#demokrati: Become Trend on twitter at (2018-05-14 18:26)


People talking about #demokrati: - jkBaltzersen - FFOtweet - SV_Karin - FFOtweet - FFOtweet - SV_Karin - Catolie1 - FFOtweet - eoeriksen - FFOtweet[...]
- arena_uio - FFOtweet - FFOtweet - SVparti - FFOtweet - Nesbua - FFOtweet - FFOtweet - SV_Karin - elvlil - anartirant - Natteramnoslo - alfholme - yvgillen - FFOtweet - Smyhreholten - Venstre - FFOtweet - FFOtweet - kmfag - estoknes - FFOtweet - elvlil - elvlil - elvlil - ElisabethSundoy - FFOtweet - Blindeforbundet - FFOtweet - jkBaltzersen - jkBaltzersen - Smyhreholten - FFOtweet - FFOtweet - FFOtweet - FFOtweet - fornuften22 - ReidunN - idapinne - SigruTom - barnepalliasjon - morteneriksens - tojohan - gloriasorianol1 - BettyBerglind - 2017MayKE - AnneLiseHM - Blindeforbundet - Smyhreholten - FFOtweet - afasiforbundetN - FFOtweet - roysteffensen - NoOligarchy - Ungefunk - GrlFrihet - jkBaltzersen - elvlil - BuseAnn - FFOtweet - JohanHjulstad - BettyBerglind - mvbcdo - tacoost - IvarKvistum - jkBaltzersen - FFOtweet - jkBaltzersen - GrlFrihet - GrlFrihet - jkBaltzersen - ingunn_w

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - Norway - ).
Popular tweets tagged with #demokrati:
#demokrati Ida Maria Pinnerød @idapinne🔁Takk @ReidunN for en strålende og viktig tale i Bodø i dag 🇳🇴 #demokrati #ytringsfrihet #åpenhet #elskerbodø
loading...
Karin Andersen @SV_Karin🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra twitter.com
J.K. Baltzersen @jkBaltzersen🔁Fordelen med president er at vi kan bytte drittsekken ut med en annen drittsekk.
#monarki #republikk #demokrati twitter.com
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra twitter.com
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra Per Olaf Lundteigen fra twitter.com
Karin Andersen @SV_Karin🔁- Si JA til e-valg, Monica Mæland! skriver i idag
FFO @FFOtweet🔁- Si JA til e-valg, Monica Mæland! skriver i idag twitter.com
Erik O. Eriksen @eoeriksen🔁Er en garantist for og i ? Kom hør vår egen professor snakke om dette på frokostmøte med på Café Månefisken 29 mai:
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra twitter.com
ARENA @arena_uio🔁Er en garantist for og i ? Kom hør vår egen professor snakke om dette på frokostmøte med på Café Månefisken 29 twitter.com mai:
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Svaret fra og gledet oss :) twitter.com Les svaret her:
FFO @FFOtweet🔁Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon med møtte Valglovutvalget, og formidlet FFOs anbefalinger. Les anb twitter.com efalingene HER:
SV @SVparti🔁- Å sørge for at alle skal kunne delta i politikken er viktig for demokratiet og for maktfordelingen i samfunnet, sier fra
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra twitter.com
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra twitter.com
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra twitter.com
Lilly Ann Elvestad @elvlil🔁- Målet er selvsagt å skape et universelt utformet samfunn. Da må vi tørre stille strenge krav, sier i
jfc #JosócCDR @anartirant🔁Bergen har våknet opp i gul farge for å kreve friheten for de katalanske politiske fanger og tilbakeføring av de eksiliserte politikere.
Yves Gillain @yvgillen🔁Man bør også kunne forestille seg en fremtidig med (er) uten innblandning. Særlig der ikke nødvendigvis vil kunne twitter.com fungere i kortere eller lengre overgang fra religiøst betinget monarki. Det er jo allerede flere enn nok av liksom demokratier.😉
FFO @FFOtweet🔁FFO spurte stortingspartiene om de sier JA eller NEI til elektronisk valg. Her er svaret fra v/ twitter.com
FFO @FFOtweet🔁- Målet er selvsagt å skape et universelt utformet samfunn. Da må vi tørre stille strenge krav, sier i twitter.com
FFO @FFOtweet🔁- Å sørge for at alle skal kunne delta i politikken er viktig for demokratiet og for maktfordelingen i samfunnet, sie twitter.com r fra
Kjell Magne Fagerbakke @kmfag🔁- At alle grupper i samfunnet er representert politikken har en demokratisk egenverdi. Denne representasjonen er nødvendig, sier politiker fraFFO @FFOtweet🔁- Den viktigste jobben for å få flere aktive politikere med funksjonsnedsettelser er å åpne for dette i partiorganisa twitter.com sjonen, sier Per Olaf Lundteigen fra
Lilly Ann Elvestad @elvlil🔁- Ap støtter helhjertet opp om FFOs kampanje, og beklager kampanjen er nødvendig. Dessverre er det nok slik at «et funksjonshemmet demokrati» er det som gjelder, sier fra
Lilly Ann Elvestad @elvlil🔁- Alle mennesker skal ha de samme rettighetene til politisk deltakelse, uansett funksjonsevne, sier fra
FFO @FFOtweet🔁- Vi mener at mennesker ikke skal kunne diskrimineres bort fra samfunnsdeltakelse. Krav til universell utforming må d twitter.com a håndheves langt strengere enn det som er dagens praksis, sier Silje Kjosbakken i


Norges Blindeforbund @Blindeforbundet🔁- Det er svært viktig for demokratiet at alle som ønsker det, også personer med funksjonsnedsettelser, skal ha mulighet til å engasjere seg i politikken. Det sier fra


FFO @FFOtweet🔁- At alle grupper i samfunnet er representert politikken har en demokratisk egenverdi. Denne representasjonen er nødv twitter.com endig, sier politiker fraJ.K. Baltzersen @jkBaltzersen🔁Sjøfarten () hadde utfall mot det norske monarkiet forrige lørdag. Idag er det det britiske. Hva blir det neste lørda twitter.com g, det japanske?

FFO @FFOtweet🔁- Det er svært viktig for demokratiet at alle som ønsker det, også personer med funksjonsnedsettelser, skal ha muligh twitter.com et til å engasjere seg i politikken. Det sier fra


FFO @FFOtweet🔁- Høyre mener det er viktig at kommunene sikrer god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne både som v twitter.com elgere og som politikere, sier fra
FFO @FFOtweet🔁- Alle mennesker skal ha de samme rettighetene til politisk deltakelse, uansett funksjonsevne, sier fra twitter.com
FFO @FFOtweet🔁- Ap støtter helhjertet opp om FFOs kampanje, og beklager kampanjen er nødvendig. Dessverre er det nok slik at «et f twitter.com unksjonshemmet demokrati» er det som gjelder, sier fra
Reidun Kjelling Nybø @ReidunN🔁Takk for en strålende og viktig tale i Bodø i dag 🇳🇴
Sigrun Tømmerås @SigruTom🔁Fersk undersøkelse FFO har gjennomført blant medlemsorganisasjonene viser at funksjonshemmede ikke får delta i demokratiet på lik linje med andre.
FFB- Foreningen for @barnepalliasjon🔁Det viktigste i et demokrati er barna våre♡ Det viktigste beviset på et velfungerende demokrati, er rettferdighet, s twitter.com annhet og at barna og familien får ta viktig beslutninger om sitt eget liv. Gratulerer med dagen ♡
Morten Eriksen @morteneriksens🔁Funksjonshemmedes politiske medborgerskap har fått lite oppmerksomhet. Nå er det på tide å si ifra. Det handler om rettferdighet, interesser, og om å være en ressurs. Bli med på oppropet:
Tom Johannesen @tojohan🔁#Larvik @Larvik
Hva er lovligheten av denne korte høringsfrist?
#demokrati twitter.com
loading...
Berglind Stefansdótt @BettyBerglind🔁Styreleder i FFO oppfordrer DEG til å bli med på opprop for funksjonshemmedes muligheter til å delta i demokratiet!
FFO @FFOtweet🔁Funksjonshemmedes politiske medborgerskap har fått lite oppmerksomhet. Nå er det på tide å si ifra. Det handler om r twitter.com ettferdighet, interesser, og om å være en ressurs. Bli med på oppropet:
FFO @FFOtweet🔁Styreleder i FFO oppfordrer DEG til å bli med på opprop for funksjonshemmedes muligheter til å delta i demokratiet! twitter.com
Roy Steffensen @roysteffensen🔁En helt ny evaluering viser at en av de største utfordringene ved avviklingen av stortingsvalget i 2017, var knyttet til tilrettelegging for blinde og svaksynte.
PowerToThePeople™ @NoOligarchy🔁Respekter folkemeningen #demokrati i #Finnmark
nrk.no
Debattboken Grunnlov og frihet @GrlFrihet🔁Jeg har replikk i Sjøfarten () idag til lørdagens lederartikkel om monarkiet (betalingsmur).


J.K. Baltzersen @jkBaltzersen🔁Jeg har replikk i Sjøfarten () idag til lørdagens lederartikkel om monarkiet (betalingsmur).

twitter.com
FFO @FFOtweet🔁En helt ny evaluering viser at en av de største utfordringene ved avviklingen av stortingsvalget i 2017, var knyttet twitter.com til tilrettelegging for blinde og svaksynte.
Christopher D Osborn @mvbcdo🔁Min kommentar på .
La grunnlovsmåneden gi inspirasjon til skikkelig debatt.


Ivar Kvistum @IvarKvistum🔁– 17. mai er en anledning til å sette denne saken på dagsorden, siden dette er en dag hvor man feirer demokratiet, sier FFOs generalsekretær til
J.K. Baltzersen @jkBaltzersen🔁Min kommentar på .
La grunnlovsmåneden gi inspirasjon til skikkelig debatt.

twitter.com
FFO @FFOtweet🔁Fersk undersøkelse FFO har gjennomført blant medlemsorganisasjonene viser at funksjonshemmede ikke får delta i demokr twitter.com atiet på lik linje med andre.
J.K. Baltzersen @jkBaltzersen🔁 Finn ut om debattbok og antologi om #Grunnloven, #demokrati og #frihet på bokens nettsted.
#grunnlov
grlfrihet.no
Debattboken Grunnlov og frihet @GrlFrihet🔁Finn ut om debattbok og antologi om #Grunnloven, #demokrati og #frihet på bokens nettsted.
#grunnlov
grlfrihet.no
Debattboken Grunnlov og frihet @GrlFrihet🔁Mine innlegg hos |, blant annet om , og :


J.K. Baltzersen @jkBaltzersen🔁Mine innlegg hos @Nyemeninger_Da|@Dagsavisen, blant annet om #Grunnloven, #frihet og #demokrati:
#grunnlov
dagsavisen.no

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv