@mazalm3 🔁התופעה המתרחבת של פוליטיקאים משמאל ומימין שרצים לבג"ץ, מחלישה אותם ואת בית המשפט.

מאמר שלי באל מוניטור.... fb.me


@deiuribus 🔁השופטים בבית המשפט העליון של אוסטרליה לובשים גלימות חדשות. תוכלו לקרוא עליהן כאן: kayfaulkner.wordpress.com


@IsraelPulse 🔁כשהאופוזיציה רצה לבגץ היא מחלישה את עצמה ואת בית המשפט.
@mazalm3 מזל מועלם מפרשנת.
almon.co


35

Star activeStar activeStar activeStar inactiveStar inactive