#osby: Become Trend on twitter at (2018-06-20 16:20)


People talking about #osby: - Essensielt_no - fiskehandler - BenediktePH - BIRGERHARRY - unnikvam - HildeFylling - Infrafiolett - HolmliaPatrol - longfjeld - eriklun[...]
- BadAim1985 - hildemh - apkamzy - Nesbua - JarlWaage - snottabajas - Annka78 - JohanHjulstad - NoraSletteng - olavtorvund - MortenStrm3 - bmowinckel - Gjertrudt - MagneBjella - BettyBerglind - olavtorvund - Oslobystyre - Oslobystyre - trafikk71 - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - jea81 - DyringJohan - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Bakkenbmw - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - runaros - ShoaibSultan - ErikEfranck - Oslobystyre - Linn_Helene - MortenAdvokat - MysticOlive - RodtOslo - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - carlsbj - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Herrbrun - TiramT - Oslobystyre - Oslobystyre - ShoaibSultan - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - felespiller - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - andmyg - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - MNReitan - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre - Oslobystyre

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - Norway - ).
Popular tweets tagged with #osby:
#osby Olav Torvund @olavtorvund🔁 Så mange stemmer fikk det mistillitsforslaget. Da kan vi gå over til seriøse ting. #osby
loading...
Benedikte P. Hansen @BenediktePH🔁Listhaug og Hoksrud stiller opp på galleriet i Oslo bystyre i dag. Trædal vil rette sitt innlegg til Listhaug ( helt uintr.for bystyret). Jeg er så lei denne formen for politikk!
Herman Søndenaa @fiskehandler🔁"Der det blir bilfritt blir det også menneskefritt etter hvert", forklarer Carl I. Hagen. Så sant så sant, alle som har vært på Karl Johan har sett skrekkeksemplene.
Øivind Bergh @Essensielt_no🔁Bystyrerepresentant Carl I. Hagen fikk ikke medhold i mistillitsforslaget han fremmet mot byrådet i Oslo i dag. Det var bare Frp som stemte for forslaget. Alle de andre lo. 🙂
Karl Tellefsen @Infrafiolett🔁Min favoritt fra dagens vedtak til revidert budsjett: byrådet skal utrede en utvidelse av TT-ordninga (tilrettelagt transport for bevegelseshemmede) som sikrer brukere over 67 år like mange reiser som TT-brukere under 67 år har i dag. Første skritt i riktig retning!
Per S. P. Longfjeld @longfjeld🔁Nesten alle i Oslo bystyre visste at Carl Ivars mistillitsforslag var grunnløst og hadde null sjanse til flertall. Vi vet også at politianmeldelsen av Lan er sprøyt. Men media biter på kroken gang på gang, og det blir Dagsrevyen go NTB-melding. Leit at de belønner populisme
Hilde Haualand, PhD @hildemh🔁Bystyret ber Bystyrets sekretariat iverksette igangsetting av tegnspråktolking av bystyremøter så snart det lar seg gjøre i løpet av høsten 2018. Ordningen evalueres etter ett år
khamshajiny @apkamzy🔁Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo. De som står på ønskelister i Ullern bor allerede på sykehjem, eller av eget ønske velger å bo hjemme helt til ønsket sykehjem får ledig plass. Mange i vest ønsker seg sykehjem i vest, men ikke alle får førstevalget sitt, men plasser får de
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Neste møte i Oslo bystyre er onsdag 5. september kl. 15 #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyrets siste møte før sommeren avsluttes med takk fra ordføreren til bystyrets medlemmer for samarbeidet denne vår twitter.com en, takk til media som dekker møtene og til administrasjonen som forbereder møtene
Jan Johanssen @trafikk71🔁4/4 Disse medlemmer ber byrådet ordne opp i dette problemet, slik at drosjesjåfører ikke risikerer bøter for å hjelpe TT-brukere helt fram.» Byrådet bes informere bystyret på egnet vis om hvordan denne merknaden følges opp
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Styrets årsberetning for 2017 tas til orientering #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Det regnskapsmessige mindreforbruket på 4,5 mill. kroner avsettes til ubundet driftsfond #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Det fremlagte regnskapet fastsettes som Boligbygg Oslo KFs årsregnskap for 2017 #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet sikre at HC-plasser i minst mulig grad skiltes om til andre formål ved spesielle anledninger #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁4/4 Disse medlemmer ber byrådet ordne opp i dette problemet, slik at drosjesjåfører ikke risikerer bøter for å hjelpe twitter.com TT-brukere helt fram.» Byrådet bes informere bystyret på egnet vis om hvordan denne merknaden følges opp
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁2/4 «Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F og R] viser til at brukerorganisasjonene forteller at mange TT-bruker twitter.com e opplever at drosjesjåførene ikke vil slippe dem av på enkelte steder, som på Karl Johan og i Storgata, men heller stanser et stykke unna,
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret viser under til flertallsmerknad fra behandlingen av budsjett 2018 og ber byrådet følge opp denne med tanke twitter.com på adgang til Rådhusets hovedinngang for å slippe av og hente mennesker med nedsatt funksjonsevne: 1/4
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet bes legge fram en sak om tilgjengeligheten til Rådhuset. I påvente av saken bes byrådet vurdere hvordan tilgj twitter.com engeligheten til Rådhusets hovedinngang kan forbedres
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁2/2 Dette for blant annet å gjøre det lettere å legge til rette for bevegelseshemmede i gågater og andre bilfrie soner #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet bes ta initiativ overfor statlige myndigheter for å endre skiltforskriften, for å gjøre det mulig å gjøre unn twitter.com tak for privatbiler med HC-kort og drosjer som kjører bevegelseshemmede 1/2
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet bes etablere flere HC-plasser innenfor Ring 1, slik som det er varslet #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet fortsette dialogen med brukerorganisasjonene om å øke antallet HC-plasser og for å finne tilfred twitter.com sstillende plassering av disse
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet bes opprette flere HC-plasser nærmere hovedinngang til Rådhuset. F.eks. ved å justere skiltingen på østre sid twitter.com e av Fridtjof Nansens plass slik at det kan etableres HC-plasser i buen langs kanten inne på plassen
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet gå i dialog med Rådet for funksjonshemmede og Norges Blindeforbund om fremkommelighet og hensikt twitter.com smessige ledesystemer for synshemmede i Oslo sentrum for å unngå konflikt med utplassering av bymøbler m.v.
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Nå behandler bystyret byrådssaken «Årsberetning og regnskap 2017 - Boligbygg Oslo KF» #osby
Johan Petter Dyring @DyringJohan🔁Oslo bystyre i dag: Høyre, Venstre, Frp og KrF avgitt felles merknader: «Oslos kommunes gode økonomiske posisjon understreker at eiendomsskatten er en unødvendig skatt av innbyggernes boliger og næringseiendom. Det er disse medlemmers mål at eiendomsskatten skal fjernes.»
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret behandler nå det private forslaget «Opprette HC-plasser i Roald Amundsens gate 9» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁2/2 i vedlagte dokument Oslopakke 3 Handlingsprogram 2019-2022, Forslag fra styringsgruppen for Oslopakke 3, datert 0 twitter.com 7.05.2018. Resten av dokumentet tas til orientering
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2019-2022: Oslo kommune slutter seg t twitter.com il styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til handlingsprogram for 2019-2022 og de prioriteringer, mål & resultater som fremkommer av sammendraget 1/2
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Nå behandler bystyret saken «Oslopakke 3 - Handlingsprogram 2019-2022» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber Bystyrets sekretariat iverksette igangsetting av tegnspråktolking av bystyremøter så snart det lar seg g twitter.com jøre i løpet av høsten 2018. Ordningen evalueres etter ett år
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret behandler nå det private forslaget «Tilgjengeliggjøring av bystyrets møter for hørselshemmede» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Det ble fattet vedtak i sakene «Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) på Bryn - bydelene Gamle Oslo, Alna og Øste twitter.com nsjø» og «Strategisk plan for Hovinbyen». Vedtakene blir publisert i eInnsyn:
Shoaib Sultan @ShoaibSultan🔁Jeg følger her på twitter,& det kommer mye å sjokkeres over samt bli sint over,men sittende her i var jeg såvidt i twitter.com nnom. Foreldre som er fratatt sine barn. Barn som låses opp som dyr. Hjerteskjærede. There is a special place in hell 4 Trump & co 😰😰😰
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Det er en pause på fem minutter før votering over sakene «Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) på Bryn - bydelen twitter.com e Gamle Oslo, Alna og Østensjø» og «Strategisk plan for Hovinbyen»
Morten Steenstrup @MortenAdvokat🔁Oslo bystyre i dag: Høyre, Venstre, Frp og KrF avgitt felles merknader: «Oslos kommunes gode økonomiske posisjon unde twitter.com rstreker at eiendomsskatten er en unødvendig skatt av innbyggernes boliger og næringseiendom. Det er disse medlemmers mål at eiendomsskatten skal fjernes.»
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret behandler nå samlet byrådssaken «Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) på Bryn - bydelene Gamle Oslo, A twitter.com lna og Østensjø» og byrådssaken «Strategisk plan for Hovinbyen»
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Organiseringen og plasseringen av personvernombudet evalueres innen to år #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet fremme en sak om personvern og innføringen av GDPR i Oslo kommune #osby
loading...
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet påse i sitt forslag til instruks at personvernombudet får tilstrekkelig tilgang og innsyn i alle twitter.com kommunale virksomheter og deres pågående saker på et tidlig tidspunkt
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Stillingen etableres som en seksårs åremålsstilling uten adgang til fornyelse #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet legger frem sak med forslag til instruks for personvernombudet #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Personvernombudet etableres som en uavhengig funksjon og plasseres organisatorisk under bystyret #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Oslo kommune etablerer et personvernombud i tråd med kravene i EUs personvernforordning #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Nå behandles byrådssaken «Etablering av personvernombud i Oslo kommune» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet bes også vurdere hvordan de som i tilfelle kjøper enkeltstående leiligheter kan sikres rettigheter og tilhøri twitter.com ghet til et organisert fellesskap for eksempel gjennom en borettslagsmodell
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet i saken om sosial boligbygging vurdere løsninger for at en eventuell bruk av eie til leie kan f twitter.com øre til at kommunale boliger spres bedre uten at det reduserer det totale antallet boliger
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet inkludere videreutvikling av de boligsosiale virkemidler, herunder leie-til-eie-ordningene i den twitter.com varslede saken om sosial boligbygging
Tiram @TiramT🔁Min favoritt fra dagens vedtak til revidert budsjett: byrådet skal utrede en utvidelse av TT-ordninga (tilrettelagt t twitter.com ransport for bevegelseshemmede) som sikrer brukere over 67 år like mange reiser som TT-brukere under 67 år har i dag. Første skritt i riktig retning!
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Nå behandler bystyret det private forslaget «Leie til eie – Bolig» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Det private forslaget «Stopp utbyggingen av NorthConnect» tas ikke til følge #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret behandler nå det private forslaget «Stopp utbyggingen av NorthConnect» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådet bes jobbe for å etablere en bedre kultur for varsling. Målet må være å redusere terskelen for å varsle. Samti twitter.com dig skal sentral og lokal varslingsordning gjøres godt kjent hos kommunens ansatte
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Ansatte skal være trygge på at varsling i Oslo kommune kan skje helt anonymt. Bystyret ber derfor byrådet gjennomgå k twitter.com ommunens varslingsrutiner for å sikre at kommunen har et anonymt varslingssystem de ansatte er trygge på
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Nå behandles det private forslaget «Tiltak mot seksuell trakassering» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådssak om finansiering av det forebyggende helsearbeidet i bydelene tas til orientering #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådets kvartalsrapport pr. 31.03.2018 tas til orientering #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret behandler nå byrådssaken «Byrådets kvartalsrapportering pr. 31.03.2018» #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Revidert budsjett 2018 ble vedtatt av bystyret. Vedtaket blir publisert i eInnsyn: tjenester.oslo.kommune.no #osby
Andreas Myge @andmyg🔁Tittelen på Frps forslag reflekterer vel ikke heeeeelt politikken de står for. Men gledelig hvis dette er en snuoperasjon, altså.
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret behandler nå revidert budsjett 2018 #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyremøtet er i gang igjen. Du kan følge møtet her: oslo.kommunetv.no #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Det er nå pause i bystyrets møte. Møtet fortsetter kl. 17.20 #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret ber byrådet informere bystyret på egnet måte om utredning av en eventuell ny vederlagsordning #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Bystyret tar sluttrapport fra Vederlagsutvalgets arbeid med Oslo kommunes gjenåpnede vederlagsordning for tidligere b twitter.com arnevernsbarn til orientering
Markus N. Reitan @MNReitan🔁Burde ikke representanten fra MDG holde seg til saken, Trædal snakker om alt annet, det passer i avisen ikke fra talerstolen
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Nå behandles byrådssaken "Oslo kommunes vederlagsordning - Tidligere barnevernsbarn utsatt for overgrep eller omsorgssvikt" #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Oslo kommune kjøper samtlige aksjer i Grenseveien 73 AS ( org.nr . 914 569 818) fra Oslo Eiendomssenter AS (. 911 274 892) twitter.com
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Kommunens myndighet etter tobakksskadeloven kapittel 2 delegeres til byrådet #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Byrådets innstilling ble tiltrådt i byrådssaken «Restrukturering av Oslo kommunes eierskap i energisektoren». Les hel twitter.com e innstillingen her:

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv