Syria: 50.768k tweets talking about this in the last 24 hours


People talking about Syria: - Jokopost - BenCaspit - IsraelPulse - IsraelPulse - YoelManor - bo_moti - BenCaspitBlocke - BenCaspit - danizaken - IsraelPulse[...]
- resign_pochizo

This Tag appearing in: Israel: ( Haifa - Tel Aviv - Jerusalem - Israel - ).
Lebanon: ( Lebanon - ).
Popular tweets tagged with Syria:
Jokopost @Jokopost🔁ד"ר #יצחק_דגני במאמר ב-JOKOPOST טוען כי בעקבות מלחמת האזרחים ב #סוריה #Syria ישראל הפכה למעשה לבעלת הבית באזורנו jokopost.com
loading...
IsraelPulse @IsraelPulse🔁באמצעות שליחים (בינתיים) מתחוללת באיזור מלחמת #ישראל #איראן.
מאמר פרשנות של @BenCaspit
almon.co
IsraelPulse @IsraelPulse🔁הפרשנות @BenCaspit למלחמת #ישראל-#איראן בחזית הצפונית.
almon.co
Ben Caspit בן כספית @BenCaspit🔁 הפרשנות @BenCaspit למלחמת #ישראל-#איראן בחזית הצפונית.
almon.co
Yoel Manor @YoelManor🔁 עומק השקט מלמד על גודל המכה
#Syria
moti @bo_moti🔁עומק השקט מלמד על גודל המכה
#Syria
בן כספית לחסומים @BenCaspitBlocke🔁 התרחיש שבו #ישראל תנחית מכת מנע על #סוריה.
BenCaspit עושה סדר בזירה המתחממת.
almon.co
Ben Caspit בן כספית @BenCaspit🔁 התרחיש שבו #ישראל תנחית מכת מנע על #סוריה.
@BenCaspit עושה סדר בזירה המתחממת.
almon.co
IsraelPulse @IsraelPulse🔁התרחיש שבו #ישראל תנחית מכת מנע על #סוריה.
@BenCaspit עושה סדר בזירה המתחממת.
almon.co
earthquake_666 @resign_pochizo🔁אני מנסה לדעת מה הייתה התגובה לו הייתה אמירה כזאת אל מול איש ציבור מהמחנה האחר? אתם יכולים לדמיין לבד. במקרה הזה לא ה twitter.com ייתה שום תגובה. לא היו דרישות לחקירות, לא היו דרישות לגינויים, לא פנו לאישי ציבור, לא היו כתבות, לא היו שידורים מיוחדים. שום דבר
Netanyahu Israel i Trump Syria

05

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive