#SDGs: 14.122k tweets talking about this in the last 24 hours


People talking about #SDGs: - EdithKroese - GlobalCompactNL - cbos2 - CrazyEarthLover - JohanDieryckx - mondiaalnieuws - Inkie68 - Protos_ngo - BNPPAM_NL - SDGNederland[...]
- B_ChangeNL - B_ChangeNL - BettyDeWachter - VNGemeenten - avanceimpact - bengel110 - vvsg - work4water - VVSGInternat - JanssensBert - renske_st - JanssensBert - eboodts - 17werelddoelen - AStommels - alcanne - maroost1966 - JosSluijsmans - VNONCW - piapaulette - Platforma4Dev - SDGsbot - cdebruin08 - wimdries - BettyDeWachter - HagueTalksYouth - VVSGInternat - pboucneau - JanssensBert - martens_luc - GEO_Jan - BettyDeWachter - Marjon38 - VVSGInternat - CraeynestTom - Danielle_H_BE - EtienneVictoria - MellemAlex - GroeneVoetstap - 17werelddoelen - verhalenpodium - BBI2020 - JanssensBert - VVSGInternat - svhoy - studiogearup - phverhaeghe - Duurzaamdoor - spa_gent - UCLG_Saiz - NienkeMeijer1 - pboucneau - SDGCharter - Platforma4Dev - VVSGInternat - CCRECEMR - BettyDeWachter - FrankMechielsen - JanssensBert - vvsg - RozitaSingh - biconsortium - agrochemie - RudyCoddens - cdebruin08 - ARakhorst - vredeshuis - piapaulette - PVSchuylenbergh - 17werelddoelen - Platforma4Dev - gineke66 - UCLG_Saiz - klaas_vansteen - BettyDeWachter - VVSGInternat - JanssensBert - JanLeroyVVSG - BettyDeWachter - VN_benelux_nl - piapaulette - vvsg - Platforma4Dev - wimdries - JanssensBert - B_ChangeNL - allfornature - 17werelddoelen - JorgeGroen - SaschaGabizon

This Tag appearing in: Ireland: ( Cork - Dublin - Galway - Ireland - ).
Netherlands: ( Den Haag - Amsterdam - Rotterdam - Utrecht - ).
Switzerland: ( Lausanne - Zurich - Switzerland - ).
Popular tweets tagged with #SDGs:
#SDGs Jorge Groen @JorgeGroen🔁Je vraagt je toch af waar de #VN de inspiratie vandaag heeft voor de pictogrammen van de #SDGs. #impactinvesting
loading...
UN Global Compact NL @GlobalCompactNL🔁Mooi om bij VN in New York ook inzet gemeenten aan te verstevigen en te laten zien twitter.com
Edith Kroese @EdithKroese🔁Als sociaal ondernemer weet je inmiddels dat de kansen bieden. Maar hoe vertaal je deze naar jouw dagelijkse praktijk? ging je voor! Weten hoe zij dit aanpakten en wat het potentieel oplevert? Lees onze blog!
#SDGs Klaas Vansteenhuyse @klaas_vansteen🔁Een walvis in #Brugge #triennale, als aandacht voor #SDGs
C. Bos @cbos2🔁Responsible Mining Index 2018 feit! Minister Kaag lanceerde de ranglijst voor verantwoord ondernemen inzake mjinbouw. Goede stap voorwaarts
Johan Dieryckx @JohanDieryckx🔁Wat bezielt de koningin om haar schouders onder de te zetten? Hoe kwam ze daartoe? En wat hoopt ze te bereiken? Vragen waarop Mathilde ingaat tijdens een lang exclusief interview met MO*.
MO*magazine @mondiaalnieuws🔁Wat bezielt de koningin om haar schouders onder de te zetten? Hoe kwam ze daartoe? En wat hoopt ze te bereiken? Vrag twitter.com en waarop Mathilde ingaat tijdens een lang exclusief interview met MO*.
Ingrid @Inkie68🔁Hoe krijgt de en de bij hun Nederlandse gemeenten? Burgemeester van Jan Van Zanen getuigt op over Global Goals campagne in Nederland . .
Protos @Protos_ngo🔁🎬 Lights, camera, action! Deze frisse studenten van en filmen momenteel in Oeganda. De docu zal gebruikt worden om twitter.com de lokale bevolking te sensibiliseren.
BNP Paribas AM NL @BNPPAM_NL🔁UN Sustainable Development Goals . Doel 12: Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen. Consumptie en produc twitter.com tie gericht op meer en beter doen met minder. Ontdek Goal 12 :
SDG Nederland @SDGNederland🔁Vijf adoptieouders waren in Ethiopië en Oeganda en zetten zich na terugkomst in Nederland extra gemotiveerd in voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding wereldwijd:
Building Change @B_ChangeNL🔁Vijf adoptieouders waren in Ethiopië en Oeganda en zetten zich na terugkomst in Nederland extra gemotiveerd in voor twitter.com duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding wereldwijd:
Building Change @B_ChangeNL🔁Een belangrijke pijler onder Agenda 2030 is 'Leave No One Behind'. Hier zien we ambassadeur in Oeganda die zich ste twitter.com rk maakt voor gelijke kansen voor mensen met een beperking
Betty De Wachter @BettyDeWachter🔁 Zo, nu hoort u het ook eens van iemand anders 😊! #SDGs #metzijnallen #lokaal twitter.com
avance-impact @avanceimpact🔁Als sociaal ondernemer weet je inmiddels dat de kansen bieden. Maar hoe vertaal je deze naar jouw dagelijkse prakti twitter.com jk? ging je voor! Weten hoe zij dit aanpakten en wat het potentieel oplevert? Lees onze blog!
joris michiels @bengel110🔁Opnieuw een steentje mee helpen verleggen in brussels OS-beleid: de ondertekening van een partnership met Suriname!
VVSG @vvsg🔁Zo, nu hoort u het ook eens van iemand anders 😊! #SDGs #metzijnallen #lokaal twitter.com
@work4water @work4water🔁Waarom zijn wij bij ? Onder andere om de deelname van vrouwen in watermanagement, sanitatie en afvalreductie plannen in lokale gemeenschappen mogelijk te maken en te bevorderen!
bjanssens @JanssensBert🔁Hoe krijgt de en de bij hun Nederlandse gemeenten? Burgemeester van Jan Van Zanen getuigt op over Global Goals c twitter.com ampagne in Nederland . .
emmanuel boodts @eboodts🔁Opnieuw een steentje mee helpen verleggen in brussels OS-beleid: de ondertekening van een partnership met Suriname! twitter.com
17doelendiejedeelt @17werelddoelen🔁Gaat, kan en mág iedereen in de wereld straks naar school? Ambassadeur Boran heeft een wens: toegang tot goed onderwi twitter.com js voor iedereen.
Aleksandr Stommels @AStommels🔁Ik mocht meewerken aan het boek Circulariteit: op weg naar 2050 van Peter Luscuere. Mijn bijdrage kun je lezen op pagina 192.
Alcanne HoutzaagerMA @alcanne🔁 waar blijft de Nederlandse zoals WHEB AM ? twitter.com
Jos Sluijsmans @JosSluijsmans🔁Werk aan de winkel! ism twitter.com
VNO-NCW @VNONCW🔁Bezield Leiderschap! Hoe brengen we de dichterbij? Daar gaat het Christelijk Sociaal Congres op 29 & 30 aug over in twitter.com Doorn. Schrijf nu in:
María Paula Avila @piapaulette🔁. voorzitter en burgemeester van , pleitte deze week op het van voor grotere betrokkenheid van lokale besturen bij de .
SDGs @SDGsbot🔁 Had al geantwoord toch? Sept 3 in de stad & de 17e Okt voor Ban Ki-moon! Dan iets plannen? #sdgs twitter.com
Carolien de Bruin @cdebruin08🔁Had al geantwoord toch? Sept 3 in de stad & de 17e Okt voor Ban Ki-moon! Dan iets plannen? #sdgs twitter.com
Hague Talks Youth @HagueTalksYouth🔁Vandaag is het World Youth Skills Day. erkent het belang en de impact die beroeps-en technische vaardigheden hebben o twitter.com p het succes van jonge mensen.Wat is een waardevolle vaardigheid die je vandaag hebt geleerd en nog steeds gebruikt?
bjanssens @JanssensBert🔁. voorzitter en burgemeester van , pleitte deze week op het van voor grotere betrokkenheid van lokale besturen bi twitter.com j de .
Luc Martens @martens_luc🔁Samenwerken tussen de verschillende overheidsniveaus is cruciaal voor de verwezenlijking van de Lokaal-regionaal debat over internationale
Jan Clement @GEO_Jan🔁Op 25 september is er een wereldwijde actiedag voor de ! Organiseer ook een actie - individueel of met je school, buurt of werk - en laat het de wereld weten via !
VVSG Internationaal @VVSGInternat🔁Samenwerken tussen de verschillende overheidsniveaus is cruciaal voor de verwezenlijking van de Loka twitter.com al-regionaal debat over internationale
Tom Craeynest @CraeynestTom🔁. voorzitter getuigt vandaag over de belangrijke rol van Vlaamse lokale besturen die de mee uitvoeren in het panel op het
Danielle Hirsch @Danielle_H_BE🔁: "Het tegengaan van klimaatverandering en een inzet op de op basis van een economie is de enige manier om een duu twitter.com rzame en economisch gezonde toekomst zeker te stellen."
Etienne Victoria @EtienneVictoria🔁 draagt bij aan bereiken ()
17doelendiejedeelt @17werelddoelen🔁Sjoerd, Linn, Joline, Renee en Sam wonnen de 17doelendiejedeelt.nl prijsvraag (categorie 14 tot en met 17 jaar) met hun project Plastic Wi twitter.com nd. Ruud Koornstra geeft goede tips tijdens een inspirerend gesprek.
Lisa Koolhoven @verhalenpodium🔁“Doel is te zorgen dat alle studenten die met een diploma de arbeidsmarkt opgaan of gaan ondernemen, kennis hebben v twitter.com an de en ook weten hoe deze toegepast kunnen worden” SDGs in onderwijsprogramma’s
bjanssens @JanssensBert🔁. voorzitter . hoopt op een zitje voor lokale besturen in de VN Algemene Vergadering om over de mee te praten
VVSG Internationaal @VVSGInternat🔁. voorzitter . hoopt op een zitje voor lokale besturen in de VN Algemene Vergadering om over de mee te praten twitter.com
loading...
sp.a Gent @spa_gent🔁Het is beslist: ook zal met plezier deelnemen aan de 'Week van de Duurzame Gemeente' van .
Van 18 tot en met 25 september zetten we de centraal en leer je alles over onze Gentse, lokale helden voor globale doelen.
Emilia Saiz @UCLG_Saiz🔁Onze voorzitter en burgemeester van pleit tijdens jaarlijkse vergadering op voor meer betrokkenheid van lokale besturen in Agenda 2030 beslissingen"
SDG Charter @SDGCharter🔁Op 25 september is er een wereldwijde actiedag voor de ! Organiseer ook een actie - individueel of met je school, buu twitter.com rt of werk - en laat het de wereld weten via !
Frank Mechielsen @FrankMechielsen🔁Belangrijk leesvoer voor de adoptieouders op werkbezoek in Ethiopië en Oeganda
VVSG @vvsg🔁Onze voorzitter en burgemeester van pleit tijdens jaarlijkse vergadering op voor meer betrokkenheid van twitter.com lokale besturen in Agenda 2030 beslissingen"
Rozita Singh @RozitaSingh🔁Wat de Nederlandse industrie kan leren van and can be combined! continues to prove it :)
via twitter.com
Agro & Chemistry @agrochemie🔁 draagt bij aan bereiken () twitter.com
Carolien de Bruin @cdebruin08🔁Ah! Goeie & leuk! Wanneer? Op 3 sept in ieder geval in de stad! #sdgs #nextgen twitter.com
Anne-Marie Rakhorst @ARakhorst🔁Ik mocht meewerken aan het boek Circulariteit: op weg naar 2050 van Peter Luscuere. Mijn bijdrage kun je lezen op pag twitter.com ina 192.
Vredeshuis Gent @vredeshuis🔁Het is beslist: ook zal met plezier deelnemen aan de 'Week van de Duurzame Gemeente' van .
Van 18 tot en met 25 s twitter.com eptember zetten we de centraal en leer je alles over onze Gentse, lokale helden voor globale doelen.
Piet V Schuylenbergh @PVSchuylenbergh🔁. voorzitter . zal bijdrage van de Vlaamse gemeenten aan verdedigen vandaag tijdens in de VN over de .
17doelendiejedeelt @17werelddoelen🔁Ambassadeur Fulco: In 2030 is er een universele zorgverzekering beschikbaar en moet iedereen toegang hebben tot kwali twitter.com tatieve zorg, betaalbare geneesmiddelen en goede vaccins.
gineke peltjes @gineke66🔁Minister heeft het startschot gegeven voor de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP). Dit SDG fonds is gericht op publiek- private samenwerking in ontwikkelingslanden. Volg de link:
bjanssens @JanssensBert🔁. voorzitter getuigt vandaag over de belangrijke rol van Vlaamse lokale besturen die de mee uitvoeren in het panel twitter.com op het
Verenigde Naties @VN_benelux_nl🔁Transport is een essentieel onderdeel van het moderne leven. Maar het brengt ook schadelijke gevolgen voor het milieu twitter.com en onze gezondheid.

Ontdek de nieuwe publicatie v over de cruciale connectie tussen transport, gezondheid en milieu en de ,


bjanssens @JanssensBert🔁. voorzitter . zal bijdrage van de Vlaamse gemeenten aan verdedigen vandaag tijdens in de VN over de . twitter.com
Building Change @B_ChangeNL🔁Belangrijk leesvoer voor de adoptieouders op werkbezoek in Ethiopië en Oeganda twitter.com
All for Nature @allfornature🔁Met de koplopers aan de slag met voor . Mooi om mee te mogen werken aan de verduurzaming van de reisbranche..... twitter.com
17doelendiejedeelt @17werelddoelen🔁Simon bedacht een wedstrijd voor scholen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen en daarmee een kunstwerk te m twitter.com aken. Daarmee won hij de prijsvraag. Goed gedaan, Simon!

05

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief