@Teresa_e_Junior 🔁Но Той им рече: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен. [Лука 4:43] #Библия


@Teresa_e_Junior 🔁facebook.com/1191376 facebook.com 0042762… …и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), [1 Йоаново 1:2]


@Teresa_e_Junior 🔁 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни. [1 Йоаново 5:8] #Библия


@Teresa_e_Junior 🔁facebook.com/1188322 facebook.com 5845815… …на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си, [Ефесяни 1:5-6]


@Teresa_e_Junior 🔁Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а… facebook.com/11870094247128… [Матей 16:19]


@Teresa_e_Junior 🔁Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. [Йоан 4:38] #Библия


@Teresa_e_Junior 🔁 Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. [Йоан 3:33] #Библия


@Teresa_e_Junior 🔁Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро… facebook.com/11838662916938… [Филимон 1:6-8]


35

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна