#ShabbatShalom: Become Trend on twitter at (2018-06-08 12:26)


People talking about #ShabbatShalom: - JoeyRose09 - danieldmoses - alenakrivs - Moty_w - nestel34 - nestel34 - nestel34 - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth[...]
- YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - Yerachml - YifatRoth - YifatRoth - MaarivOnline - liatl13 - KnessetIL - ichkannesduauc1 - ichkannesduauc1 - ichkannesduauc1 - ichkannesduauc1 - UXokVlXiAAXBOtx - SzaboAnnaMari - SzaboAnnaMari - stydent7771 - ichkannesduauc1 - ichkannesduauc1 - ichkannesduauc1 - ichkannesduauc1 - YifatRoth - ichkannesduauc1 - YifatRoth - MuRuRi79 - MuRuRi79 - MuRuRi79 - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - MuRuRi79 - YifatRoth - MuRuRi79 - MuRuRi79 - MuRuRi79 - kounaklechat - Fernand78032618 - Fernand78032618 - Fernand78032618 - Fernand78032618 - MuRuRi79 - YifatRoth - YifatRoth - MuRuRi79 - YifatRoth - UXokVlXiAAXBOtx - MuRuRi79 - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - Fernand78032618 - Fernand78032618 - YifatRoth - YifatRoth - dovwolf - dovwolf - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - YifatRoth - danieldmoses - Moty_w - nestel34 - Pini_Einhorn - nestel34 - PinhasShoken - southernrock64 - UjKeletOnline - KnessetIL

This Tag appearing in: Israel: ( Haifa - Tel Aviv - Jerusalem - Israel - ).
Popular tweets tagged with #ShabbatShalom:
#ShabbatShalom הכנסת @KnessetIL🔁שבת שלום
#shabbatshalom
loading...
#ShabbatShalom מוטי וינשטוק @Moty_w🔁עוד יום שישי ארוך ונפלא מסתיים לקראת שבת שתהיה נפלאה גם כן. שבת שלום ומבורך. שבת של שמחה מנוחה ושלום
#shabbatshalom
Nestel was @ GAMERZ 18 @nestel34🔁 #שבתשלום ומבורך לכל עם ישראל ❤

#ShabbatShalom


פיני איינהורן - Pini Einhorn @Pini_Einhorn🔁#שבתשלום ומבורך לכל עם ישראל ❤

#ShabbatShalom


#ShabbatShalom Kounaklechat @kounaklechat🔁 שבת שלום
#shabbatshalom
#ShabbatShalom הכנסת @KnessetIL🔁שבת שלום
#shabbatshalom
#ShabbatShalom Nestel was @ GAMERZ 18 @nestel34🔁 שבת שלום
#shabbatshalom
#ShabbatShalom מוטי וינשטוק @Moty_w🔁כמה טוב שבאת שבת. שבת שלום ומבורך, שבת של מנוחה ושמחה
#shabbatshalom
Joey ג'ואי @JoeyRose09🔁שבת שלום
#ShabbatShalom
Daniel D. Moses 🎥 📸 @danieldmoses🔁שבת שלום #ShabbatShalom ✌️🙏
Alena @alenakrivs🔁שבת שלום ומבורך 🙏🙏 #ShabbatShalom
Nestel was @ GAMERZ 18 @nestel34🔁חכמי הקבלה נקראים גם מקובלים. הם מגלים את ההרמוניה, החכמה, ההתקשרות שבין כל חלקי הטבע, ולמעלה מהכול את "מחשבת הבריאה". המקובל רואה את כל הבריאה מתחילתה ועד סופה.
Nestel was @ GAMERZ 18 @nestel34🔁שבת שלום ומבורך און א גוט שבת קדש
פרשת קֹ֔רַח
Have a. Great
Parshas Korach

Yifat Roth @YifatRoth🔁למה התכוונו חכמי ישראל באומרם שחכמת הקבלה כוללת את כל חכמות העולם?
twitter.com
Yifat Roth @YifatRoth🔁חכמי הקבלה נקראים גם מקובלים. הם מגלים את ההרמוניה, החכמה, ההתקשרות שבין כל חלקי הטבע, ולמעלה מהכול את "מחשבת הבריאה" twitter.com . המקובל רואה את כל הבריאה מתחילתה ועד סופה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁התנאי להשגת מחשבת הבריאה הוא מימוש הכלל "ואהבת לרעך כמוך", למלוא עומקו. התנאי הזה מדבר על יציאה מגדרי האגו האנושי, ה twitter.com תעלות מעל הטבע המקורי שלנו כנבראים אל טבע הבורא.
Yifat Roth @YifatRoth🔁"כל התכלית הנרצה להבורא מכל הבריאה אשר ברא, היא להנות לנבראיו, בכדי שיכירו אמיתיותו וגדולתו, ויקבלו ממנו כל הטוב והנו twitter.com עם שהכין בעדם".
בעל הסולם

Yifat Roth @YifatRoth🔁מלכתחילה נוצרנו עם טבע של אהבה עצמית, ומטרת התפתחותנו היא לרכוש טבע כמו של הבורא, שמוגדר בקבלה כטוב המוחלט. ברגע שרוכ twitter.com שים תכונה הקטנה ביותר של השפעה, מתחילים לגלות סביבנו מציאות חדשה, ורואים שרק עליה מדובר בכתבי הקודש.
Yifat Roth @YifatRoth🔁נוסחת ההתפתחות היא אחת: מאהבת הבריות לאהבת הבורא, כי רק לאחר שהאדם מפתח אהבה לזולת, בתוך תוכה מתגלה לו אהבה לבורא. מ twitter.com דובר באהבה שלמה לכול.
Yerachmiel Altman @Yerachml🔁שבת שלום ומבורך און א גוט שבת קדש
פרשת קֹ֔רַח
Have a. Great
Parshas Korach
twitter.com
Yifat Roth @YifatRoth🔁גילוי הבורא דורש שינוי של הטבע שלנו, מהרצון ליהנות לעצמנו אל הרצון להשפיע כל טוב לזולת. למה? כי תכונת הבורא היא אהבה twitter.com ונתינה. במידת ההתעלות מעל טבענו האגואיסטי אל עבר אהבה ונתינה מגלים את הבורא, בהתאם לחוק השתוות הצורה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁לאיזו רמה צריך אדם להגיע כדי שייפתח בפניו החלק הנסתר בתורה? לרמה שמתעורר בו רצון לגלות את הבורא. רצון זה מתבטא בשאלות twitter.com קיומיות כמו: לשם מה אני חי? מהי המטרה הגדולה של החיים?
S&H @ichkannesduauc1🔁כל הקיום של מין האדם מעל הבהמה, הוא בזה שהאדם ידע את מקור החיים שלו, הסיבה לחיים שלו, ומטרת החיים שלו. אלו השאלות שהן מבדילות את האדם.
S&H @ichkannesduauc1🔁מה הכי כדאי לרצות בימינו, מה היית עונה לי?
לדעת איך להתחבר כולנו יחד, כדי לגלות את המימד הבא. שהאנושות חייבת להיכנס בה, חייבת להיוולד. ולכן ה"משבר", זה התרגום שלו לידה.
S&H @ichkannesduauc1🔁הטבע הכין עבורנו מצב אבולוציוני מאוד מפותח, מאוד נעלה שאנחנו אמורים להגיע אליו. חכמת הקבלה מתגלה כדי להביא אותנו למצב החדש.
S&H @ichkannesduauc1🔁האמת היא שאיננו יודעים לשם מה בכלל אנחנו חיים. וכיום, השאלה הזו דורשת פתרון.

Александр Чесноков @UXokVlXiAAXBOtx🔁כשנגיע באיזה יום, אי שם בעתיד, למצב שכולנו נתחבר יחד, אז זה יקרא "שבת" ממש, יום שכולו שבת.
Annamaria Szabo @SzaboAnnaMari🔁קיומו של אדם מעל הבהמה זה בכך שיגלה את מקור חייו, את הסיבה, המטרה והתכלית.
הטבע מחייב אותנו לחקור מאין באנו ולאן אנו "הולכים".
stydent777 @stydent7771🔁החלק שבאדם המתפתח דורש מהאדם תשובה. איזה מין יצור אני, מי מנהל אותי, מי מחייב אותי, לשם מה אני חי, מהי אותה התוכנה שמחייבת אותי להתפתח ולשאול כל הזמן על מטרת החיים, מהות החיים, מה טעם בחיים.
S&H @ichkannesduauc1🔁מה היא הצורה הזאת העתידה שלנו?
על זה כתוב בחכמת הקבלה, "להיות כאיש אחד בלב אחד". שעל ידי זה שאנחנו מתחברים אנחנו מגלים בתוכנו המהות החדשה.
S&H @ichkannesduauc1🔁בטבע כולו ישנו חוק, סיבתיות, לכל דבר ישנה סיבה ותוצאה. אני רוצה לדעת מה הסיבה והתוצאה ממני, למה אני התפתחתי? חייבת להיות בטבע שאלה כזאת ותשובה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁"חכמת הקבלה" מלמדת אותנו איך לקלוט את המידע האינסופי הזה שנמצא בינינו, וממלא את כל האוויר. twitter.com
S&H @ichkannesduauc1🔁חכמת הקבלה. היא מסבירה לאדם איך לעלות לדרגה הבאה בהתפתחות שלו.
Yifat Roth @YifatRoth🔁חכמת הקבלה. היא מסבירה לאדם איך לעלות לדרגה הבאה בהתפתחות שלו. twitter.com
Yifat Roth @YifatRoth🔁בטבע כולו ישנו חוק, סיבתיות, לכל דבר ישנה סיבה ותוצאה. אני רוצה לדעת מה הסיבה והתוצאה ממני, למה אני התפתחתי? חייבת ל twitter.com היות בטבע שאלה כזאת ותשובה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁החלק שבאדם המתפתח דורש מהאדם תשובה. איזה מין יצור אני, מי מנהל אותי, מי מחייב אותי, לשם מה אני חי, מהי אותה התוכנה ש twitter.com מחייבת אותי להתפתח ולשאול כל הזמן על מטרת החיים, מהות החיים, מה טעם בחיים.
Yifat Roth @YifatRoth🔁כל הקיום של מין האדם מעל הבהמה, הוא בזה שהאדם ידע את מקור החיים שלו, הסיבה לחיים שלו, ומטרת החיים שלו. אלו השאלות שהן twitter.com מבדילות את האדם.
Yifat Roth @YifatRoth🔁מה היא הצורה הזאת העתידה שלנו?
על זה כתוב בחכמת הקבלה, "להיות כאיש אחד בלב אחד". שעל ידי זה שאנחנו מתחברים אנחנו מגלי twitter.com ם בתוכנו המהות החדשה.
Fernando Garcia @Fernand78032618🔁"שבת מנוחה"
מצב שהאדם לא יצטרך יותר לטרוח לתקן את עצמו בחיבור, איך לעשות, אלא פשוט הוא מרגיש
ש"זהו, אני עם כולם כמשפחה אחת".
Fernando Garcia @Fernand78032618🔁כל היחס שלנו לחיים, זה להגיע למנוחה של "ואהבת לרעך כמוך". להתחבר לאחרים בצורה יפה. מ"אהבת הבריות", "לאהבת ה'" לאהבת עולם.
loading...
Fernando Garcia @Fernand78032618🔁חכמת הקבלה אומרת שכדאי לנו וכמה שיותר מהר לראות את הכוח הזה שנמצא בנו, שמפתח אותנו. ולהמשיך את ההתפתחות שלנו. ואז אנחנו נגיע יותר מהר לאותה הצורה העתידה שנצטרך להגיע אליה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁מה הכי כדאי לרצות בימינו, מה היית עונה לי?
לדעת איך להתחבר כולנו יחד, כדי לגלות את המימד הבא. שהאנושות חייבת להיכנס ב twitter.com ה, חייבת להיוולד. ולכן ה"משבר", זה התרגום שלו לידה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁הטבע הכין עבורנו מצב אבולוציוני מאוד מפותח, מאוד נעלה שאנחנו אמורים להגיע אליו. חכמת הקבלה מתגלה כדי להביא אותנו למצב twitter.com החדש.
Rustam М. & Co. @MuRuRi79🔁מה המקום הבא שאליו תוכנת ההתפתחות רוצה לקדם אותנו?
לחיבור בינינו. שהאנושות תקבל את צורת העיגול. שכולנו נהיה בשווה, בשוויון, מחוברים כאיש אחד בלב אחד, זאת הצורה העתידה של האנושות.
Yifat Roth @YifatRoth🔁מה המקום הבא שאליו תוכנת ההתפתחות רוצה לקדם אותנו?
לחיבור בינינו. שהאנושות תקבל את צורת העיגול. שכולנו נהיה בשווה, ב twitter.com שוויון, מחוברים כאיש אחד בלב אחד, זאת הצורה העתידה של האנושות.
Александр Чесноков @UXokVlXiAAXBOtx🔁המקובלים כן מגלים את התוכנה הזאת הכללית שנמצאת בטבע, ומגיעים עם ההסבר הזה לכל בני האדם.
Yifat Roth @YifatRoth🔁המקובלים כן מגלים את התוכנה הזאת הכללית שנמצאת בטבע, ומגיעים עם ההסבר הזה לכל בני האדם. twitter.com
Yifat Roth @YifatRoth🔁קיומו של אדם מעל הבהמה זה בכך שיגלה את מקור חייו, את הסיבה, המטרה והתכלית.
הטבע מחייב אותנו לחקור מאין באנו ולאן אנו twitter.com "הולכים".
Yifat Roth @YifatRoth🔁האמת היא שאיננו יודעים לשם מה בכלל אנחנו חיים. וכיום, השאלה הזו דורשת פתרון.
twitter.com
Fernando Garcia @Fernand78032618🔁"שומרים שבת" מצב שבו אנחנו אוהבים זה את זה, מחוברים, תלויים, מרגישים ורואים את רשת הקשר בינינו, כמו קורי עכביש. כמשפחה אחת.
Fernando Garcia @Fernand78032618🔁רק חכמת הקבלה היא פותחת לנו את כל מערכת הבריאה, מסבירה לנו מבנה שלה, תוכנת ההפעלה, איך אנחנו יכולים להשתמש בה, להתכלל ולשלוט בה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁"שומרים שבת" מצב שבו אנחנו אוהבים זה את זה, מחוברים, תלויים, מרגישים ורואים את רשת הקשר בינינו, כמו קורי עכביש. כמשפח twitter.com ה אחת.
Yifat Roth @YifatRoth🔁רק חכמת הקבלה היא פותחת לנו את כל מערכת הבריאה, מסבירה לנו מבנה שלה, תוכנת ההפעלה, איך אנחנו יכולים להשתמש בה, להתכלל twitter.com ולשלוט בה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁חכמת הקבלה אומרת שכדאי לנו וכמה שיותר מהר לראות את הכוח הזה שנמצא בנו, שמפתח אותנו. ולהמשיך את ההתפתחות שלנו. ואז אנח twitter.com נו נגיע יותר מהר לאותה הצורה העתידה שנצטרך להגיע אליה.
Yifat Roth @YifatRoth🔁הכול נמצא בתוכנו, כשכל בני האדם יתקבצו יחד, נוליד את הדרגה הבאה. הצורה העתידה שלנו היא צורת "אחד". twitter.com
Yifat Roth @YifatRoth🔁הטבע מכוון אותנו, להגיע לחיבור המוחלט בינינו, עד כדי שכל אחד ירגיש את כל הזרים כ"רעךָ", כמוך. סוף התיקון בחיבור השלם, twitter.com הוא "שבת".
Yifat Roth @YifatRoth🔁"שבת מנוחה"
מצב שהאדם לא יצטרך יותר לטרוח לתקן את עצמו בחיבור, איך לעשות, אלא פשוט הוא מרגיש
ש"זהו, אני עם כולם כמשפ twitter.com חה אחת".
Yifat Roth @YifatRoth🔁כל היחס שלנו לחיים, זה להגיע למנוחה של "ואהבת לרעך כמוך". להתחבר לאחרים בצורה יפה. מ"אהבת הבריות", "לאהבת ה'" לאהבת ע twitter.com ולם.
Yifat Roth @YifatRoth🔁כשנגיע באיזה יום, אי שם בעתיד, למצב שכולנו נתחבר יחד, אז זה יקרא "שבת" ממש, יום שכולו שבת. twitter.com

05

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive