Salman: 76.872k tweets talking about this in the last 24 hours


People talking about Salman: - avi_salman - avi_salman - avi_salman - avi_salman - avi_salman[...]

This Tag appearing in: Israel: ( Haifa - Tel Aviv - Jerusalem - Israel - ).
Popular tweets tagged with Salman:
SalmanSalman avi salman @avi_salman🔁הבוקר כתבה ראשית בynet: היחיד בירושלים שמתייצב מול ברקת- אבי סלמן
loading...
avi salman @avi_salman🔁אטילה מynet: "תודה לברקת, סלמן מגיע"
Salman avi salman @avi_salman🔁התחלנו לרוץ בשטח בכל הכוח..
SalmanSalmanSalmanSalman avi salman @avi_salman🔁הכתבה בynet משתדרגת
avi salman @avi_salman🔁במקום להסתובב ברחבי הארץ ולחזר אחרי מתפקדי ליכוד תסייר ברחובות ירושלים ותנסה להבין מדוע העיר מלוכלכת.

twitter.com05

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive