@eureporter_mk 🔁Европската комисија го поздравува напредокот во односите меѓу ЕУ и #Switzerland ow.ly


35

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна