@nicecap 🔁Erdogan har gitt Europa valget mellom å lukke øynene eller å måtte ta imot 3 mill migranter, sier @ThorHalvorssen på #civitafrokost


@mfasting 🔁Det endelige tilbakeslaget fra demokrati til autoritært regime er når regimet endrer grunnloven og slutter å respektere den #civitafrokost


@ErikEfranck 🔁Brochmann har levert en enestående utredning. Tino Sanandaji på dagens #civitafrokost om utfordringene knyttet til høy innvandring:


@Mahmood_Ahmad 🔁Boligpolitikken betyr mye for integrering, og Norge har unngått ghettoer, sies det på #civitafrokost. Mer om dette: civita.no/publikasjon/in…


@Adriansen 🔁Brochmann har levert en enestående utredning. Tino Sanandaji på dagens #civitafrokost om utfordringene knyttet til høy innvandring:


@Civita_ 🔁Brochmann har levert en enestående utredning. Tino Sanandaji på dagens #civitafrokost om utfordringene knyttet til h twitter.com øy innvandring:


@SDTinne 🔁Boligpolitikken betyr mye for integrering, og Norge har unngått ghettoer, sies det på #civitafrokost. Mer om dette: civita.no/publikasjon/in…


@Kultursjokkert 🔁Boligpolitikken betyr mye for integrering, og Norge har unngått ghettoer, sies det på #civitafrokost. Mer om dette: civita.no/publikasjon/in…


@DyringJohan 🔁Boligpolitikken betyr mye for integrering, og Norge har unngått ghettoer, sies det på #civitafrokost. Mer om dette: civita.no/publikasjon/in…


@BuggeWesseltoft 🔁Boligpolitikken betyr mye for integrering, og Norge har unngått ghettoer, sies det på #civitafrokost. Mer om dette: civita.no/publikasjon/in…


@BjENoren 🔁Sanandaji:svenske myndigheter vegrer seg for å utarbeide kriminalitetsstatistikk som viser hvilke befolkngrupper som bidrar #civitafrokost


@kristinclemet 🔁Boligpolitikken betyr mye for integrering, og Norge har unngått ghettoer, sies det på #civitafrokost. Mer om dette: civita.no


@AkselSterri 🔁Kærgård påpeker vanskeligheten med å sammenlikne vellykket integrering på tvers av land. Ulike innvandrere i ulike land. #civitafrokost


@mlhanssen 🔁Skulle likt å høre panelet kommentere på Listhaugs kontinuerlige ordbruk av "svenske tilstander". Hva er norske og danske? #civitafrokost


@OdaRygh 🔁 "Land med høy sosial kapital er antagelig vanskeligere å integrere seg i" Tino Sanandaji på #civitafrokost


@BlueCinclus 🔁@whistoslo Ole Brumm der altså.... Hørtes ut som både dyrt for samfunnet og potensielt urettferdig for den enkelte... #civitafrokost


@BlueCinclus 🔁@Civita_ Bør også se til F. Fukuyama "Trust". I land med høy sosial kapital "vet" folk hvem de kan "stole" #civitafrokost


@SteinarBL 🔁 "Motstanden mot innvandring er mer drevet av kulturelle enn økonomiske faktorer" Tino Sanandaji på #civitafrokost


@whistoslo 🔁Niels Kærgård: Er splittelsen invandringsdiskusjonen skaper et større problem enn innvandringen selv? #civitafrokost


@BlueCinclus 🔁 "Motstanden mot innvandring er mer drevet av kulturelle enn økonomiske faktorer" Tino Sanandaji på #civitafrokost


@BlueCinclus 🔁@whistoslo Kan man skille mellom innvandrere og nordmenn Mobilitetskrav feks bør vel være universell? #civitafrokost


@EirikSaetre 🔁Brochmann II: Videreutdanning og integrasjon i arbeidsmarkedet avgjørende for å lykkes med integrering. #civitafrokost


@Civita_ 🔁Niels Kærgård: "utdanning er viktig for arb.kvalifikasjon. Men det er en langsiktig prosess" #civitafrokost


@janbarstad 🔁@whistoslo Er innvandrere eller nordmenn da mest rigide? #civitafrokost


@whistoslo 🔁Tino Sandanij mener våre uskrevne koder medfører ubehag når innvandrere ikke følger dem. #civitafrokost


@EirikSaetre 🔁Folk flest er mer engestelige for sosiale enn økonomiske konsekvenser av innvandring. Sosiale koder i NO krevende å mestre #civitafrokost


@ebrinchsand 🔁Hvilke tall/analyser ligger til grunn for premisset om at flertallet av flyktninger i Norge har "lave kvalifikasjoner"? #civitafrokost


@Civita_ 🔁"Land med høy sosial kapital er antagelig vanskeligere å integrere seg i" Tino Sanandaji på #civitafrokost


@Smeigedag 🔁Brochmann-rapporten er enestående, sier Tino Sanandaji på #civitafrokost. Spesielt det arbeidet SSB gjør er av ekstremt høy kvalitet.


@BjoornRa 🔁 Tino Sanandaji: "Brochmann utvalget har levert en enestående utredning. Stor kvalitet". #civitafrokost


@Civita_ 🔁"Motstanden mot innvandring er mer drevet av kulturelle enn økonomiske faktorer" Tino Sanandaji på #civitafrokost


@AkselSterri 🔁Der nordmenn siterer Einar Gerhardsen om at ingen skal stå med lua i hånda siterer Sandanij Reagan med samme budskap #civitafrokost


@Civita_ 🔁Tino Sanandaji: "Utenlandsk fødte utgjør en stor del av kriminalitetsstatistikken og mottak av offentlig bidrag" #civitafrokost


@Civita_ 🔁Tino Sanandaji: "Brochmann utvalget har levert en enestående utredning. Stor kvalitet". #civitafrokost


@AkselSterri 🔁Brochmann-rapporten er enestående, sier Tino Sanandaji på #civitafrokost. Spesielt det arbeidet SSB gjør er av ekstremt høy kvalitet.


@Civita_ 🔁Grete Brochmann anbefaler økt satsning på kvalifisering for å komme inn på arb.livet #civitafrokost


@whistoslo 🔁Spm: Pisk el. gulrot? Om lønnet arb er målet, hvor drastisk kan man gå til verks? Flytteplikt? Kutt i ytelser? Obl. språkkurs #civitafrokost


@Civita_ 🔁 #civitafrokost med utgangspunkt i Brochmann 2 utvalget. Livestreames direkte kl.08 civita.no


@Civita_ 🔁"De demografiske utfordringene er de største for offentlig finanser, men integrering i arb.livet også viktig" Grete Brochmann #civitafrokost


@SteinarBL 🔁Kan noen hjelpe meg med link til streamen? Finner den rett å slett ikke. #civitafrokost


@Civita_ 🔁"Den norske modellen er både en utfordring og mulighet for integrering" Grete Brochmann på #civitafrokost


@Civita_ 🔁"Bakgrunn for det nyeste Brochmann-utvalget var asylkrisen 2015". Grete Brochmann på #civitafrokost


@Civita_ 🔁#civitafrokost med utgangspunkt i Brochmann 2 utvalget. Livestreames direkte kl.08 civita.no


@Civita_ 🔁Fulltegnet #Civitafrokost fredag om Brochmann-utvalgets utredning om innvandringens konsekvenser. Streames live her: civita.no


@SouthNorway 🔁 Det er nok av utfordringer for EU fremover. Valg i Nederland/Frankrike og Brexit. #civitafrokost


@Civita_ 🔁Det er nok av utfordringer for EU fremover. Valg i Nederland/Frankrike og Brexit. #civitafrokost


@dambergsandvik 🔁 #civitafrokost med @tom_nuttall Charlamagne columnist for @TheEconomist - finnes det en liberal visjon for Europa?


@Civita_ 🔁#civitafrokost med @tom_nuttall Charlamagne columnist for @TheEconomist - finnes det en liberal visjon for Europa?


@mfasting 🔁I morgen kommer Economists Tom Nuttall på #civitafrokost om europeisk politikk se påmelding civita.no


35

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv