#dch2017: #dch 2017

@UKampmann 🔁.@LarsMidtiby fortæller om handicap og beskæftigelse på@handicapraad årsmøde #dch2017


@UKampmann 🔁 Det her er jo mig, siger @jacobnossell til #DCH2017


#dch2017: #dch 2017

@handicapraad 🔁 Jacob Nossel! dagens tankevækkende oplevelse på #dch2017


@Frejamgl 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@DortheElise 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@jacobnossell 🔁 Vi kan ændre holdninger ved at spørge til dem, siger @Jacobnossell og Stages of Science til #Dch2017


@JohanThornberg 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@MarkSFleeton 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@janvagnjakobsen 🔁#dch2017 - hjemme igen. Anja Bo og Thomas Blachman på scenen. Måske en fordom: vi rykker mest, når vi rykker selv. V twitter.com iste Jacob Yoon Nossell.


@CaecilieNisbeth 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@UKampmann 🔁Tak til @handicapraad for godt #dch2017. Det var inspirerende og lærerigt. Og godt at få hilst på mange af @LOBPA_DKs medlemmer #handicapdk


@jespermath 🔁Vigtigt! #somedk #handicappol #dch2017 twitter.com


@handicapraad 🔁God idé! Gør en uge i løbet af året til en "inklusionsuge" - for alt vedr. handicap ikke kun skole-inklusion! #dch2017 #handicapdk #ungmedcptwitter.com/handicapraad/s…


@handicapraad 🔁Selv tak @HeideAnderson Vi håber, at I tager hjem med inspiration til arbejdet med holdninger om handicap #dch2017


@HeideAnderson 🔁Tak til @handicapraad for godt #dch2017. Det var inspirerende og lærerigt. Og godt at få hilst på mange af @LOBPA_DKs medlemmer #handicapdk


@handicapraad 🔁Deltagerne kommer for at få ny inspiration, synes bedst om plenum.oplæg og 35 procent synes udbyttet er godt. #evaluering #dch2017


@UKampmann 🔁 Tak for et fantastisk årsmøde. I er engagerede og har budskaber. Jeg glæder mig til at se jer næste år. #Dch2017


@anette_laigaard 🔁Tak for et fantastisk årsmøde. I er engagerede og har budskaber. Jeg glæder mig til at se jer næste år. #Dch2017


@handicapraad 🔁Skab gode møder, som kan genskabe tilliden. Det har vi inspirationsmateriale til, siger @anette_laigaard dch.dk #Dch2017


@handicapraad 🔁I er engagerede og har budskaber, takker @anette_laigaard Det gør en stor forskel. Vi vil også gøre, hvad vi kan i DCH. #dch2017


@handicapraad 🔁Formand @anette_laigaard Vi har fået en på opleveren i dag om fordomme og holdninger. Hvis ikke, er det vores egen skyld. #dch2017


@handicapraad 🔁Holdningsstrategien er vigtig for at ændre fordomme. Herunder 'empowerment' initiativerne, fremhæver ministeren. #dch2017 Fortsæt arbejdet!


@handicapraad 🔁Der skal også fokus på de mennesker med handicap, som ikke kan arbejde, fremhæver ministeren på #Dch2017 Vi er helt enige!


@anette_laigaard 🔁Jeg er glad for, at ministeren vil sætte fokus på bedre muligheder for mennesker med handicap og synes, at DCH er vigtig part. #Dch2017


@handicapraad 🔁Vi skal arbejde sammen om at skabe bedre mulighed for mennesker m handicap. DCH er en vigtig partner, er ministerens budskab til #dch2017


@handicapraad 🔁Fra 'Human afvikling til fremtiden. Hvordan flytter vi fordomme i fremtiden, fortæller kontorchef i @Boerne_Social Hanne Stig #Dch2017


@handicapraad 🔁Alle de andre er mere fucked up end mig, griner @jacobnossell på spørgsmålet, har forestillingen rykket på jeres fordomme? #Dch2017


@GitteKJP 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@UKampmann 🔁 Vi kan ændre holdninger ved at spørge til dem, siger @Jacobnossell og Stages of Science til #Dch2017


@PlankChristian 🔁Fremragende teater fra stage of science om "human afvikling" på #dch2017
stagesofscience.dk


@HeideAnderson 🔁Lad os huske på Martin Niemöllers citat "Først kom de efter socialisterne ..." Vi skal stå sammen på tværs af # twitter.com handicapdk #Dch2017 #dksocialtwitter.com/janvagnjakobse…


@handicapraad 🔁Handlinger ændrer vores holdninger, fortæller Stages of Science og man kan ændre holdninger ved at spørge til dem. #Dch2017


@anette_laigaard 🔁Vi kan ændre holdninger ved at spørge til dem, siger @Jacobnossell og Stages of Science til #Dch2017


@tony_bech 🔁Smagsprøve på Human Afvikling - mega seje #JacobNossel kglteater.dk #dch2017 #dkhandicap


@HeideAnderson 🔁Ser frem til at høre @_MaiMercado fortælle om, hvordan vi bekæmper fordomme fremover her på #DCH2017 @Muskelsvindfndn vil gerne være med!


@Gittedreier 🔁Ser frem til at høre @_MaiMercado fortælle om, hvordan vi bekæmper fordomme fremover her på #DCH2017 @Muskelsvindfndn vil gerne være med!


@UKampmann 🔁 Se #handicap en gave! Thomas Blachmann på #dch2017 årsmøde


@thomasholberg 🔁#dch2017 Er det fordomme eller “ligegladhed”, når vi lader LEV sejle i egen sø på brugerbetaling for ledsagelse? Solidaritet er det ikke!


@handicapraad 🔁Forestillingen er samarbejde mellem kunst og videnskab, som tester publikums holdninger til mennesker med handicap. @jacobnossell #Dch2017


@UKampmann 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@UKampmann 🔁 Kultur kan ændre holdninger. Godt eks. fra Viborg m Snapstinget #dch2017


@handicapraad 🔁Er der plads til mig i verden, spørger @jacobnossell til #Dch2017


@KHegaard 🔁#dch2017 Gitte, Middelfart: Træt af standarder, der sætter mig i rammer, visitator kan handle ud fra. Vi skal fastholde borger i centrum.


@gitternielsen 🔁 Helt enig - borgeren i Centrum @gitternielsen vi skal sprænge rammerne! #dch2017 twitter.com


@janvagnjakobsen 🔁#dch2017 Er det fordomme eller “ligegladhed”, når vi lader LEV sejle i egen sø på brugerbetaling for ledsagelse? Solidaritet er det ikke!


@HeideAnderson 🔁Helt enig - borgeren i Centrum @gitternielsen vi skal sprænge rammerne! #dch2017 twitter.com


@Thorkild_Olesen 🔁Kultur kan ændre holdninger. Godt eks. fra Viborg m Snapstinget #dch2017


@ungmedcp 🔁God idé! Gør en uge i løbet af året til en "inklusionsuge" - for alt vedr. handicap ikke kun skole-inklusion! # twitter.com dch2017 #handicapdk #ungmedcptwitter.com/handicapraad/s…


@janvagnjakobsen 🔁#dch2017 Gitte, Middelfart: Træt af standarder, der sætter mig i rammer, visitator kan handle ud fra. Vi skal fastholde borger i centrum.


@LOBPA_DK 🔁Deltager i workshop om arbejdet med fordomme og holdninger på arb.mark. Oplæg af bl.a. @LarsMidtiby #dch2017. Ser frem til inspiration


@HeideAnderson 🔁Deltager i workshop om arbejdet med fordomme og holdninger på arb.mark. Oplæg af bl.a. @LarsMidtiby #dch2017. Ser fre twitter.com m til inspiration


@Thorkild_Olesen 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@janvagnjakobsen 🔁#dch2017 Hvordan kan handicaprådene arbejde med fordomme. Workshop.


@tony_bech 🔁@skoleelever og @SUMHdk inklusion handler om et klassefællesskab, hvor der er plads til alle. Allemed.dk #dch2017 # twitter.com dkhandicap


@menneskeret 🔁Rådet offentliggør sin årsberetning med anbefalinger på handicap-udfordringer. Brug dem! #DKhandicap #DCH2017 dch.dk/aarsberetning2…


@janvagnjakobsen 🔁@LOBPA_DK skaber digitale debattører. Det batter… #dch2017


@HeideAnderson 🔁God pointe - herunder vi skal ikke se os selv som ofre. Vi bidrager med en masse! Hvordan vi italesætter påvirker, h twitter.com vordan vi ses! #dch2017twitter.com/handicapraad/s…


@handicapraad 🔁Salen: Gør uge 43 til 'Inklusionsuge' og regn på at sidde i kørestol, idræt med spastiske lammelser. Uden ofre men som nyt tilbud! #dch2017


@handicapraad 🔁Salen: @Muskelsvindfndn har arbejdet med rollemodeller og fundet ud af, at vi skal være gode til at 'beskrive livet i røvhøjde' #dch2017


@thomasholberg 🔁Se #handicap en gave! Thomas Blachmann på #dch2017 årsmøde


@handicapraad 🔁Fra salen: Vi vil gerne være etiske og vores værdier kan aktiveres. Også når man ansætter mennesker med handicap i kommunerne. #Dch2017


@janvagnjakobsen 🔁#dch2017 Mia Simone Malthesen: Sæt andre i de handicappedes situation. - Skaber det mangfoldighed og plads til forskelle? Entydigt begreb?


@KHegaard 🔁Konklusion ifm #dch2017 er indtil nu: Kendskab mindsker fordomme. Vi er enige og vores undersøgelse understøtter: muskelsvindfonden.dk/nyheder/12675/


@handicapraad 🔁Diskussion med salen på #Dch2017 Vi elsker mangfoldighed, men nedvurderer den. Dialekter er fine, men vurderes som mindre begavet.


35

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv