdialog
Karin Hermansson @karinherm🔁Sätt mer fokus på undervisningen. Prata mer om läraren och mindre om eleven. Och det behövs mer elevperspektiv. Några twitter.com reflektioner och medskick från forskarna.
Moa Duvarci Engman @MoaDuvarci🔁Rätt och fel i skolans värld - hur påverkas skolan av den ökande juridifieringen? Caroline Runesdotter föreläser på twitter.com
Karin Hermansson @karinherm🔁Eva Hjörne, GU, pres intressanta studier av elever i särskilda undervisningsgrupper f adhd. Mkt lite bevis för ökat l twitter.com ärande o delaktighet i dessa. Stort behov av fortsatt forskning om tex undervisningspraktiker o vad som händer vid övergång till "normal" klass.
Skolporten @Skolporten🔁 Dag 2 på #resultatdialog på Sthlms univ. Nu: organisatorisk differentiering och likvärdighet i olika utbildningssystem.
Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Dagens andra studie på om ett ämne som intresserar mig. Vad är en specialpedagog, och vad skiljer dem från speciallä twitter.com rare?
Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁Dag 2 på Resultatdialog har kickat igång. Här ser vi John Airey, forskare i fysik vid Uppsala universitet prata om s twitter.com emiotiska redskap.
Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Yang Hansens studie visar inga mellanskolsskillnader i Finland, däremot skillnader inom skolor. Hon funderar över om twitter.com skillnaden mellan klassrum kan bero på de finska lärarnas autonomi.
Moa Duvarci Engman @MoaDuvarci🔁Dag 2 på #resultatdialog på Sthlms univ. Nu: organisatorisk differentiering och likvärdighet i olika utbildningssystem.
Moa Duvarci Engman @MoaDuvarci🔁Dagens på Stockholms universitet avslutas traditionsenligt med trevlig middag med Skolportens lärarpanel!
Magnus Blixt @blixtgordon13🔁Som alltid vittra och energigivande samtal, önskar vi haft mer tid (dvs jag inte haft och lyckats boka bort mig på twitter.com föreläsning för länge sedan. Nästa ska jag inte missa!
Skolporten @Skolporten🔁Dagens på Stockholms universitet avslutas traditionsenligt med trevlig middag med Skolportens lärarpanel! twitter.com
Karin Hermansson @karinherm🔁Intressant presentation avslutar dagen: "Stökiga pojkar? Offentliga och lokala narrativer om pojkars normbrott i skol twitter.com an". Rikard Jonsson, SU, utmanar bilden av pojkars "antipluggkultur" i studie av gymnasieelever.
Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Lärarstudenterna tänker mycket på yrket och identifierar sig med lärarkåren när de skriver sina examensarbeten #resultatdialog
Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Kampen om texten - en studie av lärarstudenters examensarbeten. #resultatdialog
Karin Hermansson @karinherm🔁Vilka faktorer i skolan påverkar tilliten? Bl.a.: Rättvist bemötande, Öppet klassrumsklimat, Interaktionen mellan ele twitter.com verna. Carina Gunnarsson, UU om prel resultat i sin studie.
Karin Hermansson @karinherm🔁"Vem bryr sig och vem kan man lita på?" Carina Gunnarsson, UU, om skolans betydelse för ungdomars sociala tillit. twitter.com
The Real @reemoanoud🔁Watch
goo.glMoa Hjelmerِ

Åsa Linderborgِ
Fingِ


Häckenِ
Leif Östlingِ twitter.com


loading...
Lars Adiels @ladiels🔁 i stället missade lärarlönelyftet att skilja förstelärare och lektorer (inte i egen sak) åt samt just att ge lektor twitter.com er tid att forska. Istället finns en stor grupp som kallar sig lönlös lektor
Lars Adiels @ladiels🔁 har ingen mer än lärarförbundet fattat att det finns massor av lektorer på skolorna som gärna skulle göra äkta prakt twitter.com iknära forskning om tid (pengar) fanns
Lars Adiels @ladiels🔁#resultatdialog alla som har gått forskarskolor vill enligt samma akademiska forskare stanna eller komma tillbaka till akademin
Lars Adiels @ladiels🔁 ”akademiska forskare” pratar fortfarande i termer av vi och dom. Bara forskare på högskolan kan forska lärare gör si twitter.com g ocke besvär
Karin Hermansson @karinherm🔁Det finns nånting hos museerna som saknas i vanliga klassrum. Det kan bidra till ökad förståelse. Dock viktigt med e twitter.com fterarbetet i skolan, tex för att länka ihop känslor och fakta. Kräver tid och organisering. Christina Johansson, MaH.
Karin Hermansson @karinherm🔁Nu: Christina Johansson, Malmö högskola, om "Att lära om migration och mångfald: Skola och museum i samverkan" #resultatdialog
Karin Hermansson @karinherm🔁Hur påverkar marknadiseringen lärare, och hur ser rektorer på effekterna av konkurrensen? Ulf Lundström, UmU, twitter.com
Skolporten @Skolporten🔁Svenska skolbarn mår på det hela taget mycket bra vid internationella jämförelser. Det enda (och betydande) undantage twitter.com t är den psykiska ohälsan säger professor Ingemar Engström.
Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁”Det var rena vansinnet att inrätta förskoleklasser.” Anders Garpelin, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola twitter.com .
Anna Jändel-Holst @stjarnis🔁Lyssnar till Per Gerrevall från om projektet Låt den rätta komma ut, om olika sätt att bedöma lärare som olämpliga. twitter.com
Skolporten @Skolporten🔁”Ibland räcker pengar till mycket - och vi har gjort mycket!” säger professor Anders Garpelin när han presenterar en twitter.com studie om övergångar mellan förskola, F-klass & g.skola
Karin Hermansson @karinherm🔁Först för min del på em-passet: "Inkluderande och konkurrerande". Ulf Lundström, UmU, om "gymnasieskolan i skärningsp twitter.com unkten mellan social inkludering och marknadisering".
Katarina Arkehag @arkehag🔁 I dag befinner sig @karinherm och @arkehag på #resultatdialog . Om du är där och undrar vad Ifous är - leta upp någon av dem!
Johanna JaaraÅstrand @JohannaJAstrand🔁Panelsamtal om framtidens skola på . vill utveckla samarbetet mellan skolan och akademin och att det införs ett professionsprogram för lärare för att säkerställa möjligheterna till utveckling under lärargärningen.
Katarina Arkehag @arkehag🔁UVKs ledamöter behöver uppdatering sig på läget om forskarutbildade lärare. Många stannar och vill vara i undervisnin twitter.com g och samarbeta m akademin. Men synen och tron på att det kan ske och vilka förutsättningar som behövs måste ändrad inte minst från akademin
Ifous @Ifous1🔁I dag befinner sig @karinherm och @arkehag på #resultatdialog . Om du är där och undrar vad Ifous är - leta upp någon av dem!
Marie Gladh @GladhMarie🔁Nån som sett ett eluttag i Aula Magna på #resultatdialog?
Malin Tufvesson @malintufvesson🔁Ett professionsprogram måste vila på grundtanken att lärare får fortsätta att utvecklas under yrkeslivet med breddnin twitter.com g, fördjupning och specialisering säger
Marie Gladh @GladhMarie🔁Ett professionsprogram för lärare kan bli o utgöra ett kapacitetsbyggande och självutvecklande system. Johanna J Åstrand på #resultatdialog
Malin Tufvesson @malintufvesson🔁Ska vi utveckla ett professionsprogram för lärare måste lärare och skolledare vara involverade, drivande och de som l twitter.com eder utvecklingen framåt säger
Malin Tufvesson @malintufvesson🔁 lärarlegitimation är ett erkännande av den kompetens som krävs i mötet mellan lärare och elev. Nästa steg är ett pro twitter.com fessionsprogram för alla lärare och skolledare där möjligheterna till komp.utv säkerställs
Marie Gladh @GladhMarie🔁"Legitimationen handlar om att kvalitetssäkra relationskompetensen i de olika lärarinriktningarna." Johanna Jaara Åstrand på #resultatdialog
Malin Tufvesson @malintufvesson🔁Panelsamtal om framtidens skola på . vill utveckla samarbetet mellan skolan och akademin och att det införs ett prof twitter.com essionsprogram för lärare för att säkerställa möjligheterna till utveckling under lärargärningen.
Katarina Arkehag @arkehag🔁 lyfter viktigt perspektiv. Handlar inte bara om vad forskning kan bidra med utan hur vi samarbetar skola och akademi twitter.com för att identifiera behov och lösa problem. System behövs!
Katarina Arkehag @arkehag🔁 Björn Åstrand om professionssteg, men HUR ska kunskapsbasen som professionen kräver, utvecklas? #resultatdialog
Karin Hermansson @karinherm🔁Hej -arrangörer på ! Kommer alla ppt-presentationer att finnas tillgängliga i efterhand? Abstract om forskningsprese twitter.com ntationerna? Tack på förhand!
Karin Hermansson @karinherm🔁Björn Åstrand ger förhandsinformation om vad han kommer att föreslå i sin utredning. twitter.com
Cecilia Göransson @CeciliaGsson🔁Björn Åstrand om professionssteg, men HUR ska kunskapsbasen som professionen kräver, utvecklas? #resultatdialog
Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁”Det är ett system vi behöver bygga för att bidra till framtidens skola.” Björn Åstrand, statlig utredare och lektor twitter.com på Umeå uni på Resultatdialog.
Katarina Arkehag @arkehag🔁 "Education must give wings and roots" Björn Åstrand om tibetansk utbildningspolicy på #resultatdialog
Marie Gladh @GladhMarie🔁B. Åstrand, Karlstads universitet, tror att vi är på väg in i en ny helhet, i ett nytt landskap. Hoppas att han siar rätt. #resultatdialog
Marie Gladh @GladhMarie🔁"Education must give wings and roots" Björn Åstrand om tibetansk utbildningspolicy på #resultatdialog
Karin Hermansson @karinherm🔁Ur den tibetanska läroplanen. Texter som trycks upp på små kort som man kan ha med sig i fickan. Björn Åstrand på twitter.com
Karin Hermansson @karinherm🔁"Skola som ser ganska olika ut kan vara ganska lika. Och skola som ser ganska lika ut kan vara ganska olika." Björn Å twitter.com strand, keynote på
Katarina Arkehag @arkehag🔁Hur kan akademin bidra till framtidens skola - utbildning, forskning, samverkan? Framtidens skola? Vad ser framför o twitter.com ss? Björn Åstrand på
Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁 Eva Björck om mängden människor som berörs av utb vet. Men varför får vi så lite pengar? #resultatdialog
Cecilia Göransson @CeciliaGsson🔁Eva Björck om mängden människor som berörs av utb vet. Men varför får vi så lite pengar? #resultatdialog
Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁 Nu Mats Börjeson om lärarutbildningarna.#resultatdialog 2017
Vetenskapsrådet @Vetenskapsradet🔁Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding inviger Resultatdialog. ”Syftet med konferensen är bla att s twitter.com kapa en mötesplats för alla som är intresserade av utbildningsvetenskap samt att kommunicera forskningsresultat.”
Marie Gladh @GladhMarie🔁Nu Mats Börjeson om lärarutbildningarna.#resultatdialog 2017

05

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv