osloskolen: Become Trend on twitter at (2018-05-22 17:17)


People talking about osloskolen: - Eliemon - annegre59 - blikstad_balas - Raspesara - siljeros - ingwwwald - ingwwwald - Qritikk - Eliemon - gunnarooo[...]
- thomjam - horntvedtg - Oslobystyre - Oslobystyre - tarjeihelland - Oslobystyre - Larerbloggen - udfoslo - KjOHauge - brekke87 - DagBoee - Zealuu - KalleConatus - SV_Karin - geirrsletvold - Slaur_Marius - sykkelioslo - knutebra - udfoslo - MStenstadvold - KjOHauge - aft_meninger - KalleConatus - KalleConatus - KalleConatus - SolvOst - Alltid_uansett - arve_er - BjoornRa - Eliemon - Pal_Are - OlavJensenNOR - gunnarooo - happyneppy - w_bente - geirls - bodilgu - else_ravn - alfstn - Eliemon - kjersti_nygaard - kristinclemet - vianho - KjetilBergsto - thomjam - lbkonger - Indrehus - lbkonger - lbkonger - ENorBor - kristinclemet - heddaev - amilolor - astridsinepost - SLforbund - udfoslo - frankbergli - inger_nness - alfholme - enten__eller - ErikEfranck - PerDagfinrud - ingwwwald - Bernu - jonhaugan - utdanningsf - IngaMarte - MteTone - gunnarooo - atlegutt - Ajjabajja - terjepe - terjepe - lillemonsa - lillemonsa - KAlvsvag - TibeV - enten__eller - TibeV - oimsen - HolmliaPatrol - DRumsgard - eklogitt - RolfTheViking - RolfTheViking - MortenElster - UnnijU - brh0203 - byskog - ingwwwald

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - ).
Popular tweets tagged with osloskolen:
osloskolenosloskolenosloskolen Gunnar Østgaard @gunnarooo🔁På markering for at par 100 også skal gjelde i Osloskolen
loading...
Anne Greve @annegre59🔁Åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen: - "Hvordan kommunikasjonsflyten fungerer internt i etaten kan jeg ikke uttale meg om, men at VI har tematisert dette og vært tydelige - DET kan jeg forsikre komiteen om". (Aina Skjefstad Andersen) -
Elie Montanarelli @Eliemon🔁Endelig en journalist som ser sammenhenger og nyanser og forholder seg til fakta. Takk. aftenposten.no #Osloskolen #malkesnes
osloskolen RektorKuben @KjOHauge🔁@tarjeihelland innleder om skoleutvikling og byutvikling @Osloskolen stormøte @KubenYrkesarena
Marte Blikstad-Balas @blikstad_balas🔁Jeg vet faktisk ikke. Jeg mener det er de fleste andre som har vært unyanserte med overlegg - og selv om jeg er uenig twitter.com med om en del ting ang Osloskolen mener jeg han er en viktig stemme som selvfølgelig må få ytre seg. Det får han også.
Jorun Helene @Raspesara🔁I fjor høst innførte denne Osloskolen adgangskontroll. Her er 67 lærere og andre ansattes forklaring på hva som førte hit.
Silje Kile Rosseland @siljeros🔁Kan fysikere redde liv? Det er bare ett av mange spørsmål vi svarer på om realfag og teknologi når vi reiser ut på skolebesøk
Ingvald Straume @ingwwwald🔁16/ Konklusjonen er klar, : Så lenge Astrid Søgnen sitter ved din side, er du og byrådet dømt til å mislykkes med å s twitter.com kape et klima hvor lærere i osloskolen tør ytre seg kritisk mot ledelsen. har helt rett. Søgnen må gå. Jo før, desto bedre. Helst nå!
Ingvald Straume @ingwwwald🔁7/ Si så, at min øverste sjef, utdanningsdirektøren, og min rektor, som lenge hadde ønsket å straffe meg for mine ytr twitter.com inger om fusk og fanteri i Osloskolen, opprettet sak mot meg for min ulovlige kopiering av Øystein Sundes og Eldar Vågans åndsverk.
Sam Vittig @Qritikk🔁Det blir spennende å høre hva Kristin Clemet skal snakke om i #dax18 i morgen. Blir det stortingsaktivisme eller Osloskolen?
Elie Montanarelli @Eliemon🔁«Det tegnes også et fiendebilde av forholdet mellom lærere og ledere i Osloskolen. Dette er det lite belegg for, og d twitter.com et må være lov å påstå det motsatte ved å bruke den dokumentasjonen som faktisk foreligger i en slik påstand.»
Gunnar Østgaard @gunnarooo🔁Når Astrid Søgnen i dag leser opp taushetsbelagte opplysninger om Malkenes og har innhentet tillatelse fra elevene, men ikke læreren, illustrerer det den styringskåte, faglige volden byråkrater utsetter profesjoner for. De ville, barbariske lærerne skal temmes.
Thom Jambak (🦖) @thomjam🔁@Osloskolen Gratulerer! Er det flere prismottakere dere vil gratulere, @Osloskolen ?
grete horntvedt @horntvedtg🔁 har ikke gitt noen spesifikke regler eller instrukser til for hvordan §9A-5 i skal praktiseres sl twitter.com ik at elevenes rettssikkerhet ivaretas. Det ble klart etter spørsmål fra @høyre i . er ikke nok.
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Ytringsfrihet i Osloskolen er tema i spørretimen #osby
Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Første tema er styringsprinsipper i Osloskolen #osby
Tarjei Helland @tarjeihelland🔁Var inspirerende å få være med på sitt stormøte om skoleutvikling og byplanlegging i dag! Sammen bygger vi gode bo- twitter.com og oppvekstmiljøer for barn, unge og voksne i byen!

(P.S. om en ikke når drømmen om å bli sauebonde, kan man alltids falle tilbake på politikken)


Oslo bystyre @Oslobystyre🔁Her kan du se opptaket fra gårsdagens høring om ytringsfrihet i Osloskolen: oslo.kommunetv.no
Martin Johannessen @Larerbloggen🔁Her kan du se innlegget til Simon Malkenes på konferansen om ytringskultur i Osloskolen på Rådhuset i Oslo 14. mai 2 twitter.com 018:

UDF Oslo @udfoslo🔁Åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen: - "Hvordan kommunikasjonsflyten fungerer internt i etaten kan jeg ikke utt twitter.com ale meg om, men at VI har tematisert dette og vært tydelige - DET kan jeg forsikre komiteen om". (Aina Skjefstad Andersen) -
RektorKuben @KjOHauge🔁Takk til for inspirerende presentasjon av nytenkende under stormøte
twitter.com
Dag Inge Bøe @DagBoee🔁Interessant, men ikke overraskende at Søgnen nå gjør for åpent kamera det hun grunnløst anklaget Malkenes for å gjøre, nemlig å bryte taushetsplikten. Hun forventer åpenbart ingen konsekvenser, så det er nok ulike regler for menig og offiser i Osloskolen.


Are @Zealuu🔁Interessant, men ikke overraskende at Søgnen nå gjør for åpent kamera det hun grunnløst anklaget Malkenes for å gjøre twitter.com , nemlig å bryte taushetsplikten. Hun forventer åpenbart ingen konsekvenser, så det er nok ulike regler for menig og offiser i Osloskolen.


Kalle Risan Sandås @KalleConatus🔁@geirrsletvold @Osloskolen Ja, det var egentlig poenget mitt, kom kanskje ikke så godt frem.
Karin Andersen @SV_Karin🔁- Vi lærere skal alle være litt Simon. Derfor står vi her. Vi skal bruke det samholdet som er skapt, ikke bare i osloskolen, men i barnehager og skoler over det ganske land
Geir R. Sletvold @geirrsletvold🔁Enig. NPM er det største problemet i norsk skole. Men for meg kan det virke som det er en ganske sterk sammenheng mel twitter.com lom fryktkultur og målstyringsregimet - eller er det innbillt?
Sykkelprosjektet @sykkelioslo🔁@steve_oslo @morten_lode @Bymiljoetaten @Lan_Marie @Osloskolen Vi tar med oss innspillet! Takk!
Knut Erik Brændvang @knutebra🔁Jeg kjenner ikke til noen, selv etter 20 år i Osloskolen, og må innrømme at jeg ikke kjenner meg igjen heller. Jeg j twitter.com obber i grunnskolen. Registrerer at alle/langt de fleste som er aktive i debatten jobber i vgs. Kan være at det er ulike oppfatninger mellom grunnskole og vgs?
UDF Oslo @udfoslo🔁Forsker: - Osloskolen trenger varslere som Malkenes - nettavisen.no
Aftenposten meninger @aft_meninger🔁I fjor høst innførte denne Osloskolen adgangskontroll. Her er 67 lærere og andre ansattes forklaring på hva som før twitter.com te hit.
Kalle Risan Sandås @KalleConatus🔁Vil nytt lederskap i @Osloskolen egentlig forbedre noe så lenge målstyringen består?
Kalle Risan Sandås @KalleConatus🔁Når utdanningsinstitusjoner skal toppstyres, måles og tilrettelegges for utdanningsbyråkrater og politikere ofres for twitter.com t noe på veien. Søgnen har jo egentlig bare gjort jobben sin (forbedret resultatene i Osloskolen), men innenfor et alt for snevert perspektiv om hva skole er.
Kalle Risan Sandås @KalleConatus🔁Stykkprisfinansiering, Søgnens lederskap og fryktkultur har skapt problemene i Osloskolen i dag mener mange, men er i twitter.com kke beinhard målstyring det egentlige problemet?
Solveig Østrem @SolvOst🔁Osloskolen fortjener også leder som lytter til kritikken og ikke møter den med sanksjoner eller ved å marginalisere k twitter.com ritikeren. Det ser ut til at det er her problemet ligger.
Steffen Handal @Alltid_uansett🔁Osloskolen fortjener også ansatte som ytrer seg kritisk. twitter.com
Arve_er @arve_er🔁@morten_lode @Bymiljoetaten @Lan_Marie @sykkelioslo @Osloskolen Beklager. Jeg har ikke lagt merke til før nå at det er skiltet med 30 nå.
Bjørn Rasmussen @BjoornRa🔁Dagens høring om Osloskolen er over, og nå er de fleste utdanningspolitikere ute etter det samme: komme opp med (den politiske) løsninga.

Vel, her er min:

Byråden bør snarest finne ny direktør til Utdanningsetaten.


Elie Montanarelli @Eliemon🔁Pt tegnes det et bilde av Osloskolen som jeg ikke kjenner igjen. Egentlig tvert i mot. Jeg tror heller ikke opplevels twitter.com e av ‘begrenset ytringsfrihet’ (så tvil om agenda, fortelle hvilken debatt de bør ta), er unikt for osloskolen. Nå er den ensidig og anekdotisk. Savner fakta.
Pål Are Vorren @Pal_Are🔁Markering for lærernes foran : Dette er et grasrotopprør som ønsker å presse fram en forandring i , sa forbundsleder .
OlavJ @OlavJensenNOR🔁Ikke bare slik i osloskolen. I et fylke på det sentrale Østlandet sier 100/100 lærere fra 5-6 skoler at de ikke orker twitter.com å fortelle om egen skolehverdag slik Malkenes gjorde. De frykter represalier fra skoleeier. Ingen tør, selv om de jevnlig blir slått/spyttet på av 5.-klassinger.
loading...
Geir Lyngstad Strøm @geirls🔁– Så lenge ledelsen i Osloskolen ikke vil gratulere ham med prisene, er det vanskelig å ha tillit til at de virkelig ønsker kritiske blikk på egen virksomhet velkommen, skriver Gunhild Nohre-Walldén.

Else Ravn @else_ravn🔁Gull fra på høring om i : Samfunnet har gitt lærerne tillit til å behandle elevene i alle situasjoner. Da skal vi også ha tillit til at lærerne bruker ytringsfriheten sin på en måte som ikke rammer elever.
Elie Montanarelli @Eliemon🔁Hun har ytret seg meget fritt over mange år. Møtt byråder og direktør og invitert til å holde foredrag. Hvorpå hun fi twitter.com kk lærerjobb i Osloskolen. Kneblet? Fryktkultur? Mangel på ytringsfrihet? Det er noe som ikke går i hop her.
Kristin Clemet @kristinclemet🔁Takk! Har du link til noe som er av (spesiell) relevans for den pågående debatten om Osloskolen? Vet om Lektorlagets twitter.com undersøkelse, men vanskelig å se at den gir grunnlag for de voldsomme påstandene som nå fremmes om Osloskolen, til og med fra byråden
Kjetil Bergstø @KjetilBergsto🔁Hei og ! Jeg er på jakt etter noen fakta, undersøkelser, forskning eller annet, som viser at det er en «fryktkultur» og mangel på ytringsfrihet for dem som jobber i Osloskolen. Kan dere hjelpe?
Thom Jambak (🦖) @thomjam🔁Det med merkevarenavn på en kommunal tjeneste alle har rett på er egentlig en uting. #Osloskolen
Kristin Clemet @kristinclemet🔁Hei og ! Jeg er på jakt etter noen fakta, undersøkelser, forskning eller annet, som viser at det er en «fryktkultu twitter.com r» og mangel på ytringsfrihet for dem som jobber i Osloskolen. Kan dere hjelpe?
Skolenes landsforb @SLforbund🔁Markering for lærernes foran : Dette er et grasrotopprør som ønsker å presse fram en forandring i , sa forbundsleder twitter.com .
Inger Bjønness @inger_nness🔁Dagbladet: «Autoritære, byråkratiske regimer har ikke plass i norsk arbeidsliv og må fjernes. Osloskolen må få ny ledelse.»
Erik F @ErikEfranck🔁I Osloskolen er den øverste ansvarlige den nest øverste ansvarlige. Fordi den øverste ansvarlige ikke vil ta ansvar og gå.
Per Dagfinrud @PerDagfinrud🔁I dag er det høring i Rådhuset. mener på lederplass at direktør for , Astrid Søgnen, bør gå.
Bjørn Leirhol @Bernu🔁@IngaMarte @ingwwwald Start med å bytte ut Søgnen, så er du på god vei mot en ny vår i Osloskolen.
Jon Haugan @jonhaugan🔁I Osloskolen er den øverste ansvarlige den nest øverste ansvarlige. Fordi den øverste ansvarlige ikke vil ta ansvar o twitter.com g gå.
Inga Marte @IngaMarte🔁- Vi lærere skal alle være litt Simon. Derfor står vi her. Vi skal bruke det samholdet som er skapt, ikke bare i oslo twitter.com skolen, men i barnehager og skoler over det ganske land
Atle Guttormsen @atlegutt🔁Sist jeg sjekket var du sjef for Osloskolen, så dersom det er noen problemer/utfordringer med manglende ytringsfrihe twitter.com t (eller annet), kan du jo ta det opp med deg selv.
Kari Anne Solfjeld Eid ✌🏼🚲 @Ajjabajja🔁Ja, men den er laget før satsing på hjertesoner. Dette blir sikringstiltak for skolevei + sykkeltilrettelegging i én smekk. Med mindre det kommer enda større tiltak da 😈
Terje Pedersen @terjepe🔁Det er så uprofft at det er ikke til å tro! mot fortsetter! Agendaen må være å stoppe all fremtidig kritikk. MÅ GÅ!
Mona Agnes @lillemonsa🔁 Hvorfor vil ikke direktøren i @Osloskolen bli intervjuet? Hvorfor vil hun ikke svare på spørsmål? vg.no
Holmlia Påliti @HolmliaPatrol🔁Ambassadør Amanda snakket nettopp for Oslo bystyre om ytringsfrihet i Osloskolen der hun tok opp elevenes perspektiv og retten til ytre seg uten å bli hetset.

Se hennes innlegg ca. 4 timer og 25 min inn (etter mobbeombudet i Oslo).


Catharina Dørumsgard @DRumsgard🔁Offentlig høring om ytringskultur i : Skolesjefen leser opp fra varsel i personalsak mot lærer Malkenes. Fremstår som brudd på taushetsplikten, sier
Ingvald Straume @ingwwwald🔁En tredje tanke: 1 var kun et påskudd fra Astrid Søgnen for å ta Simon Malkenes for 2 og alt det andre han har ytret twitter.com om .

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv