@kalinbabusku 🔁Едно ливче со желби до #ДедоМраз е пратено, со круциално прашање на крај: дали ме сакаш ДА НЕ (заокружи)...two more w twitter.com ishes 4 #Santa to come


05

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна