#Nordbytunnelen: Become Trend on twitter at (2017-09-26 09:53)


People talking about #Nordbytunnelen: - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - TrafikkStatus - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - VegTweetApp - VTSost[...]
- VegTweetApp - VTSost - joeinserracat - joeinserracat - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - Hot_Boobs_sexy - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - VegTweetApp - VTSost - VTSost - TrafikkStatus - VTSost - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - VTSost - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - VegTweetApp - VegvesenOst - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - VegTweetApp - VTSost - TrafikkStatus - TrafikkStatus - VegTweetApp - VTSost - VegTweetApp - VTSost

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - Norway - ).
Popular tweets tagged with #Nordbytunnelen:
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nøstvettunnelen,Akershus i retning mot Moss: Stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen
loading...
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nordbytunnelen Akershus, kortvarig stengt i retning mot Oslo grunnet opprydningsarbeid.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nøstvettunnelen, i retning mot Moss: Venstre felt stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nøstvettunnelen,Akershus i retning mot Moss: Stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nordbytunnelen Akershus, i retning mot Oslo åpen for trafikk etter opprydningsarbeid.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen Akershus, i retning mot Oslo åpen for trafikk etter opprydningsarbeid.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen Akershus, kortvarig stengt i retning mot Oslo grunnet opprydningsarbeid.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nøstvettunnelen, i retning mot Moss: Venstre felt stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen
Joeinserrafollowsyou @joeinserracat🔁 Alfheim Asker #inktober Fredrikstad Las Vegas Tom Petty #Nordbytunnelen Catalonia tinyurl.com
Joeinserrafollowsyou @joeinserracat🔁Alfheim Asker #inktober Fredrikstad Las Vegas Tom Petty #Nordbytunnelen Catalonia tinyurl.com
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nøstvettunnelen, Akershus, i retning mot Moss: Venstre felt stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nøstvettunnelen, Akershus, i retning mot Moss: Venstre felt stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nøstvettunnelen, Akershus, i retning mot Moss: Venstre felt stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nøstvettunnelen, Akershus, i retning mot Moss: Venstre felt stengt pga. kø ifm. arbeider i #Nordbytunnelen.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nordbytunnelen, Akershus: Stengt pga. oppretting av midtdeler. Omkjøring for begge retninger via Fv156 Nessetveien.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nordbytunnelen, Akershus: Åpen for trafikk. Trafikken prioritet mot Oslo fram til 12:00. Mot Moss er omkjøring.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen, Akershus: Åpen for trafikk. Trafikken prioritet mot Oslo fram til 12:00. Mot Moss er omkjøring.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen, Akershus: Stengt pga. oppretting av midtdeler. Omkjøring for begge retninger via Fv156 Nessetveien.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 Akesrhus #Nøstvettunnelen er nå stengt sørover mot Moss for å ivareta sikkerheten pga kødannelse ifbm arbeidene i #Nordbytunnelen.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁E6 i Akershus er åpen for trafikk i retning mot Oslo. Trafikk mot Moss har omkjøring via fv 156 Nessetveien. Fare for kø.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 Akershus #Nøstvettunnlen venstre felt stengt sørover mot Moss for å ivareta sikkerheten pga kødannelse ifbm arbeidene i #Nordbytunnelen
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen i Akershus er åpen for trafikk i retning mot Oslo. Trafikk mot Moss har omkjøring via fv 156 Nessetveien. Fare for kø.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nordbytunnelen i Akershus er åpen for trafikk i retning mot Moss. Trafikk mot Oslo har omkjøring via Fv156 Nesset.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen i Akershus er åpen for trafikk i retning mot Moss. Trafikk mot Oslo har omkjøring via Fv156 Nesset.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nordbytunnelen i Akershus er åpen for trafikk i retning mot Oslo. Trafikk mot Moss har omkjøring via fv 156 Nessetveien.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 Akershus: #Nøstvettunnelen stengt sørover mot Moss for å ivareta sikkerheten pga. kødannelse ifm. arbeidene i #Nordbytunnelen.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen i Akershus er åpen for trafikk i retning mot Oslo. Trafikk mot Moss har omkjøring via fv 156 Nessetveien.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 E6 #Nøstvettunnelen og #Nordbytunnelen er åpnet for trafikk etter trafikkuhell.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nøstvettunnelen og #Nordbytunnelen er åpnet for trafikk etter trafikkuhell.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁E6 og stengt i retning mot Moss pga trafikkuhell i Smiehagen tunnel. Omkjøring skiltes, store forsinkelser.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nøstvettunnelen og #Nordbytunnelen stengt i retning mot Moss pga trafikkuhell i Smiehagen tunnel. Omkjøring skiltes, store forsinkelser.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁E6 er åpen for trafikk i retning Moss. Trafikk i retning Oslo ledes på omkjøringsvei via Nesset. Forsinkelser må forventes.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁E6 #Nordbytunnelen er åpen for trafikk i retning Moss. Trafikk i retning Oslo ledes på omkjøringsvei via Nesset. Forsinkelser må forventes.
VegTweet @VegTweetApp🔁 #Nordbytunnelen blir nattestengt kommende uke, fra tirsdag til fredag. Les mer her: vegvesen.no
Statens vegvesen @VegvesenOst🔁#Nordbytunnelen blir nattestengt kommende uke, fra tirsdag til fredag. Les mer her: vegvesen.no
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 Ev 6 #Nordbytunnelen er stengt i retning Moss: Åpen for trafikk.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁Ev 6 #Nordbytunnelen er stengt i retning Moss: Åpen for trafikk.
VegTweet @VegTweetApp🔁 Ev 6 #Nøstvetunnelen i retning Moss er VENSTREFELT stengt som følge av stengningen av #Nordbytunnelen
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁Ev 6 #Nøstvetunnelen i retning Moss er VENSTREFELT stengt som følge av stengningen av #Nordbytunnelen
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 Ev 6 #Nordbytunnelen er stengt i retning Moss: Stengt pga berging av lastebil. Bergingsbil er på plass.
loading...
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 Ev 6 #Nøstvetunnelen i retning Moss er også stengt som følge av stengt #Nordbytunnelen.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁Ev 6 #Nøstvetunnelen i retning Moss er også stengt som følge av stengt #Nordbytunnelen.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁Ev 6 #Nordbytunnelen er stengt i retning Moss: Stengt pga berging av lastebil. Bergingsbil er på plass.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 Ev 6 #Nordbytunnelen, retning Oslo er stengt pga oppryddingsarbeid. Omkjøring er skiltet.
TrafikkStatus @TrafikkStatus🔁 Ev 6 #Nordbytunnelen, retning Oslo er åpen for trafikk etter oppryddingsarbeid.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁Ev 6 #Nordbytunnelen, retning Oslo er åpen for trafikk etter oppryddingsarbeid.
Vegtrafikksentr. øst @VTSost🔁Ev 6 #Nordbytunnelen, retning Oslo er stengt pga oppryddingsarbeid. Omkjøring er skiltet.

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv