#UseHeart: Use Heart#UseHeart: Use Heart

@Michael_Telenor 🔁Уроци по безопасен интернет с ученици от ОУ "Н. Й. Вапцаров" в село Селановци, България #customerfirstday #useheart


@TelenorBG 🔁Знае ли твоето дете как да се предпазва от тормоз в интернет. Провери сам: telenor.com twitter.com


@atanasov_peter 🔁Уроци по безопасен интернет с ученици от ОУ "Н. Й. Вапцаров" в село Селановци, България


@Mr_Mahony 🔁Над 10 000 деца
Над 60 училища в България
Над 260 служители на


@Michael_Telenor 🔁Над 10 000 деца
Над 60 училища в България
Над 260 служители на


@atanasov_peter 🔁Над 10 000 деца
Над 60 училища в България
Над 260 служители на


@TelenorBG 🔁Над 10 000 деца
Над 60 училища в България
Над 260 служители на twitter.com


35

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна