#bioekonomi: #bioekonomi

@Matsdotter 🔁 Substitution behöver lyftas mer inom #bioekonomi menar Hassi #gusem #fininstsem


#bioekonomi: #bioekonomi

@JohanHassel 🔁 Tankesmedjans vd @JohanHassel inleder seminariet om #bioekonomi #gusem #fininst


#bioekonomi: #bioekonomi

@RogerFolhammar 🔁 EU-och handelsminister Ann Linde slår ett slag för frihandel och konkurrens .#Bioekonomi


@maria_sandqvist 🔁Finland är en nära allierad i att utveckla EUs inre marknad säger eu-minister @AnnLinde #bioekonomi #fininstsem #gusem


@RogerFolhammar 🔁- Bioekonomi är lösningen på många globala problem! Säger Lena Ek, ordförande Södra #bioekonomi #Fininstsem


@BResvik 🔁Finland är en nära allierad i att utveckla EUs inre marknad säger eu-minister @AnnLinde #bioekonomi #fininstsem #gusem


@jankunnas 🔁Per Lyrvall: Vad som är nytt med #bioekonomi är att i framtiden är uthållighet den enda businessen vi kan bedriva! # twitter.com gusem #fininstem


@NinaParssinen 🔁- Viktigt att bevara nationernas självbestämmande i skogsfrågor, säger Ann Linde EU och handelsminister #Bioekonomi #Fininstsem


@AnneSkantz 🔁Nu paneldiskussion med @satuhassi @LenaEk_C @JoSandahl och Per Lyrvall @storaenso #bioekonomi #fininstsem #gusem


@kopparbol 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@julienswe 🔁- Bioekonomi är lösningen på många globala problem! Säger Lena Ek, ordförande Södra #bioekonomi #Fininstsem


@HanserikErik 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@JohanHassel 🔁Paneldiskussion med Per Lyrvall @storaenso @JoSandahl @LenaEk_C @satuhassi @JohanHassel om #bioekonomi #GUsem #fininstsem


@TEM_uutiset 🔁Minister @MikaLintila om Finlands satsningar på #bioekonomi och strategin som introducerades 2014 #Fininstsem #GUsem


@VernaMats 🔁Annan central fråga är att det INTE finns en gemensamt ök definition av #bioekonomi. Många använder begreppet, men menar olika saker. #gusem


@VernaMats 🔁Ingen har hittills talat om de stora utmaningarna med #bioekonomi ffa hur mycket hållbar biomassa som finns för #bioek #gusum #fininstsem


@GlobalUt 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@Finlandsinst 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@annalindax 🔁Nationellt självbestämmande över skog måste värnas @AnnLinde o vi behöver beskriva vårt hållbara skogsbruk bättre #bioekonomi @Finlandsinst


@LenaEk_C 🔁Nu paneldiskussion med @satuhassi @LenaEk_C @JoSandahl och Per Lyrvall @storaenso #bioekonomi #fininstsem #gusem


@MikaLintila 🔁Minister @MikaLintila om Finlands satsningar på #bioekonomi och strategin som introducerades 2014 #Fininstsem #GUsem


@hade13760599 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@hade13760599 🔁 Vi måste jobba stenhårt för att volymen skog växer i världen, säger @LenaEk_C ordförande i Södra på #gusem. #bioekonomi


@drakopoulouceu 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@tanjarasmusson 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@MariaErmanno 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@Sakpol_SE 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@e2vek 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi #fininstsem #gusem #brexit


@AnnLinde 🔁Finland är en nära allierad för frihandel globalt o utveckla EUs inre marknad, extra viktigt nu #bioekonomi # twitter.com fininstsem #gusem #brexit


@PEverhill 🔁Ingen har hittills talat om de stora utmaningarna med #bioekonomi ffa hur mycket hållbar biomassa som finns för #bioek #gusum #fininstsem


@NinaVNygren 🔁#Bioekonomi borde betyda nya & innovativa produkter, inte bara vad industrin har redan gjort i åratal, anser @satuhassi #GUsem #Fininstsem


@satuhassi 🔁#Bioekonomi borde betyda nya & innovativa produkter, inte bara vad industrin har redan gjort i åratal, anser @satuhassi #GUsem #Fininstsem


@Matsdotter 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@ankijohansson 🔁- Viktigt att bevara nationernas självbestämmande i skogsfrågor, säger Ann Linde EU och handelsminister #Bioekonomi #Fininstsem


@ibyr 🔁#Bioekonomi har stor potential - men biomassa behöver hanteras varsamt och hållbart @orastynkkynen @SitraFund #greentoscale #GUsem #fininst


@svakeriforetag 🔁@JoSandahl : biodrivmedel kan behöva reserveras för tung trafik och flyg i framtiden. Spot on, alternativen är få #bioekonomi


@Finlandsinst 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@YlvaJohnson 🔁Katastrof att vi eldar importerade sopor när skogsrester ligger kvar för att de inte lönar sig att ta upp. @AndersWijkman på #bioekonomi


@AnneSkantz 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@AnneSkantz 🔁minister @AnnLinde: hållbarhet & fri handel kan gå hand i hand, avskaffa tullar för miljövänliga produkter #bioekonomi #GUsem #Fininstsem


@AnneSkantz 🔁Bryssel får inte sätta tak för innovation! @LenaEk_C berättar om potentialen med ökad skogsproduktion till #bioekonomi #gusem #Fininstsem


@AnneSkantz 🔁 Vi kan inte bara prata energi, #bioekonomi är så mycket mer säger Lyrvall @storaenso #gusem #fininstsem


@AnneSkantz 🔁- Sverige måste klara av att kombinera en växande bioekonomi med att nå miljömålen, Johanna Sandahl. #bioekonomi #Fininstsem


@AnneSkantz 🔁- I bioekonomin finns ett löfte om uthållighet när det gäller Sveriges skogar, Per Lyrvall Stora Enso #bioekonomi #Fininstsem


@jankunnas 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@MarianneErikss1 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@e2vek 🔁Det pågår "ful-lobbying" i Bryssel berättar @LenaEk_C och @satuhassi nickar bekräftande. Detta motverkar #bioekonomi #gusem #fininstsem


@MarianneErikss1 🔁- Sverige måste klara av att kombinera en växande bioekonomi med att nå miljömålen, Johanna Sandahl. #bioekonomi #Fininstsem


@MarianneErikss1 🔁- Stockholm förstår potentialen med #bioekonomi, men Bryssel befinner sig på en kunskapsnivå låååångt från oss, Lena Ek ordf Södra.


@MarianneErikss1 🔁- Bioekonomi är lösningen på många globala problem! Säger Lena Ek, ordförande Södra #bioekonomi #Fininstsem


@Skogsindustrin 🔁minister @AnnLinde: hållbarhet & fri handel kan gå hand i hand, avskaffa tullar för miljövänliga produkter #bioekonomi #GUsem #Fininstsem


@MarianneErikss1 🔁Nationellt självbestämmande över skog måste värnas @AnnLinde o vi behöver beskriva vårt hållbara skogsbruk bättre #bioekonomi @Finlandsinst


@MarianneErikss1 🔁- Viktigt att bevara nationernas självbestämmande i skogsfrågor, säger Ann Linde EU och handelsminister #Bioekonomi #Fininstsem


@Skogsindustrin 🔁Bryssel får inte sätta tak för innovation! @LenaEk_C berättar om potentialen med ökad skogsproduktion till #bioekonomi #gusem #Fininstsem


@Skogsindustrin 🔁 Vi kan inte bara prata energi, #bioekonomi är så mycket mer säger Lyrvall @storaenso #gusem #fininstsem


@AnneSkantz 🔁- Stockholm förstår potentialen med #bioekonomi, men Bryssel befinner sig på en kunskapsnivå låååångt från oss, Lena Ek ordf Södra.


@orastynkkynen 🔁klimatmässigt bra att tillverka långvariga bioprodukter som funkar som lager av koldioxid påminner @satuhassi #bioekonomi #GUsem #Fininstsem


@Skogsindustrin 🔁- Sverige måste klara av att kombinera en växande bioekonomi med att nå miljömålen, Johanna Sandahl. #bioekonomi #Fininstsem


@Skogsindustrin 🔁- I bioekonomin finns ett löfte om uthållighet när det gäller Sveriges skogar, Per Lyrvall Stora Enso #bioekonomi #Fininstsem


@CarinaHakansson 🔁- Finlands klimatpanel ger rådet att använda mer träprodukter som lagrar kol! Satu Hassi, De gröna, Fi riksdag. #bioekonomi #fininstsem


@AnneSkantz 🔁- Bioekonomi är lösningen på många globala problem! Säger Lena Ek, ordförande Södra #bioekonomi #Fininstsem


@AnneSkantz 🔁Nationellt självbestämmande över skog måste värnas @AnnLinde o vi behöver beskriva vårt hållbara skogsbruk bättre #bioekonomi @Finlandsinst


@AnneSkantz 🔁- Viktigt att bevara nationernas självbestämmande i skogsfrågor, säger Ann Linde EU och handelsminister #Bioekonomi #Fininstsem


@CarinaHakansson 🔁- EU-regler hämsko i arbetet med klimatet. Odla bioenergi istället för att måsta ha 10% i träda, Lena Ek, Södra #bioekonomi #fininstsem


35

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv