Knesset: Become Trend on twitter at (2018-03-07 14:57)


People talking about Knesset: - ZigManD88 - DayanNetanel - kobimiz100 - MkSlomiansky - AvigailFerdman - TheJeremyMan - GFLqyk0meWxIR8B - KnessetIL - shlomi540 - nSngw7c5XlQAANg[...]
- itay_timor - KnessetIL - Lubitch - HerzogMK - amostalmor - KnessetIL - KnessetIL - KnessetIL - amostalmor - neaamericana - KnessetIL - menachem4090 - KnessetIL - KnessetIL - itay_timor - amostalmor - amostalmor - Tomer_Michelzon - amostalmor - bbsch9721 - bbsch9721 - ILParliament - talschneider - itay_timor - KnessetIL - KnessetIL - amostalmor - imno6 - DayanNetanel - officegasmobile - Sharon_Luzon - TamirRaz1 - Reuma_s - MeravMichaeli - KnessetIL - MkSlomiansky - KnessetIL - KnessetIL - TregermanMeital - TregermanMeital - KnessetIL - ILParliament - KnessetIL - KnessetIL - Yehuda1990 - RonGilran - KnessetIL - KnessetIL - zeev_elkin - SvivaMinistry - Yehuda1990 - KnessetIL - LRotem - KnessetIL - KnessetIL - KnessetIL - KnessetIL - htl2008 - IetvChannel - knoweggie - MkSlomiansky - KnessetIL - FinancialJustic - imno6 - htl2008 - KnessetIL - FinancialJustic - KnessetIL - KnessetIL - galseg33 - bernademic12 - eldarakiva - IsraelPulse - etibrand1 - AviellaLloyd - MKBroshi - meet_mache - KnessetIL - beersehva - meravmichaeliJs - imno6 - eladkzamir - KnessetIL - KnessetIL - KnessetIL - ronnyeps - ivri99 - Yehuda1990 - KnessetIL - yuvalvar

This Tag appearing in: Israel: ( Haifa - Tel Aviv - Jerusalem - Israel - ).
Popular tweets tagged with Knesset:
Knesset הכנסת @KnessetIL🔁שינויים והתאמות בתקציב 2018 - עכשיו - בוועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני
לשידור: main.knesset.gov.il
loading...
Knesset itay timor @itay_timor🔁 אושר סופית במליאה: העלאת המיסוי על סיגריות אלקטרוניות
לפרטים: main.knesset.gov.il
Knesset אלעד לוביץ @Lubitch🔁ש"ס לא סתם מדברים על השקופים. תראו את הח"כ החדש שלהם, ינון אזולאי. זה שקוף!
main.knesset.gov.il
Knesset הכנסת @KnessetIL🔁אושר סופית במליאה: העלאת המיסוי על סיגריות אלקטרוניות
לפרטים: main.knesset.gov.il
Ziv Yotvat @ZigManD88🔁אתם זה בשמאל, אלה שלא מתעקשים לא לקבל את העובדה שזה בדיוק מה שמדינת ישראל עשתה.

twitter.com


Netanel Dayan @DayanNetanel🔁תומר, דווקא קרן ממש בעניין. מוזמן להיכנס לתוצרי השימועים שעשינו בועדת הכלכלה בעניין תחבורה ציבורית. הדיסק התהפך אצל מ twitter.com שרדי התחבורה והאוצר, הרבה בזכות איתן כבל, ומוכנים להשקיע הרבה עבור תחבורה ציבורית.
Kobi Mizrahi @kobimiz100🔁תקרא לפני שאתה מטריל. היועמ"ש צריך לאשר לחקור כל חבר כנסת.

twitter.com


ניסן סלומינסקי @MkSlomiansky🔁מסכמים את בוועדת החוקה בראשות חה"כ עם 24 הצעות חוק בקריאות שנייה ושלישית ו-22 צווים ותקנות.
לפרטים נוספים:
Avigail Ferdman @AvigailFerdman🔁הזדמנות מצוינת לשאול מה שלום הקטסטרופה בכבישים. או ששר התחבורה עדיין עסוק במתן שמות לתחנות שיקומו רק עוד 4 שנים?
twitter.com
Jeremy Man Saltan @TheJeremyMan🔁בתום עשרות דיונים בוועדות ולמעלה מיממה של דיון מרתוני במליאה, אישרה הכנסת את תקציב המדינה ואת חוק ההסדרים הנלווה אליו בקריאה שנייה ושלישית - למעלה מתשעה חודשים לפני תום השנה האזרחית; גובה התקציב - 479.6 מיליארד ש"ח;
לפרטים:
חדשות עולם התורה @GFLqyk0meWxIR8B🔁הצעת חוק הסדר מעמדם של לומדי התורה אושרה בקריאה טרומית
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון - הסדר מעמדם של לומדי התורה, שיזם ח"כ ; 59 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-38 התנגדו לה, לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁בתום עשרות דיונים בוועדות ולמעלה מיממה של דיון מרתוני במליאה, אישרה הכנסת את תקציב המדינה ואת חוק ההסדרים הנלווה אליו twitter.com בקריאה שנייה ושלישית - למעלה מתשעה חודשים לפני תום השנה האזרחית; גובה התקציב - 479.6 מיליארד ש"ח;
לפרטים:
שלוימי פולק @shlomi540🔁פרסם/פרסמה הרגע תמונה @ The Knesset - הכנסת instagram.com
הכנסת @KnessetIL🔁עכשיו - במליאת הכנסת נמשך הדיון המרתוני לאישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2019 בקריאה שנייה ושלישית.
הצטרפו לשידו twitter.com ר:
יצחק הרצוג @HerzogMK🔁לאחר יממה של דיון מליאה על תקציב המדינה, עולה תכף לסכם את עמדת האופוזיציה -

m.knesset.gov.il


Amos Talmor @amostalmor🔁לחיילי המילואים! הטבה @ The Knesset - הכנסת instagram.com
הכנסת @KnessetIL🔁דו"ח מבקר המדינה הוגש ליו"ר הכנסת "חשוב מאוד לשמור על האפשרות לקיים לגבי מערכת הביטחון וצה"ל בקרה ציבורית – פרלמנטרית twitter.com . ויו"ר הוועדה לביקורת המדינה, חה"כ :"זקוקים לביקורת המבקר בזמן אמת כאוויר לנשימה".
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁מסכמים בוועדת הכלכלה בראשות חה"כ עם 174 ישיבות ואלפי מוזמנים והובילה 19 חוקים לאישור סופי במליאה, עוד 9 הצעות חוק ל twitter.com קריאה ראשונה והמשיכה במסורת השימוע הציבורי
לפרטים נוספים:
הכנסת @KnessetIL🔁מסכמים את בוועדת החוקה בראשות חה"כ עם 24 הצעות חוק בקריאות שנייה ושלישית ו-22 צווים ותקנות.
לפרטים נוספים: twitter.com
Amos Talmor @amostalmor🔁מדע ותופעות טבע @ The Knesset - הכנסת instagram.com
Daniel Ballif @neaamericana🔁חוק צמצום השימוש במזומן אושר בקריאה לשנייה ושלישית.
ברוב של 49 תומכים מול 9 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, שתיכנס לתוקף ב-1.1.19
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁 און-ליין: דיון מרתוני במליאה לאישור וחוק לשנת 2019 בקריאה שנייה ושלישית
לשידור: twitter.com
הכנסת @KnessetIL🔁הצעת חוק הסדר מעמדם של לומדי התורה אושרה בקריאה טרומית
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שירות ביטחון, תיקו twitter.com ן - הסדר מעמדם של לומדי התורה, שיזם ח"כ ; 59 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-38 התנגדו לה, לפרטים:
itay timor @itay_timor🔁@EraserHands @YaelCohenParan @MeravMichaeli @MalinovskyYulia @Shuli_MR לא בטוח שתקבלי פה תשובה. תיפני אליה דרך כאן:
m.knesset.gov.il
Amos Talmor @amostalmor🔁הם מצביעים בעד חוק ההשתמטות וכולם שותקים @ The Knesset - הכנסת instagram.com
Amos Talmor @amostalmor🔁חברים צריך ללכת על הראש של כחלון. הוא וסיעתו מצביעים בעד חוק ההשתמטות וכולם שותקים @ The Knesset… instagram.com
Tomer_Michelzon @Tomer_Michelzon🔁אם היית עושה עבודה קצת פחות שטחית על - היית מגלה שנלחמה על העניין והעלתה הצעה לשקיפות על כל העמותות לפני שנה twitter.com
Amos Talmor @amostalmor🔁חברים צריך ללכת על הראש של כחלון. הוא וסיעתו מצביעים בעד חוק ההשתמטות וכולם שותקים @ The Knesset… instagram.com
בני שלזינגר Benny Shlezinger @bbsch9721🔁
לא מדויק.
ממשלת האחד knesset.gov.il ות 84–88, אמנם נספרת כשתיים שונות, אך למעשה הייתה ממשלה בהסכם בין שווים.
כיהנה 4 שנים. twitter.com
בני שלזינגר Benny Shlezinger @bbsch9721🔁אתה חי בפנטזיה.

בכנסות קודמות וכש knesset.gov.il הסיעה גם הייתה הרבה יותר קטנה, גם היה אחוז ניכר של דפרים, חדלי אישים, ליצנים, ו”נסי twitter.com כים”...

ריבלין, כחלון, חיים כץ, לימור ליבנת, דן מרידור, ציפי ליבני, רוני מילוא, מאיר שטרית, אברהם הירשזון, משה קצב, בני בגין.


הפרלמנטר @ILParliament🔁ועדת האתיקה של הכנסת החליטה בעקבות התנהלות כעו"ד המאמת תצהירים בהתנדבות שפעילות שכזו היא אסורה:
"הוועדה... קובעת כי twitter.com כל עיסוק נוסף כעורך דין ללא תמורה, לרבות אימות חתימה על תצהירים, מהווה הפרה של כללי האתיקה, ועל כן יש להימנע מכך. "

Tal Schneider @talschneider🔁בדיוק (נחמיה) - זה קיים בילט-אין - גם בהסכם עם כולנו. מילה במילה (לא הלכתי לבדוק את כולם). בכולנו זה סעיף מספר 84. twitter.com
itay timor @itay_timor🔁@NoaDaha @Mottikalil לא טעיתי... אחוז החסימה המדויק הוא 3.25% ממ
main.knesset.gov.il
הכנסת @KnessetIL🔁קול קורא! ועדת החקירה להסדרי האשראי ללווים עסקיים גדולים, בראשות חה"כ , יוצאת לדרך וקוראת למסור לה התייחסויות וניירו twitter.com ת עמדה בנושאים אותם היא חוקרת.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁 אושר בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, בראשות חה"כ , אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד: ישר twitter.com אל - מדינת הלאום של העם היהודי שיזם חה"כ ; 9 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-7 התנגדו
לפרטים:
Amos Talmor @amostalmor🔁אתם.מבינים את זה? @ The Knesset - הכנסת instagram.com
חילוני פרימיטיבי @imno6🔁הוועדה המשותפת אישרה את חוק הלאום *ל*קריאה ראשונה
main.knesset.gov.il
Netanel Dayan @DayanNetanel🔁@cabel_eitan @saragusti מוזמנת להיכנס לתוצרי השימועים:
main.knesset.gov.il
GAS-MOBILE @officegasmobile🔁"דיזל ישן מקצר חיים" – אושרו בכנסת תקנות חדשות של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב ישנים המוּנעים בדיזל
sharon luzon @Sharon_Luzon🔁@naamutzi בחיי שלא

נשמע לך בבבא סאלי

main.knesset.gov.il


loading...
Reuma Schlesinger @Reuma_s🔁הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, אושרה סופית בקריאה שנייה ושלישית
יזמו את הצעת החוק , יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, אושרה סופית בקריאה שנייה ושלישית
יזמו את הצעת החוק twitter.com , יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁חוק צמצום השימוש במזומן אושר בקריאה לשנייה ושלישית.
ברוב של 49 תומכים מול 9 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאות שנייה ו twitter.com שלישית את הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, שתיכנס לתוקף ב-1.1.19
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁ועדת החוקה בראשות חה"כ אישרה לקריאות 3-2: שופט יחיד ידון בעבירות סחר למטרות זנות ובחלק מעבירות הטרור.
לפרטים: twitter.com
Meital Tregerman @TregermanMeital🔁תגידו לי זה גן חיות או כנסת? תנו לראש הממשלה לדבר! כבוד בסיסי לבן אדם! תפסיקו לצרוח כמו חיות בג'ונג'ל!

? twitter.com


Meital Tregerman @TregermanMeital🔁הכלכלה בישראל טובה? מדד העוני טוב? האומנם ביבי?.
#ממשלתישראל #Knesset
הכנסת @KnessetIL🔁 און-ליין: דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
מוזמנים להתעדכן: twitter.com
הפרלמנטר @ILParliament🔁לקריאתכםן אם בא לכםן
fs.knesset.gov.il
הכנסת @KnessetIL🔁השר דוד אזולאי (ש"ס) התפטר מהכנסת. יכהן במקומו, בכנסת מטעם סיעת ש"ס, ינון אזולאי.
דוד אזולאי ימשיך לכהן כשר לשירותי ד twitter.com ת.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁יו"ר הכנסת בישיבת הנשיאות: אשקול בקשות להצביע בקריאה טרומית על חוק הגיוס והחוק לפיזור הכנסת
לפרטים: twitter.com
יהודה מנדלוביץ @Yehuda1990🔁הסדרת והטמעת הרגולציה בתחום הרחפנים וכלי-טיס בלתי מאוישים, בהיבט האזרחי - עכשיו - בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות חה"כ אורי מקלב
לשידור:
Ron Gilran @RonGilran🔁הועדה לביקורת המדינה בראשות דנה עכשיו באישור תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2016. צפו: twitter.com
הכנסת @KnessetIL🔁קידום בישראל - עכשיו - מוועדות הפנים והכלכלה
ועדות הכלכלה בראשות ח"כ והפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ בדיון משותף
ל twitter.com שידור:
הכנסת @KnessetIL🔁הסדרת והטמעת הרגולציה בתחום הרחפנים וכלי-טיס בלתי מאוישים, בהיבט האזרחי - עכשיו - בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות חה"כ twitter.com אורי מקלב
לשידור:
Sviva Ministry @SvivaMinistry🔁"דיזל ישן מקצר חיים" – אושרו בכנסת תקנות חדשות של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב ישנים המוּנעים בדיז twitter.com ל
יהודה מנדלוביץ @Yehuda1990🔁חדשנות טכנולוגית בשירות תהליכי הוראה-למידה פורצי דרך, בבתי הספר היסודיים - עכשיו בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות חה"כ אורי מקלב
לשידור:

הכנסת @KnessetIL🔁חדשנות טכנולוגית בשירות תהליכי הוראה-למידה פורצי דרך, בבתי הספר היסודיים - עכשיו בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות חה"כ twitter.com אורי מקלב
לשידור:

Lior Rotem @LRotem🔁קול קורא! ועדת החקירה להסדרי האשראי ללווים עסקיים גדולים, בראשות חה"כ , יוצאת לדרך וקוראת למסור לה התייחסויות וניירות עמדה בנושאים אותם היא חוקרת.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁הצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין - עכשיו - בוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשות חה"כ
לשידור: twitter.com
הכנסת @KnessetIL🔁"הרשימות השחורות של הרבנות לסיווג אזרחים" - עכשיו - בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות ח"כ
לשידור: twitter.com
הכנסת @KnessetIL🔁 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עכשיו - בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור בראשות חה" twitter.com כ
לשידור:
הכנסת @KnessetIL🔁אפליית לסביות באפשרות להורות לילד משותף - עכשיו - בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בראשות ח"כ
לשידור: twitter.com
הצלחה @htl2008🔁סיכום הדיון היום בועדת החקירה הפרלמנטרית - דיון ראשון main.knesset.gov.il
IETV CHANNEL @IetvChannel🔁כתבנו ארז יוסף בשיחה עם נציגי המאבק להעלאת יהודי אתיופיה לקראת ההפגנה המתוכננת מחר מול The Knesset - הכנסת בשעה... fb.me
Dvora @knoweggie🔁בתום דיון מרתוני! הוועדה המשותפת בראשות חה"כ אישרה לקריאות 3-2 את הצעת חוק צמצום השימוש במזומן.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (טבק ) עכשיו - בוועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני
לשידור: twitter.com
צדק פיננסי @FinancialJustic🔁התייחסותם והצעותיהם של ארגוני החברה האזרחית - עכשיו - בוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים בראשות ח"כ
לשידור:
חילוני פרימיטיבי @imno6🔁ועדת הכספים בדיון על "צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס 9), התשעח – 2018 (טבק)" (שעוד לא אושר)
main.knesset.gov.il
הכנסת @KnessetIL🔁התייחסותם והצעותיהם של ארגוני החברה האזרחית - עכשיו - בוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי twitter.com ללווים עסקיים גדולים בראשות ח"כ
לשידור:
הכנסת @KnessetIL🔁קול קורא! ועדת החקירה להסדרי האשראי ללווים עסקיים גדולים, בראשות חה"כ , יוצאת לדרך וקוראת למסור לה התייחסויות וניירו twitter.com ת עמדה בנושאים אותם היא חוקרת.
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁בתום דיון מרתוני! הוועדה המשותפת בראשות חה"כ אישרה לקריאות 3-2 את הצעת חוק צמצום השימוש במזומן.
לפרטים: twitter.com
סגלגל @galseg33🔁תסמונת "ניכור הורי" - מאפייניה והתמודדות עמה - עכשיו - בוועדה לזכויות הילד בראשות ח"כ
לשידור:
מישל פיליפין @bernademic12🔁 סימני #בחירות: הח"כים דוחפים חוקים נגד #פלסטינים.
@eldarakiva
almon.co
IsraelPulse @IsraelPulse🔁סימני #בחירות: הח"כים דוחפים חוקים נגד #פלסטינים.
@eldarakiva
almon.co
אסתר ברנד @etibrand1🔁@ayeletmm הנאום של דיין כאן מה 05 באוגוסט 1999 main.knesset.gov.il
Patricia Lloyd @AviellaLloyd🔁לכל הנשים באשר הן, יום האישה שמח!
היכנסו ל ותראו את כל הנשים שכיהנו בכנסת מאז הקמתה:


main.knesset.gov.il


איתן ברושי @MKBroshi🔁יו"ר אגודת הידידות ישראל-בולגריה, חה"כ , מייצג את הכנסת בטקסים במלאת 75 שנה להצלת יהדות בולגריה מפני גירוש במהלך מלחמת העולם השנייה.
לפרטים:
בכנסת

הכנסת @KnessetIL🔁יו"ר אגודת הידידות ישראל-בולגריה, חה"כ , מייצג את הכנסת בטקסים במלאת 75 שנה להצלת יהדות בולגריה מפני גירוש במהלך מלחמ twitter.com ת העולם השנייה.
לפרטים:
בכנסת

The Big Black @beersehva🔁"אנחנו הבאנו אותן לשם".
מתוך דיון בכנסת בנושא זנות בקרב אריתראיות.
לא. אנחנו לא "הבאנו אותן לשם" ולא הבאנו את הלקוחות שלהן, הגברים האריתראים. הקהילה הזאת, על חולייה ופגמיה, הגיע קומפלט ממדינת המקור שלה, ולהטיל על המצפון שלנו את ההתנהלות שלה זה פשוט קשקוש.

מרב מיכאלי Front End @meravmichaeliJs🔁לא נגעתי, נשבעת
main.knesset.gov.il
חילוני פרימיטיבי @imno6🔁אושר סופית: עובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות במקרים רבים יותר
main.knesset.gov.il

חוץ מבעת מקרי חירום, עכשיו במקום עבודה שעובדים בו במשמר twitter.com ות יהיה ניתן לעבוד שבוע אחד בתוך שבועיים בעבודת לילה וזאת במקום שבוע אחד בתוך שלושה שבועות.


elad k zamir @eladkzamir🔁מדיניות הריסת בתים ביישובים בדואים - עכשיו - בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ
לשידור:
הכנסת @KnessetIL🔁מדיניות הריסת בתים ביישובים בדואים - עכשיו - בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ
לשידור: twitter.com
הכנסת @KnessetIL🔁לכל הנשים באשר הן, יום האישה שמח!
היכנסו ל ותראו את כל הנשים שכיהנו בכנסת מאז הקמתה:


twitter.com


Roni Eitan @ronnyeps🔁"אנחנו הבאנו אותן לשם".
מתוך דיון בכנסת בנושא זנות בקרב אריתראיות.
לא. אנחנו לא "הבאנו אותן לשם" ולא הבאנו את הלקוחות twitter.com שלהן, הגברים האריתראים. הקהילה הזאת, על חולייה ופגמיה, הגיע קומפלט ממדינת המקור שלה, ולהטיל על המצפון שלנו את ההתנהלות שלה זה פשוט קשקוש.

Avishai Ivri @ivri99🔁הנה ההצעה באתר הכנסת - fs.knesset.gov.il
מי שמבין איך הדבר הזה מועיל במשהו מוזמן להסביר
יהודה מנדלוביץ @Yehuda1990🔁הפרקליטות: "כ-12 אלף פניות לפייסבוק להסרת תוכן בשנה - 85% נענות"
בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ח"כ אורי מקלב, בעקבות הצעת פייסבוק למשתמשי הרשת החברתית להוסיף את תמונתו של מחבל לתמונת הפרופיל שלהם
לפרטים:
הכנסת @KnessetIL🔁הפרקליטות: "כ-12 אלף פניות לפייסבוק להסרת תוכן בשנה - 85% נענות"
בוועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ח"כ אורי מקלב, בעקבות twitter.com הצעת פייסבוק למשתמשי הרשת החברתית להוסיף את תמונתו של מחבל לתמונת הפרופיל שלהם
לפרטים:
Yuval @yuvalvar🔁I kid you not.
ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית לבטל את החוק המגביל גידול עדרי עיזים שחורות. #טרוסטורי
main.knesset.gov.il

05

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive