Πασκαλ

@mikros_prigkipa 🔁 Πασκαλ; Οχι Μπρικνερ


Πασκαλ

@AnatomicPen 🔁Διαβάζοντας Πασκάλ Μπρυκνέρ. Διάλειμμα για δημόσιες σχέσεις


Πασκαλ

@NemesisSYRIZA 🔁 Εμ Πασκαλ εμ Μπρυκνέρ. Εμ σαμπού εμ κοντισιονέρ...


@zisismaleas 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Akatalogistos 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@SteliosTw 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@NKoufoudakis 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@asterathmaria 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@LeftFantasy 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@SeklosG 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Kateporos 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@kitsiris13 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@NikossLaz 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@catcatcats 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@KM05_11 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Giannis_Pap1 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@ikakistrw 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@kostarides 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@evitotoni 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@ITisidaki 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@pournari 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@lfouli 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@BFilippos_ 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@SLoukeri 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@N_Karamanis 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Sofded 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Grannia7 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@viskrall 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@xenaki_sou 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@federal570 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@ThoughtfulCrow 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@apoevagelia1 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@vasilatosnoemi 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@stoghdonkey 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@EiriniKyriakaki 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Jordi4Jordi 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@MARTIKOROBERT1 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@G_Papadogiorgos 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@raptisalexandro 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@mamoynas 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@oratio80 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@doubamari 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@angelosangelak2 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@dimival64 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@maryfurn 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@Libaral56 🔁Η καλύτερη ανάρτηση για το θέμα του άρθρου Καρανίκα περί "Πασκάλ και (;) Μπρυκνέρ, από τον Ευτύχη Βαρδουλάκη....


@tobakaliko 🔁Ο Μπρικνέρ πήγαινε διακοπές στην Λέσβο ενώ ο Πασκάλ στην Μυτιλήνη...
Δεν συναντήθηκαν ποτέ!
#vivliothiki_karanika #Καρανικας


@RigasFeraios73 🔁@DevaAleema Α, έτσι την πάτησε λες; Δεν διάβασε προσεκτικά την προέλευση των αριθμών στο World Factbook. Μελετούσε Πασκάλ κι αυτός


@e31f1ce1beee412 🔁 Υποθετω ο Καρανικας διάβαζε Πασκαλ στη Λεσβο και Μπρυκνερ στη Μυτιλήνη!!!


@alsivida 🔁 Υποθετω ο Καρανικας διάβαζε Πασκαλ στη Λεσβο και Μπρυκνερ στη Μυτιλήνη!!!


@e31f1ce1beee412 🔁Μικροί διαβάζουν κ Πασκαλ κ Μπρικνερ.
Όταν μεγαλώσουν πετάνε κρυφά με lear jet κ κάνουν μυστικές προσωπικές συναντήσεις με #Rothschild_Gate


@diavase_me 🔁@o_lgadi ποιος ειναι αυτός ? Σαν το marie Claire είναι ή σαν τον πασκάλ και τον μπρυκνέρ ?


@QPlayground 🔁 - Και Πασκαλ και Μπρυκνερ?
- Όπως και δήποτε...
#vivliothiki_karanika


@tpcoen 🔁@effiemou39 Μην ενοχλείτε το Στρατηγό!! Τώρα μελετάει μαζί και Πασκάλ και Μπρυκνέρ και ψιλομπερδεύεται..


@Mutterseelenall 🔁 Εγώ από Πασκάλ, διαβάζω μόνο Πασκάλ Μανδραβέλ.


@MARTIKOROBERT1 🔁Μικροί διαβάζουν κ Πασκαλ κ Μπρικνερ.
Όταν μεγαλώσουν πετάνε κρυφά με lear jet κ κάνουν μυστικές προσωπικές συναντήσεις με #Rothschild_Gate


@voskotopi 🔁Ευτυχώς, μας κυβερνάει "ο κόσμος του πολιτισμού"...
#vivliothiki_karanika Πασκάλ Μπρυκνέρ #axristokratia #karanikas #tsipras Καρανίκα ΣΥΡΙΖΑ


@PRETENDERE 🔁 @PRETENDERE εκείνο το βραδυ είχαμε μελέτη Πασκαλ κ Μπρυνκερ με σφ Καρανικα. Θυμάμαι ο σφ Παππάς έκανε κοπάνα 😂😂😂😂😂😂


@aspasia_militos 🔁@PRETENDERE εκείνο το βραδυ είχαμε μελέτη Πασκαλ κ Μπρυνκερ με σφ Καρανικα. Θυμάμαι ο σφ Παππάς έκανε κοπάνα 😂😂😂😂😂😂


@Perseas_P 🔁Ακούω αριστερός οικονομολόγος και πιο λογικό μου φαίνεται να δω πραγματεία από Καρανίκα και για Πασκάλ κ για Μπρυκνέρ #vivliothiki_karanika


@PrincipessaRoz 🔁 Και Πασκαλ και Μπρυκνερ, Άσπα 😂😂 twitter.com 😂


@LymperiO 🔁 Και Πασκαλ και Μπρυκνερ, Άσπα 😂😂 twitter.com 😂


@AlexTigg 🔁Μας ψεκάζουν! Ναι, με λακ L’Oreal, σανό και Πασκάλ, και Μπρυκνέρ, και, Αλέξη, έχεις πιτυρίδα, το ξέρεις; athensvoice.gr


@bountolena 🔁Ανοικτή επιστολή προς τους Πασκάλ και Μπρυκνέρ - metarithmisi.gr σχολια-διαλογος/ανοικτή-επιστολή-προς-τους-πασκάλ-και/


45

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά