@_Ivry 🔁@bojanseker реално роман се пишуе за тоа, а филм ќе има сигурно. На кратко, системот ги сјеба во најголем дел. Player power!


@player_X9 🔁Херург: youtu.be на @YouTube


05

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна