#digitalisering: Become Trend on twitter at (2018-07-04 14:47)


People talking about #digitalisering: - Naringsdep - AnnFannyMolin - JanGosbeck - HackForSweden - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec[...]
- RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - RobertCloarec - MAgbg - joajan - peternowitter - MarietheLarsson - OwensAnna - sofia_edvardsen - ertmssweden - MoniJensen - CTarschys - Gustaf_Cavalli - S_BerghCamilla - couch_patrick - OwensAnna - metteknut - johanssonrikard - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - LenaEmanuelsson - FoUiSormland - FoUiSormland - ulrikaba - ulrikaba - ulrikaba - autismasperg - AseMarieLindero - liberaldaniel - cchruzander - visibacare - cchruzander - DigitalSocietyL - CybercomPeople - CybercomPeople - FredrikvE - Arbetsgivarverk - Arbetsgivarverk - EmilieOrring - Arbetsgivarverk - AustriaInSweden - ManjurulHoque7 - annhellenius - Arbetsgivarverk - fredrikribba - anettewestland - Arbetsgivarverk - pmedina - Arbetsgivarverk - jonssonkim - Vattenfall_Se - johanbraw - Arbetsgivarverk - uhmynd - Arbetsgivarverk - fastun_se - Arbetsgivarverk - Arbetsgivarverk - Magnus_Hedberg - Arbetsgivarverk - DoctrinAB - robbanborjes - DoctrinAB - Arbetsgivarverk - tyttiyv - DigitalaTips - Arbetsgivarverk - lexploresweden - Arbetsgivarverk - Arbetsgivarverk - robbanborjes - KarinBacklund - visibacare - visibacare - ABBSverige - ProfLavesson

This Tag appearing in: Sweden: ( Gothenburg - Sweden - ).
Popular tweets tagged with #digitalisering:
#digitalisering Digitala tips @DigitalaTips🔁Amazon öppnar ny automatiserad butik #digitalisering ift.tt
loading...
Jan Gösbeck @JanGosbeck🔁Idag lanserar vi en rapport om fastighetens roll i leveranskedjan. Vilka tjänster är hyresgäster beredda att betala för, och kan fastighetsägare skapa nya intäkter genom att erbjuda dessa? Läs här:
Ann Molin @AnnFannyMolin🔁Spännande fredag om framtidens och inte minst(tycker jag:) med stora nyheter om

Näringsdepartementet @Naringsdep🔁Drygt 170 initiativ kopplade till Digitaliseringsstrategins fem delmål har regeringen tagit det senaste året. Allt f twitter.com ör att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁 Vilka framgångsfaktorer finns? undrar moderator #stoppahot #almedalen #digitalisering
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Nu är det dags för panelsamtal. Vi välkomnar och Länsstyrelsen Gotland upp på scen
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Arbetsgivarverket tar diskussionen och de här frågorna vidare utifrån dagens samtal
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Ett konkret tips kommer från där man har regelrätta säkerhetssamtal med medarbetare
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Mörkertal antas vara stort pga brist på heltäckande studier, men rapport från visar en del av bilden för hur det ser ut på större statliga myndigheter
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Modet att arbeta med de här frågorna måste finnas där, men det modet måste också innebära att vi har frågorna på agendan, menar vår GD Eva som framhåller att detta är en prioriterad fråga
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Vårt tredje seminarium är igång: Illegala, legala och digitala hot - statstjänstemannen satt under tryck
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Samsyn bland paneldeltagarna om att hot och trakasserier ökar, skrämmande siffror och erfarenheter som tyvärr inte förvånar
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Utbildning är en nyckel, både i sakkunskap och i sin yrkesroll. En annan viktig bit kommer ur medarbetarskap och arbetsgivare som backar upp
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Ett råare diskussionsklimat oroar både publik och paneldeltagare, samtidigt som att det är viktigt att alla delar av samhället tar ansvar
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Igen finns en samsyn. ”Vi kan inte samarbeta för mycket när utvecklingen och förändringen går så fort” kommer från panelen
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Aktiva arbetsgivare lyfts också som framgångsfaktor - både vid förebyggande arbete och när en situation uppstår En utmaning är sociala kanaler
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Hur ser hoten mot statstjänstemän ut? 3 slutsatser inleder med - olika sorters hot förekommer, det berör alla typer av myndighetsverksamhet och digital teknik påverkar karaktären på hoten
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Alla deltagande myndigheter har haft ett kontinuerligt arbete internt under en längre tid. Finns det möjlighet till samverkan som del i vidare utvecklingsarbete? undrar moderator
Robert Cloarec @RobertCloarec🔁Nu kommer upp på scen och berättar bl.a. om hur deras medlemmar upplever trygghet i sin yrkesutövning som kartlagts i rapporten ”Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i rättsväsendet och andra utsatta myndigheter”
MalinbAndersson @MAgbg🔁”Är vi redo för ett övervakat trafiksystem?” Malin Andersson, Göteborgs stad
Joakim Jansson @joajan🔁Det känns som bara får bra svar när han ställer två viktiga frågor. Den ena-vad innebär hållbar digitalisering för dig? Den andra får ni reda på i filmen. rockar så klart!

Peter Norman @peternowitter🔁"Vad är fördelen med Lexplores screening?", frågar publiken. "Enhetligheten, snabbheten, lätt att mäta ofta och tätt", svarar
Mariethe Larsson @MarietheLarsson🔁Tack till , och Pontus Lindholm för ett bra svar på frågan: hur regionen i Östergötland stöttar organisationer som vill starta med E-handel med kommunikation?
Anna Owens @OwensAnna🔁Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar? Se det första av Arbetsgivarverkets seminarier från här: Medverkar gör
Sofia Edvardsen @sofia_edvardsen🔁Många digitala hälsolösningar kräver inte ändring i it-struktur utan i vårdens arbetssätt, enligt på
John Adolfsson @ertmssweden🔁: Kraften som finns för att förändra i en organisation är kraften som blir över efter drift av den dagliga verksamheten.
Monika Jensen @MoniJensen🔁I nästa vecka deltar vid fem offentliga seminarier under Almedalsveckan i Visby. Du hittar mer info i kalendern på vår webb.
Gustaf Cavalli @Gustaf_Cavalli🔁Spännande fredag om framtidens och inte minst(tycker jag:) med stora nyheter om
twitter.com
Camilla Sandin Bergh @S_BerghCamilla🔁Vi behöver integrera digitala delar som en självklar del i verksamhetsutvecklingen inom säger Förbättringen behövs för både patienter och medarbetare. Och visst bidrar diskussionen i till att området utvecklas
Patrick Couch @couch_patrick🔁Hittills i har övriga partier uppvisat (a) en rätt naiv syn på och vad en genuin för med sig (b) en oroande avsakn twitter.com ad av en framåtlutad vision om vilken framtid de vill skapa (c) ett överdrivet fokus på det externa på bekostnad av det interna.
Mette Davidsson @metteknut🔁Paul Davidson, e-strateg på Hörby Kommun lyfts fram som modig på ”Vi sitter inte så mycket på kammaren och funderar på om det funkar eller inte. Vi testar och ser. Ibland funkar det inte, men oftast fungerar det faktiskt väldigt bra”
Rikard Johansson @johanssonrikard🔁Tack för samtalen om vikten av digitalisering i vården för att skapa värden. Grym moderator Karina twitter.com
FoU i Sörmland @FoUiSormland🔁Digitalisering är ett av årets stora teman i Almedalen 2018. Många intressanta föredrag inom området. Region Västerb twitter.com otten ligger långt framme i detta.

@ Almedalen
FoU i Sörmland @FoUiSormland🔁Digitalisering är ett av årets stora teman i Almedalen 2018. Många intressanta föredrag inom området. Region Västerb twitter.com otten ligger långt framme i detta.

Ulrika B Abrahamsson @ulrikaba🔁ÖL Jan Lapins: Om man drabbas av melanom är snabbhet a och o. Teledermatoskopi kan mer träffsäkert identifiera sannolika melanom, kortar tiden till operation och kan minska dödligheten
Ulrika B Abrahamsson @ulrikaba🔁Unga människor som vill läsa sin journal konstaterar chockade - what? Finns den inte på snapchat? på seminarium om
autismasperg @autismasperg🔁Uppmaning till bl a digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP): Säkerställ "att digitala system utvecklas och testas så att de blir tillgängliga för alla."
Åse-Marie @AseMarieLindero🔁Största panelen i ? ⁦⁩ har samlat nio intressanta personer för att diskutera vilka som inte får del av fördelarna med , och vad som kan göras åt saken. På 2 trappor upp i Gotlands museum.
Daniel Forslund @liberaldaniel🔁Det hettar till i debatten om digitala vårdmöten hos - ”Vänsterpartiet vill att regionerna själva ska driva utveckling och innovation. Det har vi försökt i 25 år och det har gått sådär”
Charlotte Chruzander @cchruzander🔁Intressant hur beslutsstöd kan utvecklas för säkra kliniska bedömningar, här vid förmaksflimmer. Viktigt att föra ihop 1) patientnytta 2) klinisk diagnostik och 3) forskning Inspirerande föredrag Magnus Janzon
loading...
Visiba Care @visibacare🔁Det hettar till i debatten om digitala vårdmöten hos - ”Vänsterpartiet vill att regionerna själva ska driva utveck twitter.com ling och innovation. Det har vi försökt i 25 år och det har gått sådär”
Charlotte Chruzander @cchruzander🔁Hur ser ni på alternativa aktörer för att utveckla Självklart välkomnar vi privata aktörer för utveckling av Regioner & Kommuner. Vi kan bara lyckas via partnerskap . AVi vill också lära av ”de små aktörerna” säger panelen
Stefan Larsson @DigitalSocietyL🔁Kommer tekniken att vinna över politiken? Pågår just nu Hästgatan 2 och LIVE: twitter.com
Cybercom Group @CybercomPeople🔁Möjligheterna med måste utnyttjas för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Hur jobbar städer och kommuner för att främja nya affärsmodeller m. digitalisering och effektivisering som drivkraft? Intressanta tankar av mfl
Cybercom Group @CybercomPeople🔁Nu sem om nya affärsmodeller f d smarta staden när driver m
Fredrik von Essen @FredrikvE🔁Digitaliseringskommissionen beskrev det sociala kontraktet i en digital tid - rekommenderad läsning! SOU 2016:89 och 2026:85
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Arbetsgivarverket tar diskussionen och de här frågorna vidare utifrån dagens samtal #agv #stoppahot #digitalisering #almedalen
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Modet att arbeta med de här frågorna måste finnas där, men det modet måste också innebära att vi har frågorna på agen twitter.com dan, menar vår GD Eva som framhåller att detta är en prioriterad fråga
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Ett råare diskussionsklimat oroar både publik och paneldeltagare, samtidigt som att det är viktigt att alla delar av twitter.com samhället tar ansvar
ADVANTAGE AUSTRIA SE @AustriaInSweden🔁Uppkopplade papperskorgar?
För att bli en bör stadsplanerare utnyttja och . Så blir staden ekonomiskt, ekologiskt twitter.com och socialt .Manjurul Hoque @ManjurulHoque7🔁”Med digitala visualiseringsverktyg kan vi attrahera fler unga - framför allt tjejer - som får se och uppleva vår arbetsplats från insidan.” reflekterar tillsammans med i .
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Ett konkret tips kommer från @Kriminalvarden där man har regelrätta säkerhetssamtal med medarbetare #stoppahot #digitalisering #almedalen
Anette Westlander @anettewestland🔁Traditionella företagen har de något att lära av startup företagen? Ja, troligen mycket!
i samarbete me twitter.com d
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Igen finns en samsyn. ”Vi kan inte samarbeta för mycket när utvecklingen och förändringen går så fort” kommer från p twitter.com anelen
pmedina @pmedina🔁Missade du vårt seminarium "AI - Lättare liv men svårare val" i ? Se det i efterhand på .

Deltog gjorde bl.a. och .


Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Alla deltagande myndigheter har haft ett kontinuerligt arbete internt under en längre tid. Finns det möjlighet till s twitter.com amverkan som del i vidare utvecklingsarbete? undrar moderator
Vattenfall Sverige @Vattenfall_Se🔁Missade du vårt seminarium "AI - Lättare liv men svårare val" i ? Se det i efterhand på .

Deltog g twitter.com jorde bl.a. och .


Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Aktiva arbetsgivare lyfts också som framgångsfaktor - både vid förebyggande arbete och när en situation uppstår twitter.com En utmaning är sociala kanaler
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Utbildning är en nyckel, både i sakkunskap och i sin yrkesroll. En annan viktig bit kommer ur medarbetarskap och arbe twitter.com tsgivare som backar upp
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Vilka framgångsfaktorer finns? undrar moderator #stoppahot #almedalen #digitalisering
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Samsyn bland paneldeltagarna om att hot och trakasserier ökar, skrämmande siffror och erfarenheter som tyvärr inte f twitter.com örvånar
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Nu är det dags för panelsamtal. Vi välkomnar och Länsstyrelsen Gotland upp på scen twitter.com
Doctrin @DoctrinAB🔁”Digitalisering den enskilt viktigaste faktorn för att kunna förändra våra arbetssätt” Ashkan Labaf twitter.com
Robert Börjes @robbanborjes🔁Gott snack från Almedalen. Och två riktigt bra svar av Åsa Zetterberg. Den första om hållbar digitalisering, den andr twitter.com a om.. Titta på filmen tycker jag.
Eller hur ?

Doctrin @DoctrinAB🔁Ashkan Labaf, Chefläkare om hur e-hälsan mår i svensk hälso- och sjukvård och hur vi kan accelerera utvecklingsarbete twitter.com t hos i
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Nu kommer upp på scen och berättar bl.a. om hur deras medlemmar upplever trygghet i sin yrkesutövning som kartlagts twitter.com i rapporten ”Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i rättsväsendet och andra utsatta myndigheter”
Tytti Yli-Viikari @tyttiyv🔁Det saknas en övergripande strategi - Håkan Nyberg, Anna Gärdin och Per Wallentin om av den offentliga sektorn ; ö twitter.com ka kvalitet och spara miljarder. Hur? Kunbehov, nudging, kodning på skolan, utbildning, strategi, drivkraft
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Mörkertal antas vara stort pga brist på heltäckande studier, men rapport från visar en del av bilden för hur det ser twitter.com ut på större statliga myndigheter
Lexplore @lexploresweden🔁"Vad är fördelen med Lexplores screening?", frågar publiken. "Enhetligheten, snabbheten, lätt att mäta ofta och tätt" twitter.com , svarar
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Hur ser hoten mot statstjänstemän ut? 3 slutsatser inleder med - olika sorters hot förekommer, det berör alla typer twitter.com av myndighetsverksamhet och digital teknik påverkar karaktären på hoten
Arbetsgivarverket @Arbetsgivarverk🔁Vårt tredje seminarium är igång: Illegala, legala och digitala hot - statstjänstemannen satt under tryck twitter.com
Robert Börjes @robbanborjes🔁Det känns som bara får bra svar när han ställer två viktiga frågor. Den ena-vad innebär hållbar digitalisering för d twitter.com ig? Den andra får ni reda på i filmen. rockar så klart!

Karin Bäcklund @KarinBacklund🔁PRF arrangerade imorse samtalet "Digitaliseringen och färjeturismen" på Maritim mötesplats. Tack till alla som kom och lyssnade och till våra deltagare!
Visiba Care @visibacare🔁Om sjukvården 2023 hos - Vårt välfärdssystem är på väg in i en kris, vilket påtvingar att digitaliseringen måste gå twitter.com fortare”
Visiba Care @visibacare🔁 utmanar sjukvården på - ”2023 kommer läkaren se sig själv mycket mer som en konsult, och vi som patienter väljer vi twitter.com ken läkare de talar med t ex baserat på hur bra betyg de har”
ABB Sverige @ABBSverige🔁”Med digitala visualiseringsverktyg kan vi attrahera fler unga - framför allt tjejer - som får se och uppleva vår arb twitter.com etsplats från insidan.” reflekterar tillsammans med i .
Niklas Lavesson @ProfLavesson🔁Katarina Lindblad Gidlund och Erik Borglund och Helene Nilsson ställer sig frågan vid dagens sista seminarium: vem tar ansvar för en naiv digitalisering?

05

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv