#Hamas: Become Trend on twitter at (2018-06-05 13:10)


People talking about #Hamas: - vhardikr - M1TWIwLo3Xu3RtD - danamars3 - danamars3 - danamars3 - danamars3[...]

This Tag appearing in: Israel: ( Haifa - Tel Aviv - Jerusalem - Israel - ).
Popular tweets tagged with #Hamas:
חיים חורב @M1TWIwLo3Xu3RtD🔁מתחילת כהונתו בתפקיד, ההתדרדרות הפכה לכדור שלג.הנזק שהוא גרם ייזכר לדיראון עולם, נזדקק לשנים לתקן את העוולות.
loading...
Dana - pastry💜chef @danamars3🔁הסיבה היא זו:
פעילות מאסיבית משותפת, הפחדות ואיומים מטעם

ושכמותך - שמריעים להם מיציעי התשקורת יחד עם כל ה0מולנים twitter.com "הקטנים"


Dana - pastry💜chef @danamars3🔁האיש פשוט אשף!
אתם חייבים להודות.
תמיד יפנה את האצבע להאשים אחרים, אך עדיין לא קיבלנו תשובות:

מתי יש פריימריז במפל twitter.com גה שלך?
האם אתה כ
תדאג ל:
בטחון, כלכלה טובה, גירוש מסתננים, השבת בתי המשפט למקומם הראוי, מלחמה ראויה מול ?

Dana - pastry💜chef @danamars3🔁מתחילת כהונתו בתפקיד, ההתדרדרות הפכה לכדור שלג.הנזק שהוא גרם ייזכר לדיראון עולם, נזדקק לשנים לתקן את העוולות. twitter.com
Dana - pastry💜chef @danamars3🔁פלסטינאים...
#Gaza
#Hamas twitter.com

05

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive