Statens: Become Trend on twitter at (2017-11-21 18:51)


People talking about Statens: - FrodeSundelius - LexiusNO - wiiikern - stavknirkenyter - NRKTrafikk - OmbudetOA - IngaMarte - vonjackhelln - GunnarAmundsen - Sima24no[...]
- NesteMorten - NRKTrafikk - NRKTrafikk - LMExtra - JorgeBJensen - NRKTrafikk - NRKTrafikk - SThobro - voiceofwoman - RuneBjerkholt - Odontologi_UiO - furilaks - ringblad - AdamMolde - Petrinebakken - CecilieBedsvaag - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NRKTrafikk - TrulsGulowsen - NRKTrafikk - svein1971 - NRKTrafikk - Tannlegefor - lars_eide - halvardhraavand - furilaks - politivest - skribente - Odontologi_UiO - Odontologi_UiO - lars_eide - TrulsGulowsen - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NRKTrafikk - NordEkoNorge - Xaphoon148 - Xaphoon148 - avisenHadeland - furilaks - lm_mette - VegTweetApp - Presserom - VegTweetApp - VegvesenSor - TrulsGulowsen - IvarStokkereit - AAZolotkov - Bellona_ru - LexiusNO - Natteramnoslo - ovesjostrom - steinarhoiback - Difi_no - furilaks - LexiusNO - furilaks - Vegetarlegen - buskerud - Klimaalliansen - cantonsen07 - ninsi1969 - miljopsykologen - OEhrkh - VegTweetApp - VegvesenOst - FSkodje - kennethiv - VegTweetApp - VegvesenOst - balticjam - TorillF - a59_marie - TropehagenZoo - anneronneberg - ahjapb - NinaPip28 - VaerTorsten - VegTweetApp - VegvesenOst - kjersti_nygaard - TropehagenZoo - kjersti_nygaard - utensperre - eivindtraedal - btno - carlsbj - Konfust

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - Norway - ).
Popular tweets tagged with Statens:
Frode Sundelius @FrodeSundelius🔁Östling snakker til PKfolk. En tro på statens rett til makt er en stor del av PK. Han bestrider en viktig del a PK ve twitter.com d å si at staten er et oppblåst og inkompetent pengesluk. Når han gjør det med spontan og inderlig følelse er det ekstra truende for en PK virkelighet.
loading...
stavkirkenyter @stavknirkenyter🔁jeg elsker uansvarlighet, sosialisme og suging av statens baller
Thomas Vik @wiiikern🔁Du svarte ikke på spørsmålet. Synes du det er et paradoks at de øverste lederne i staten Norge ikke kreves plettfri v twitter.com andel, slik det kreves for en del av statens ansatte?
LEXIUS @LexiusNO🔁Knusende dom over politiavhør av barn

En 45-åring fra Buskerud ble sist fredag frikjent for påståtte overgrep mot d twitter.com atteren. Politiavhørene ved Statens barnehus, som saken bygget på, fikk knusende kritikk i lagmannsretten.


NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Sørøstlandet: Fare for at regn fryser på bakken. Statens vegvesen ber deg kjøre etter forholdene. Alt tilgjengelig mannskap ute. #NRKTrafikk
Anne-Lise Kristensen @OmbudetOA🔁Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten. - Aftenposten
Inga Marte @IngaMarte🔁Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten. - Aftenposten aftenposten.no
Cornelius Jakhelln @vonjackhelln🔁Hva kaller du torturinstrumentet som er alle studenters skrekk?
- Statens lirekasse for utdanning

twitter.com


Gunnar Amundsen @GunnarAmundsen🔁Her er det viktig med bredt politisk engasjement! Pasienten i fokus: Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten.
Morten Neste @NesteMorten🔁 En hilsen til alle som stemte FrP i tro på at de skulle få bedre tannstell: aftenposten.no
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁På E18 i Akershus er avkjøringene til Asker åpnet igjen, opplyser Statens vegvesen. #NRKTrafikk
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 nordover ut av Oslo: Vogntog står i midtre felt mellom Hvam kryss 44 og Skedsmovollen kryss 45, melder Statens vegvesen.
LM Newsroom @LMExtra🔁Fikk støtte fra staten til tannlege - nå vil departementet fjerne ordningen fb.me
Jorge B. Jensen @JorgeBJensen🔁Fremlagt for retten i dag av advokatene til
SOU 2016:45 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad

twitter.com


NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Rv 7 Kvamskogen: Vogntogproblemer ved Tokagjel. Nødvendig med kjetting for store kjøretøy, ifølge Statens vegvesen. B twitter.com røytebiler ute.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Ring 3 Oslo: Kollisjon i Lørentunnelens vestgående løp mot Sinsen, høyre og midtre felt stengt, saktegående kø, ifølge Statens vegevsen.
Suzanne Anett Thobro @SThobro🔁En hilsen til alle som stemte FrP i tro på at de skulle få bedre tannstell: aftenposten.no
Odont-fakultetet UiO @Odontologi_UiO🔁Dersom og sitt forslag blir stående vil det ramme bl.a. pasienter med odontofobi som ikke lenger vil få refusjon. Her må Stortinget snu!
Lise Marie @furilaks🔁Min helt subjektive oppfatning er at statens tolkning går altfor langt i å undergrave miljøbestemmelsen i Grunnloven. twitter.com Jeg tror ikke(og håper ikke!) at domstolen vil være med på å slakte Grl. §112, for det er det staten i realiteten vil. Men hvor domstolen lander er jo umulig å si.
Ringerikes Blad @ringblad🔁(+) Slik spares det strøm. fb.me
Adam Molde @AdamMolde🔁Frikjent i lagmannsretten for overgrep mot datteren.
En utspørring foretatt av en fostermor og to barneavhør ved Statens barnehus var det sentrale i en straffesak mot en mann (45) fra Buskerud i forrige uke
Barnevernet seksualiserer barna = overgrep
Knut Hoås @Petrinebakken🔁Da må staten gi statsansatte født før 1954 jobbe uten at pensjon fra statens pensjonskasse blir redusert om de jobber twitter.com etter 67/68 år.. Dere har muligheten til å lage en overgangsordning nå i de pågpende forhandlinger om statlug pensjon.
Dugelig Mor @CecilieBedsvaag🔁Frikjent i lagmannsretten for overgrep mot datteren.
En utspørring foretatt av en fostermor og to barneavhør ved Stat twitter.com ens barnehus var det sentrale i en straffesak mot en mann (45) fra Buskerud i forrige uke
Barnevernet seksualiserer barna = overgrep
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 863 Troms: Kvalsundtunnelen stengt kl 15-16 pga en brannøvelse.
vegvesen.no
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 Hedmark: Stengt i nordgående ved Bergshøgda mellom Nydal og Brumunddal pga bilberging, ifølge Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E18 Vestfold: Sørgående avkjøring ved Bentsrud utenfor Holmestrand er åpnet etter at et vogntog sto fast, melder Statens vegvesen.
Truls Gulowsen @TrulsGulowsen🔁Statens advokat mener utvinningslisenser ikke er en investering, og misforstår leterefusjonsordning og skattesystem, twitter.com se f.eks om direkte refusjon 13mrd i 2015 av
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 7 Tokagjelet: Åpnet for dirigering, melder Statens vegvesen.
svein slåtsveen @svein1971🔁Nå ber veivesenet deg om å gå ut av bilen! fb.me
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 866 Troms: Maursundtunnelen stengt i perioder pga løs kabel i taket, åpen hver halvtime. Utrykningskjøretøy kan p twitter.com assere, ifølge Statens vegvesen.
Tannlegeforeningen @Tannlegefor🔁Dersom og sitt forslag blir stående vil det ramme bl.a. pasienter med odontofobi som ikke lenger vil få refusjon. H twitter.com er må Stortinget snu!
Halvard Haga Raavand @halvardhraavand🔁- Statens strategi har vært å dele opp fakta og komplekse sammenhenger i små biter. Uansvarlig pulverisering i
Lise Marie @furilaks🔁-Fra vår side er vi helt uenig i at vi driver fragmentering.Vi mener vi driver med kategorisering,eller for å bruke e twitter.com t annet ord:en opprydning,sier regjeringsadvokaten om saksøkers kommentar om statens strategi i saken. (Belærende kan man vel kalle stilen)
Vest politidistrikt @politivest🔁Bergingsbil er kommet til stedet. Repr. fra Statens vegvesen har møtt, og kontrollerer dekk og kjettinger.
Odont-fakultetet UiO @Odontologi_UiO🔁. i dagens om viktig konsekvens av : Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke len twitter.com ger få samme støtten.
Truls Gulowsen @TrulsGulowsen🔁- Statens strategi har vært å dele opp fakta og komplekse sammenhenger i små biter. Uansvarlig pulverisering i twitter.com
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E6 Steinkjer: Måsørtunnelen like sør for sentrum stengt pga vedlikeholdsarbeid, lokal omkjøring skiltet, melder Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Fv 866 Troms: Ett felt stengt i Maursundtunnelen pga løs kabel i taket, blir stengt senere, ifølge Statens vegvesen.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁Det skal fortsatt stå et vogntog på Fv 7 ved Tokagjelet, men der kan all trafikk passere, ifølge Statens vegvesen. B twitter.com ergingsbil skal være på stedet til ca kl 13.
NRK Trafikk @NRKTrafikk🔁E16 mellom Bergen og Voss er stengt like vest for Evanger pga løs stein i taket i Nakkagjeltunnelen. Ny vurdering kl twitter.com 20, opplyser Statens vegvesen. Det er omkjøring via Fv 7 og rv 13. På Fv 7 har flere vogntog stått fast, men nå skal vegen være åpen igjen, ifølge politiet.
loading...
Nordens Eko Norge @NordEkoNorge🔁Miljøvernere hardt ut mot staten i klimarettssaken - nordensekonomi.com strategi i den pågående klimarettssaken har vært ren ansvars...
Xaphoon148 @Xaphoon148🔁Saksøkerne v/adv.Feinberg starter med å si at uoppdagede ressurser, både i Barentshavet og utenfor LoVeSe,er beregnet. Det er usikkerheter, men det gjøres fortsatt ressursestimater, og positive effekter verdisettes. Svar på statens anførsel om at det enda ikke er funn i blokkene.
Avisen Hadeland @avisenHadeland🔁Overvåkingskameraene skal vaskes fb.me
Lise Marie @furilaks🔁Hambro kommenterer statens strategi:-Staten fragmenterer, alt deles opp i små biter slik at man mister oversikten. " twitter.com Norske utslipp er små, klimaavtrykket er irrelevant."Dette er en illegitim pulverisering og ansvarsfraskrivelse. Dette kamuflerer at grensen i § 112 er relevant.
Ivar Stokkereit @IvarStokkereit🔁På sin barnerettighetsdag. På agendaen står barnekonvensjonens viktigste bestemmelse, artikkel 6 - om statens plikt twitter.com til å sørge for at barn overlever og får utvikle seg og realisere sitt potensial.
Andrey Zolotkov @AAZolotkov🔁Atomuhell i Russland målbart også i Norge, Russland dekker over det. Norge må følge bedre med atomopprydningen nær Norge, mener Bellona -
LEXIUS @LexiusNO🔁Interessant å følge Livestream fra Oslo tingrett. Miljøorganisasjonenes advokat Cathrine Hambro kommenterer nå Staten twitter.com s anførsler, hvorpå Staten etterpå vil svare.

Difi @Difi_no🔁"Statens vegvesen er en helt i kommunene, spesielt i Rogaland" ifølge en undersøkelse Geir Vinsand, NIVI analyse har twitter.com utført
Lise Marie @furilaks🔁-Norges utslipp på norsk territorium vil alltid være små i global sammengeng, vi er en liten nasjon. Betyr det at § 1 twitter.com 12 ikke er relevant i forbindelse med klimaproblemet? Sånn kan det ikke være.
Advokat Hambro er i gang med replikken til statens hovedinnlegg.
Lise Marie @furilaks🔁Saksøkerne v/adv.Feinberg starter med å si at uoppdagede ressurser, både i Barentshavet og utenfor LoVeSe,er beregnet twitter.com . Det er usikkerheter, men det gjøres fortsatt ressursestimater, og positive effekter verdisettes. Svar på statens anførsel om at det enda ikke er funn i blokkene.
Vegetarlegen @Vegetarlegen🔁Det å kutte ut/ned på kjøtt, egg og meieriprodukter vil bidra til bedre folkehelse og store budsjettinnsparinger, vis twitter.com er en stor undersøkelse. Plantebaserte kosthold er sunnere enn kosthold ihht statens kostråd
NRK Buskerud @buskerud🔁Fjelloverganger er stengt og snøfall i Sør-Norge skaper vanskelige kjøreforhold flere steder. Statens vegvesen ber b twitter.com ilister vise hensyn.
Klimavalgalliansen @Klimaalliansen🔁Statens advokat valgte å hoppe over da han skulle vise hvor grundige økonomiske vurderinger som gjøres ved oljeutbygginger under
Nina Haug @ninsi1969🔁Lurer du på hvordan det ser ut på vegene akkurat nå? Her finner du Statens vegvesens webkameraer langs vegnettet på Østlandet.
Statens vegvesen @VegvesenOst🔁Lurer du på hvordan det ser ut på vegene akkurat nå? Her finner du Statens vegvesens webkameraer langs vegnettet på Ø twitter.com stlandet.
Kenneth Ivarsson @kennethiv🔁Lurer du på hvordan det ser ut på vegene akkurat nå? Her finner du Statens vegvesens webkameraer langs vegnettet.
Statens vegvesen @VegvesenOst🔁Lurer du på hvordan det ser ut på vegene akkurat nå? Her finner du Statens vegvesens webkameraer langs vegnettet. vegvesen.no
Jamming @balticjam🔁@Bardissimo 2016-2014 tusenkr
STATENS KULTURRÅD (Statlig enhet) 350 300 300
SLL - Kulturförvaltningen (Landsting) 100 160 80
Torill J. Frøise @TorillF🔁"I 45 av 57 kommuner fant Statens helsetilsyn lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene". Det blir bedre etter kommunesa twitter.com mmenslåingene, heldigvis! :)
anna marie garduque @a59_marie🔁Onsdag og torsdag ventes det nedbør, vind og krevende kjøreforhold på Østlandet. Vegtrafikksentralen øst oppfordrer alle som skal ut på vegen til å søke trafikkinformasjon før turen og lytte til radio under turen. Beregn god tid og kjør etter forholdene.
Tropehagen Zoo @TropehagenZoo🔁Hele 40 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket, ifølge Statens vegvesen som har gransket alle... fb.me
Anne Rønneberg @anneronneberg🔁Her er det viktig med bredt politisk engasjement! Pasienten i fokus: Han fikk nye tenner på statens regning. Andre twitter.com med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten.
Torsten Hanssen @VaerTorsten🔁BT.no: E16 stengt i natt. Statens vegvesen opplyser at E16 vil forbli stengt til i morgen, grunnet steinras i Nakkag bt.no
Statens vegvesen @VegvesenOst🔁Onsdag og torsdag ventes det nedbør, vind og krevende kjøreforhold på Østlandet. Vegtrafikksentralen øst oppfordrer a twitter.com lle som skal ut på vegen til å søke trafikkinformasjon før turen og lytte til radio under turen. Beregn god tid og kjør etter forholdene.
Tropehagen Zoo @TropehagenZoo🔁Refleks og lys. Hele 40 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket, ifølge Statens vegvesen som har... fb.me
nygaard, kjersti a. @kjersti_nygaard🔁Det radioaktive utslippet i Russland i slutten av september må skyldes et uhell eller en atomulykke, mener Statens strålevern. Det avviser russiske myndigheter.
Bergens Tidende @btno🔁Statens strålevern: Helt klart at det har vært et atomuhell ebx.sh
Carl S Bjurstedt @carlsbj🔁Det betyr også at både statens advokat og representanten fra ,har løyet i retten. En løgn som avgjorde utfallet fordi retten stolte mer på Nav enn en selvprosederende naver.
Egil Madsen @Konfust🔁Det betyr også at både statens advokat og representanten fra ,har løyet i retten. En løgn som avgjorde utfallet ford twitter.com i retten stolte mer på Nav enn en selvprosederende naver.

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv