Κυπριακου

@despwdespw 🔁 el.gr
"Ναυαγούν" τα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού;


@Kafkalias_g 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@AndreouMinas 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Kinigostheo 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@marilenoua 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@antwniskos 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Ant1goni 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@polyviou_efi 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@SoteriouEmily 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Xenia_Loizou 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@elenipetrou11 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@onoufria 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@tre11a 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@e1eana 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Alikipet 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Mikaellask 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@SPoliviou 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@aggelama 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Nestoraser 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@MariosIoann 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@MarthaSke 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@hotpeoplecy 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@mary_chrs 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@kostasantonio13 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Orest1sE 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@LoizosGeo 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@Evie_ioan 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@marinicolaou 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@manwlisas 🔁 Η λύση του Κυπριακού ύψιστη προτεραιότητα, λέει η ΠΕΟ σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα #cyprus
cna.org.cy


@GeorgiouAliki 🔁Όλοι γίνανε φίλοι #BarbarosSansal όταν συνελήφθηκε! Ο συγκεκριμένος όμως υπέρ συμφωνημένης λύσης Κυπριακού,παρά την αντιΕρτογάν θέση #facttwitter.com/cygreens/statu…


@Kafkalias_g 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@AndreouMinas 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@marilenoua 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@charademe 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@roullaelia 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@10Abraam 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Artemisia_Con 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@andrimyl 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@likenefeli 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Lambroschri 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Apollonia_Y 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Androniki_s 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Tasosana4 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Skevos_ko 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Mariaeleni77 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@antonis_anto 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@var_and 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@AspriNicolas 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@smaragda_h 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@neoptolem0s 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@Stephan0s_ 🔁 Η "χαρτογράφηση" του Κυπριακού από το 1977 μέχρι το 2004 #cyprus
cna.org.cy


@petelygd 🔁..Του ξεφυγε του Κατσαπλια δάσκαλε εν όψει "λυσης" Κυπριακού.... twitter.com


@CityFreePressCy 🔁Όχι του κυπριακού fb.me


@ChristosMatt 🔁Πιο αισιόδοξος από ποτέ για λύση του Κυπριακού, δηλώνει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου... cmathopoulos.com #Cavusoglu #Guterres #CyprusIssue


@TaxikosNinja 🔁@parodynews @EliasPalai Πιο πολύ τους νοιάζει η Αν. Μεσόγειος για αυτό και η πρεμούρα για λύση του Κυπριακού σε χειρότερη βάση του σχ. Ανάν


@toscaross 🔁Έτοιμη δηλώνει η Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού amna.gr/article amna.gr p/13751…


@Costakisand 🔁Μεγάλη ευθύνη @AnastasiadesCY που αναβαθμίζει ρόλο ιεραρχών στα μπροστινά καθίσματα Κυπριακού ,όπως και των άλλων που τους γλείφουν #Cyprustwitter.com/kathimerini_cy…


@polistass 🔁 Πιστεύετε οτι θα γινει δημοψήφισμα για λύση του Κυπριακού ζητήματος εντος του 2017;


@womancyp 🔁Όλοι γίνανε φίλοι #BarbarosSansal όταν συνελήφθηκε! Ο συγκεκριμένος όμως υπέρ συμφωνημένης λύσης Κυπριακού,παρά την αντιΕρτογάν θέση #facttwitter.com/cygreens/statu…


@kmskts5a 🔁 Πιστεύετε οτι θα γινει δημοψήφισμα για λύση του Κυπριακού ζητήματος εντος του 2017;


@Alexsavvaq 🔁Όλοι γίνανε φίλοι #BarbarosSansal όταν συνελήφθηκε! Ο συγκεκριμένος όμως υπέρ συμφωνημένης λύσης Κυπριακού,παρά την αντιΕρτογάν θέση #facttwitter.com/cygreens/statu…


@eirinistylian 🔁Όλοι γίνανε φίλοι #BarbarosSansal όταν συνελήφθηκε! Ο συγκεκριμένος όμως υπέρ συμφωνημένης λύσης Κυπριακού,παρά την αντιΕρτογάν θέση #facttwitter.com/cygreens/statu…


@MariniGeorgiou 🔁Όλοι γίνανε φίλοι #BarbarosSansal όταν συνελήφθηκε! Ο συγκεκριμένος όμως υπέρ συμφωνημένης λύσης Κυπριακού,παρά την αντιΕρτογάν θέση #facttwitter.com/cygreens/statu…


@natal1a1oan 🔁Όλοι γίνανε φίλοι #BarbarosSansal όταν συνελήφθηκε! Ο συγκεκριμένος όμως υπέρ συμφωνημένης λύσης Κυπριακού,παρά την αντιΕρτογάν θέση #facttwitter.com/cygreens/statu…


45

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά