#ECOWAS: Become Trend on twitter at (2017-06-03 19:45)


People talking about #ECOWAS: - AvrahamNeguise - liatl13 - simonarann - AradNCh2News - ashqalryal053 - ashqalryal053 - simonarann[...]

This Tag appearing in: Israel: ( Haifa - Tel Aviv - Jerusalem - Israel - ).
Popular tweets tagged with #ECOWAS:
אברהם נגוסה @AvrahamNeguise🔁התלוויתי היום לביקורו ההיסטורי של ראש הממשלה בליבריה בו השתתפנו בועידה כלכלית של מעל 15 מדינות מערב אפריקה.
twitter.com
loading...
Arad Nir @AradNCh2News🔁ראש הממשלה נאם בפסגת #Ecowas בליבריה. גורמים בפמליה: ״מנהיגי המדינות החברות הגיעו והקשיבו״. מכאן שהסברו של מלך מרוקו לביטול בואו שגוי ומטעה.
שמעון ארן simon aran @simonarann🔁ליבריה #ECOWAS
אולי זו תהיה המדינה האפריקנית הבאה שתחדש יחסים דיפלומטיים עם ישראל twitter.com
ליאת לוי @liatl13🔁 ליבריה #ECOWAS
אולי זו תהיה המדינה האפריקנית הבאה שתחדש יחסים דיפלומטיים עם ישראל twitter.com
אריק אורי Eric uri @ashqalryal053🔁המטרה בהשתתפות ראש ממשלת נתניהו בבית #ECOWAS העליון היא המסת השתתפות אפריקאית הרוב האוטומטי נגד ישראל באו"ם.
אריק אורי Eric uri @ashqalryal053🔁ראש הממשלה נתניהו ישתתף בפסגה מחר #ECOWAS יהיה המנהיג האפריקני הראשון הוא מי יהיה נאום בפסגה. ישראל חוזרת אפריקה!
שמעון ארן simon aran @simonarann🔁מקורות במרוקו ל :
מלך מרוקו מוחמד ה-6 לא מחרים את ועידת בשל השתתפות רה"מ .המלך כועס שלא ניתן לו לנאום בוועידה. twitter.com

05

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive