#EriksenSoreide: Become Trend on twitter at (2018-06-10 15:56)


People talking about #EriksenSoreide: - Utenriksdept - BardThorheim - AJFlolo - foandersen - worldcitizen1st - worldcitizen1st - worldcitizen1st - dr_abdikarim - IndustriNorge - istar2[...]
- FaisalAligas - Gunnewitt - strategicpolicy - RajaNHussain - Omarcusmaan - kari_eken - Suldaan__ - mgaas14 - blodpose - Regjeringen - Utenriksdept - linstafne - blodpose - Regjeringen - Utenriksdept - LivIGun - nasjonalmuseet - strategicpolicy - MarikenBH - Sprouse_Raphael - kristinenstad - blodpose - Regjeringen - Utenriksdept - IndustriNorge - setradepolicy - istub - blodpose - Regjeringen - Utenriksdept - KgeKjell - Oslo_sentrum - Jonaspassestor - geirls - blodpose - Regjeringen - Utenriksdept - OnderKaraogLan

This Tag appearing in: Norway: ( Bergen - Oslo - Norway - ).
Popular tweets tagged with #EriksenSoreide:
Utenriksdepartement @Utenriksdept🔁Gode diskusjoner med statsminister Hassan Khaire i dag. fortsetter å støtte s arbeid for fred og stabilisering.  twitter.com -utenriksminister
loading...
Frode O. Andersen @foandersen🔁Bra dag på jobben! Fredsmeglere samles på Losby for 16. gang. , og starter dagen med pressen twitter.com
Arne Jan Flølo @AJFlolo🔁Bra dag på jobben! Fredsmeglere samles på Losby for 16. gang. , og starter dagen med pressen
Bård Ludvig Thorheim @BardThorheim🔁Gode diskusjoner med statsminister Hassan Khaire i dag. fortsetter å støtte s arbeid for fred og stabilisering.  -utenriksminister
Yily foote @worldcitizen1st🔁Verdens viktigste rom er «norsk» og ligger i FN i New York. Utenriksminister åpnet i dag utstillingen om sikkerhetsrådssalen i FN i . Stor takk til både og for fantastisk arbeid med både boken og utstillingen.
Yily foote @worldcitizen1st🔁: Jeg berømmer partene i konflikten for en så langt vellykket gjennomføring av våpenhvile og ønsker alle afghanere til lykke ved id. Nå gjelder det å omsette tilliten som er skapt til fredsvilje -.
Utenriksdepartement @Utenriksdept🔁: Jeg berømmer partene i konflikten for en så langt vellykket gjennomføring av våpenhvile og ønsker alle afghanere ti twitter.com l lykke ved id. Nå gjelder det å omsette tilliten som er skapt til fredsvilje -.
Utenriksdepartement @Utenriksdept🔁Verdens viktigste rom er «norsk» og ligger i FN i New York. Utenriksminister åpnet i dag utstillingen om sikkerhets twitter.com rådssalen i FN i . Stor takk til både og for fantastisk arbeid med både boken og utstillingen.
#IndustriNorge @IndustriNorge🔁Sammen er vi sterke. Økt alliert trening og øving i Norge. Utenriksminister og forsvarsminister i
Swedish Trade Policy @setradepolicy🔁Utenriksminister Ine : - mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelverket. Vi har derfor i dag bedt om tvisteløsningskonsultasjoner i
Utenriksdepartement @Utenriksdept🔁Sammen er vi sterke. Økt alliert trening og øving i Norge. Utenriksminister og forsvarsminister i twitter.com
Utenriksdepartement @Utenriksdept🔁Utenriksminister Ine : - mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelv twitter.com erket. Vi har derfor i dag bedt om tvisteløsningskonsultasjoner i
Önder Karaoğlanoğlu @OnderKaraogLan🔁Gratulerer som vinner av prisen årets internasjonale suksess for 2017. Wroldsens suksess er imponerende, med internasjonale hits både som artist og låtskriver. Rå dame! Ringvirkningene av hennes bidrag til norsk kan ikke overvurderes -

05

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv