Statens: Become Trend on twitter at (2018-07-16 18:44)


People talking about Statens: - syklemil - pinglotwitt - ArvesenBjarne - utenfrue - VegTweetApp - VegvesenVest - LilijaMayer - OleErikHansen - Aktuelthaugalan - AB_Karin[...]
- Varden - curtrice - JohanVasara - SteinarBL - NRKTrafikk - NRKTrafikk - lofotposten - NRKTrafikk - ostlendingen - NRKTrafikk - NRKTrafikk - gunnvald1966 - Fredrikstadkomm - NRKTrafikk - Hondaebest - 2050jessheim - kl4sp - NRKTrafikk - Fredrikstadkomm - kl4sp - Frihagen - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NRKTrafikk - kjellsm - NRKTrafikk - politivest - vekox - KornelijaBerger - NRKTrafikk - MalcolmAshworth - philip_bergset - NRKTrafikk - NRKTrafikk - LaySelina - NRKTrafikk - Aktuelthaugalan - NRKTrafikk - fornuften22 - NRKTrafikk - NRKTrafikk - IndustriNorge - KKnutandersen91 - Samferdselinfra - Fredrikstadkomm - EGregusson - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NRKTrafikk - herrmidtiveien - doremus24 - vekox - Infrafiolett - line_risholm - NRKTrafikk - ChristoKristo - tronil2008 - Konfust - Sunnmore24 - NRKMogR - Tvedposten - NRKTrafikk - Bjoped - JoAase - ParorendeAllian - Aktuelthaugalan - JonasStrmli - Alfarbe - nitrone - lbkonger - kjersti_nygaard - NordEkoDK - Ludde79 - AksjonRettLinje - gressplener - Hondaebest - Anders_AR - Natteramnoslo - Klefstadmyr - SaysPhilippe - simbakke - SLF_Oslo - HolmliaPatrol - JoBrenden1 - olavtorvund - Slaur_Marius - Sunnmore24 - Sunnmore24 - VegTweetApp

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - Norway - ).
Popular tweets tagged with Statens:
esa @syklemil🔁Signerer denne erfaringen. Takket være en bedriftslege som ikke tok nei for et svar når Statens Pensjonskasse helst ville spare litt peng og hadde nettverk på plass fikk jeg god hjelp effektivt. Hvordan det ellers ville gått har jeg ikke lyst å tenke på.

loading...
Andreas Nysveen @utenfrue🔁Hvis jeg noen gang åpner campingplass, skal WiFidekningen være så god at statens strålevern blir bekymret!
Bjarne Arvesen @ArvesenBjarne🔁Jeg hr vært ledig i mer eller mindre 8 år. Den siste stilingen jeg søkte på i Statens Veivesen, Hvor jeg var kvalifis twitter.com ert, var det 105 søknader. Jeg er 57 år. Hvilken sjanse har jeg? Norge driter meg rett opp i trynet. Men det er ikke din feil Eirik. Stå på! Jeg er på venteliste.
Pinglo(🇪🇺edition) @pinglotwitt🔁Signerer denne erfaringen. Takket være en bedriftslege som ikke tok nei for et svar når Statens Pensjonskasse helst v twitter.com ille spare litt peng og hadde nettverk på plass fikk jeg god hjelp effektivt. Hvordan det ellers ville gått har jeg ikke lyst å tenke på.

VegTweet @VegTweetApp🔁I dag signerte Statens vegvesen Region vest og Norled ny kontrakt for drift av ferjesambanda Mannheller-Fodnes og Vangsnes-Hella-Dragsvik i Indre Sogn.

Statens vegvesen @VegvesenVest🔁I dag signerte Statens vegvesen Region vest og Norled ny kontrakt for drift av ferjesambanda Mannheller-Fodnes og Van twitter.com gsnes-Hella-Dragsvik i Indre Sogn.

Lilija Mayer @LilijaMayer🔁E6 Troms: Rødblink ved Skardalstunnelen i Kåfjord, bommene er ikke nede, mulig å kjøre gjennom. Statens vegvesen jobber med feilretting.
hansen4president @OleErikHansen🔁Forøvrig tar jeg 350,- timen, svart. Samt kilometergodtgjørelse etter statens satser +15% for å reise rundt å sjekke twitter.com baneforhold.
Aktuelt haugalandet @Aktuelthaugalan🔁STATENS VEGVESEN: Seks køyretøy, mellom anna ADR-transport (farleg gods), fekk bruksforbod grunna ikkje forsvarleg s twitter.com ikring av last på . Lasta måtte sikrast etter krava før dei fekk køyra vidare. (VEGVESEN/HAUGALAND)
Karin Pettersson @AB_Karin🔁@mattiasfyrenius @Gunnar_S (”Detta” = statens innehav i Telia)
Varden.no @Varden🔁(V+) Statens vegvesen forventer mye trafikk og køer på E18 gjennom Telemark fredag ettermiddag. varden.no
Curt Rice @curtrice🔁Again, bare prøver å bidra til testing av argumentasjon. At en student skal forvente at tid til studier + deltidsjobb twitter.com ikke skal overstige statens norm for et arbeidsår sliter jeg med å ta inn over meg. Å studere er et privilegium som kan kreve engasjement etter kl 15.45 man-fre.
Johan Vasara @JohanVasara🔁Se her, Statens Vegvesen. Det finnes andre språk i verden. twitter.com
Steinar Stupul @SteinarBL🔁På samme måte er det heller ikke riktig å si at formuesskatten går til spesifike oppgaver. Statens inntekter er ikke twitter.com øremerket.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E16 Gudvangatunnelen er fremdeles stengt, men fra kl 22 kan trafikken passere gjennom tunnelen med ledebil, melder Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E39 Sogn: Stengt ved Rå mellom Lavik og Torvund. Lastebil av vegen. Berging ventes på plass rundt kl 21.30. For perso twitter.com nbiler er det omkjøringsmulighet på Fv 63 om Lavikdalen, mens større kjøretøy må kjøre om Lærdal, opplyser Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E18 Oslo: Bilstans i Operatunnelen under festningen, i retning mot Alnabru. Trafikken kan passere i ett felt, men Sta twitter.com tens vegvesen melder om lang kø.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Rv 15 langs elva Otta: Åpen like vest for Dønfoss bru i Skjåk etter en ulykke, opplyser Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Rv 15 langs elva Otta: Ulykke like vest for Dønfoss bru i Skjåk. Mulig å passere, ifølge Statens vegvesen. Nødetatene er underveis.
Gunnvald Kleveland @gunnvald1966🔁Eg mener vi bør la den gamle sosialistiske enhetsskolen erkjennes som et ikke fungerende system som er like lett å ad twitter.com ministrere som å holde en sil tett. Åpne for att konkurrerende friskoler kan etableres uten statens reguleringer og la foreldre velge de som gir best resultat.
Fredrikstad kommune @Fredrikstadkomm🔁De som eventuelt kan svare på dette er i ferie. Men vi antar du kan få vite dette også ved å ta kontakt med Statens twitter.com vegvesen eller Vegdirektoratet.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 551 vest for Odda: Folgefonntunnelen stengt. Feiebil i tunnelen for å koste opp grus. Statens vegvesen regner med twitter.com at tunnelen kan åpne innen klokken 11.
Ronny Kvalavåg @Hondaebest🔁, E16, singelulykke med motorsykkel, 2 personer erklært død på stedet, vegen er stengt, ulykkesgruppen ved Statens vegvesen er på vei, pårørende er ikke varslet
Jessheim @2050jessheim🔁Mann ble nesten påkjørt. Men Statens vegvesen sier nei til gangfelt - Ulykkesanalyser gjort av Statens Vegvesen viser twitter.com at gangfelt kan virke mot sin hensikt.
Klas Pettersen @kl4sp🔁Jeg ser at det er Statens Vegvesen/Vegdirektoratet som har fått dette gjennom, men har ikke Fstad kommune fått uttal twitter.com e seg om saken? Tiltaket ser ut til å komme samtidig med bomringen, som er en del av miljøprosjektet Bypakke Nedre Glomma. Gir ikke det en uheldig signaleffekt?
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E134 Haukelifjell: Haukelitunnelen stengt pga tekniske problemer. Personbiler kan kjøre rundt tunnelen. Statens vegve twitter.com sen regner med at tunnelen snart åpner.
Fredrikstad kommune @Fredrikstadkomm🔁@kl4sp Hei. Vi anbefaler deg å ta opp spm med Statens vegvesen og/eller Vegdirektoratet.
Klas Pettersen @kl4sp🔁I Fredrikstad innføres det bomring av miljøhensyn. Samtidig skal vi bli eneste sted i Norge hvor tungtransport skal f twitter.com å bruke kollektivfeltet mens elbiler og 2+-biler kastes ut? Her forstår jeg ikke logikken, .

Rosabloggen Halvor Frihagen @Frihagen🔁Stor forskjell på, på den ene siden politi /forsvar som håndhever statens maktmonopol, og biskoper, som er ansatt so twitter.com m ledere i en uavhengig religiøs organisasjon, dog statsfinansiert, som bare har makt over de troende og må sees å snakke på vegne av kirken om verdispørsmål.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E16 Bergen - Voss: Åpnet ved Dale. Har vært stengt pga trafikkulykke i natt. Nå kan all trafikk passere, opplyser Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E134 Haukelifjell: Haukelitunnelen stengt pga tekniske problemer, opplyser Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁På Fv 17 i Nordland er fergesambandet Levang - Nesna innstilt pga tekniske problemer med bilfergen Petter Dass. Det o twitter.com pplyser Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁På E6 mellom Ringebu og Vinstra i Oppland er Hundorp - og Teigkamptunnelen begge stengt fordi det befinner seg elg i twitter.com området ved tunnelene. Viltnemda er på stedet, opplyser Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E16 Bergen - Voss: Stengt ved Dale etter trafikkulykke. All tungtrafikk har omkjøring på Fv 7 via Hardanger. Det finn twitter.com es en lokal omkjøringsmulighet for personbiler ved Dale, men her må du regne med ventetid, opplyser Statens vegvesen.
Vest politidistrikt @politivest🔁, E16, singelulykke med motorsykkel, 2 personer erklært død på stedet, vegen er stengt, ulykkesgruppen ved Statens ve twitter.com gvesen er på vei, pårørende er ikke varslet
Vebjørn Koksvik @vekox🔁Å kalle Norge for et opplyst demokrati er å ta vel hardt i, men enig: Ta historien på alvor, ved å glemme det du lært twitter.com e i Statens mange skoler. Bli informert, ved å lese noe annet enn Statens mange medier. Ta del i debatten, ved å stå for det du mener er sant—med din begrunnelse.
Kornelija Berger @KornelijaBerger🔁I ukens E24-podden får vi besøk av den nye norske finansdirektøren i SAS, Torbjørn Wist, og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Vi snakker om statens nedsalg, konkurransen til Asia og hvordan flyavgifter og en høyere oljepris nå tyner økonomien i luftfarten
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E39 Sunnmøre: Hjartåbergtunnelen i Volda åpnet etter bilberging, forteller Statens vegvesen.
malcolm ashworth @MalcolmAshworth🔁Statistikker viser at ingen er mer utsatt for overgrep, enn barna Statens repr. har skilt fra sine biologiske foreldre. Mange av disse er selv skakkjørte mennesker, uten empati. Andre er "bare" grådige, kunnskapsløse - og uten empati. Det er ingen kvalitetskontroll i
Philip André Bergset @philip_bergset🔁Skal kanskje ikke legge for mye i betydningen av en Twitter-like, men akkurat dette er vel kanskje ikke Statens Vegve twitter.com sens anliggende?
loading...
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 720 Trøndelag: Stengt ved Malm i Verran fra kl 17. Berging av vogntog. Blir trolig kortvarig, ifølge Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 Troms: Trafikken passerer ved Alteidet nær fylkesgrensen til Finnmark der et vogntog har kjørt av veien, opplyser Statens vegvesen.
Selina Lay @LaySelina🔁 Statens vegvesen midt norge
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 nordfra inn mot Oslo: Et vogntog har punktert ved Stanger i sørgående retning mellom Jessheim og Kløfta. Det høyre twitter.com feltet er sperret, opplyser Statens vegvesen.
Aktuelt haugalandet @Aktuelthaugalan🔁STATENS VEGVESEN: Kontroll av kabotasjekøyring, teknisk tilstand, sikring av last og ADR (farlig gods) på viste inge twitter.com n bort på regelverket i dag. Ein utanlandsk sjåfør mangla vognkort, og må la bilen stå til han kan dokumentera råderett over køyretøyet. (VEGVESEN/HAUGALAND)
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 ved Narvik: Trældaltunnelen er stengt. En semitrailer har stanset inne i tunnelen, forteller Statens vegvesen.
fornuften22 @fornuften22🔁Løsningen er å plassere rovdyrene i store reservater med høye nok og sterke nok gjerder av metall rundt reservatene.
twitter.com Når staten vil eie rovdyr, må og bør staten passe statens rovdyr slik folk må passe hundene sine.
Ingen trenger frittløpende ulv, bjørn.

NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 nord i Troms: Stengt ved Alteidet nær fylkesgrensen til Finnmark etter en utforkjøring, ifølge Statens vegvesen. Nødetatene er på plass.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Rv 5 Naustdalstunnelen: Plater og andre gjenstander har blåst ut i veibanen på Førdesiden av tunnelen, opplyser Statens vegvesen.
#IndustriNorge @IndustriNorge🔁Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av kontraktstrategien for gjennomføringen av Rogfast, som er Norges største . Bransjen inviteres nå til dialog.
Samferdsel & Infra @Samferdselinfra🔁Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av kontraktstrategien for gjennomføringen av Rogfast, som er Norges størst twitter.com e . Bransjen inviteres nå til dialog.
Fredrikstad kommune @Fredrikstadkomm🔁Fredriksstad Blad: Torsdag og fredag kveld stenges det ene kjørefeltet på Fredrikstadbrua igjen f-b.no @FrBlad @Presserom
Elin Gregusson @EGregusson🔁Statistikker viser at ingen er mer utsatt for overgrep, enn barna Statens repr. har skilt fra sine biologiske foreldr twitter.com e. Mange av disse er selv skakkjørte mennesker, uten empati. Andre er "bare" grådige, kunnskapsløse - og uten empati. Det er ingen kvalitetskontroll i
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E39 Skodje: Trafikkulykke ved Dragsundet mellom Valle og Sjøholt. Veien har vært stengt, men nå dirigeres trafikken f twitter.com orbi via ett felt, melder Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E39 Sognefjorden: Avgangen fra Oppedal kl 07:30, i fergesambandet Lavik - Oppedal, er innstilt pga tekniske problemer twitter.com , melder Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Rv 23 Oslofjordtunnelen: Stengt pga trafikkulykke. Blir trolig stengt en stund, ifølge Statens vegvesen. Omkjøring v twitter.com ia Oslo etter Moss-Horten.
Tidsskriftet Det er HERR Midtiveien, takk! @herrmidtiveien🔁Buuu! Typisk Markalléen = kø til Høvik, 100 meter lang forbikjøring for oss som sykler. budstikka.no
Tabloidavisen Doremus Schaefer @doremus24🔁@bengtassen Det er vel ikke gitt at den gaven hadde gitt staten en nettogevinst, med mindre Statens oppgave er å drive eiendomsprisene opp?
Vebjørn Koksvik @vekox🔁Overbelastede? Legene er overbetalte! Når prisen på en vare eller tjeneste tvinges kunstig lav via Statens tvang og t twitter.com rusler om vold økes også etterspørselen kunstig. Helt elementær økonomi, og derfor slett ikke noe Statens skoler lærer deg eller dine barn.
Karl Tellefsen @Infrafiolett🔁. 2018: - Vikepliktsreglene for syklister er gode som de er.


2012: - Flertallet av vegvesen.no vegvesenansatte forstår ikke vikepliktsreglene.


Line @line_risholm🔁Med denne dyktige mannen ved roret så må dette bli bra👍? sykepleien.no ?
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 17 helt nord i Trøndelag: Asfaltsøl over 4 km nord og sør for Foldereid. Statens vegvesen anbefaler at du unngår s twitter.com trekningen. Lang omkjøring med ferge via Kolvereid - Hofles-Lund - Namsos.
Christoffer K @ChristoKristo🔁Statens vevesen skal splittes opp. Da må man vel begynne med å betale et konsulenteslskap 20 mill for å finne på et fancy navn, samt opprette 20 nye direktøstillinger, hver med 2 mill i lønn. Og så må jo hver kommune få sin veidirektør, forstås.
Trond Nilsen @tronil2008🔁@bengtassen Mener du at statens rolle er å drive ren eiendomsspekulasjon?
Egil Madsen @Konfust🔁Jeg blir så eitrannes forbanna på disse arrogante drittsekkene som får lov til å herje med vanlige mennesker,på state twitter.com ns vegne. Måtte de rammes av en sjebne værre enn døden.
Sunnmøre24 @Sunnmore24🔁Har lagt ned bark: Brannvesenet har no lagt ut bark over målinga som hadde rent ut i Bruasvingen på fylkesveg 60 i S twitter.com tranda sentrum. Det skal no vere trygt å passere med bil. Staden er skilta, opplyser Statens vegvesen.
NRK Møre og Romsdal @NRKMogR🔁Fv 60 Stranda sentrum: Brannvesenet lagt ut bark over malingen i Bruasvingen sånn at det skal være trygt å passere med bil, opplyser Statens vegvesen.
Tvedestrandsposten @Tvedposten🔁Vegvesenet sier ja til badeparkbanner Tidligere i sommer søkte leder for Tvedestrand Frivilligsentral, Lars Molleklev twitter.com , om å få sette opp tre ganger ti meter stort banner ut mot Tjenna, på den store muren langs Fjærkleivene. Nå har vegvesenet vendt tommel…
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 60 Stranda sentrum: Brannvesenet lagt ut bark over malingen i Bruasvingen sånn at det skal være trygt å passere m twitter.com ed bil, opplyser Statens vegvesen.
Bjørn Arne Pedersen @Bjoped🔁Når det brenner på dass (eller i skogen) skal man kunne melde og få informasjon på statens offisielle nettside - Denne er ikke tilgjengelig for alle da enkle sikkerhetstiltak ikke er på plassJo Åse @JoAase🔁@chicarianne Koster ikke den sms-tjenesten til Statens vegvesen sånn akkurat 3,-?
Pårørendealliansen @ParorendeAllian🔁– Vi skal være en tjeneste som både helsetjenesten, pasienter og pårørende skal få hjelp av, sier direktør for Statens undersøkelseskommisjon, Pål Iden.
Aktuelt haugalandet @Aktuelthaugalan🔁STATENS VEGVESEN: Eit vogntog måtte stoppa på då følgebilen ikkje oppfylte alle krav: tillaten totalvekt under 4500 twitter.com kg, varselvest, varsellys som blinkar til alle sider (360°), godkjend brannslokkar,...
Jonas Strømli @JonasStrmli🔁 burde ikke statens vegvesen også bruke Twitter til å informere om vegene de har ansvaret for. Som f.eks at veien mel twitter.com lom Foldereid og kongsmoen (fv. 17) går i oppløsning, så dekk går så i stykker at det er trafikk farlig?
Farberg @Alfarbe🔁@HeikkiEH SVs forslag er umiddelbart salg av Petoro og statens aksjer i Equinor?
Nordens Ekonomi DK @NordEkoDK🔁Statens advokat scorer 14,8 mio. kr. på irakersag - modparten Harlang blev fyret for frås for et langt mindre salær...
Aksjon Rett Linje @AksjonRettLinje🔁Knut Chr. Hallan: - Har samferdselsministeren full kontroll i Moss? moss-avis.no
Ronny Kvalavåg @Hondaebest🔁Statens vegvesen og Politiet gjennomførte kontroll på turist busser i Geiranger. En buss fikk kjøreforbud på grunn av utslitte dekk på bakaksel.
Anders Anker-Rasch @Anders_AR🔁Hvis Statens vegvesen hadde erkjent at dagen håndbøker og regler ikke holder mål, hadde de åpnet for dialog. Men slik de i sin selvgodhet omtaler f.eks. vikepliktsreglene, inviterer de ikke til annet enn konflikg.
Simen Bakke @simbakke🔁Kun statens og folkets fremste representanter kan gjøre slikt, uten å frykte for ansettelsesforholdet. Fremst blant twitter.com likemenn? Hmm.
Jo Brenden @JoBrenden1🔁Og så dere denne fra Statens Bilvesen? Siden bilistene bryter fartsgrensen gjennom tunnelen for å nå fergen, er det syklistene som får forbud ->
Sunnmøre24 @Sunnmore24🔁Buss fikk kjøreforbud: Statens vegvesen og politiet gjennomførte kontroll på turistbusser i Geiranger. smp.no
Sunnmøre24 @Sunnmore24🔁Fikk kjøreforbud etter kontroll: Statens vegvesen og politiet gjennomførte kontroll på turistbusser i Geiranger i ett twitter.com ermiddag. En buss fikk kjøreforbud på grunn av utslitte dekk på bakaksel, opplyser Statens vegvesen.

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv