Parliament

@NarodnoSabranie 🔁Заместник-председателят на НС Димитър Главчев е предоставил на народните представители п... GovAlert.eu


Parliament

@NarodnoSabranie 🔁В деловодството на Народното събрание беше внесена оставката на кабинета на премиера Бой... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Разработване и представяне на програмен бюджет на Държавна агенция "Електронно управле... GovAlert.eu [PDF]


@BloombergTVBG 🔁В деловодството на Народното събрание беше внесена оставката на кабинета на премиера Бой... GovAlert.eu/cO3 GovAlert.eu


@IvanSabew 🔁В деловодството на Народното събрание беше внесена оставката на кабинета на премиера Бой... GovAlert.eu/cO3 GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁В деловодството на Народното събрание беше внесена оставката на кабинета на премиера Бой... GovAlert.eu/cO3 GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁В деловодството на Народното събрание беше внесена оставката на кабинета на премиера Бой... GovAlert.eu/cO3 GovAlert.eu


@romilenium 🔁Заседание на 15.11.2016 от 10:30 на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на... GovAlert.eu/cIs


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становищe по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., №6... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., №602-01-64,... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на Фискалния съвет на България по Законопроект за държавния бюджет на Република Бъ... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на Българска народна банка относно законопроект за изменение и допълнение на... GovAlert.eu [PDF]


@Open_Parliament 🔁Според анализа на данните за активността в многомандатните избирателни райони на територията на страната,... fb.me


@NarodnoSabranie 🔁Стенограма от заседанието на 27.10.2016 на Комисията по здравеопазването GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 15.11.2016 от 09:00 на Комисията по отбрана GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 15.11.2016 от 11:00 на Комисията по правни въпроси GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 16.11.2016 от 14:00 на Комисията по енергетика GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 09:00 на Комисията по отбрана GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 11:00 на Комисията по правни въпроси GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 16.11.2016 от 14:00 на Комисията по енергетика GovAlert.eu


@sofiagrad 🔁Документ в комисия: Становища по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017... GovAlert.eu/cMg [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становища по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017... GovAlert.eu [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., №602-01-64,... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище от Български лекарски съюз относно законопроект за изменение и допълнение на... GovAlert.eu [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Фискален съвет по бюджет НЗОК GovAlert.eu [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Фискален съвет по бюджет ДОО GovAlert.eu [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Фискален съвет по държ.бюджет GovAlert.eu [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Решение във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г. GovAlert.eu


@todortrenev 🔁Заседание на 15.11.2016 от 11:00 на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването н... GovAlert.eu/cLO


@todortrenev 🔁 Заседание на 16.11.2016 от 14:15 на Комисията по политиките за българите в чужбина GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 16.11.2016 от 14:15 на Комисията по политиките за българите в чужбина GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁Заседание на 16.11.2016 от 14:00 на Комисията за наблюдение на дейността на Комисиятата за енергийно и водно рег... GovAlert.eu/cLP


@LiveNABulgaria 🔁Заседание на 15.11.2016 от 11:00 на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването н... GovAlert.eu/cLO


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 15.11.2016 от 10:30 на Комисията по околната среда и водите GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 16.11.2016 от 14:15 на Комисията по политиките за българите в чужбина GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 16.11.2016 от 14:00 на Комисията за наблюдение на дейността на Комисиятата за енергийно и водно рег... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 11:00 на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването н... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 10:30 на Комисията по околната среда и водите GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁Заседание на 16.11.2016 от 15:30 на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове GovAlert.eu/cLt


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 16.11.2016 от 15:30 на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Качени са 17 нови документа в Комисия по бюджет и финанси GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁 Нов брой на Държавен вестник - 89 от 11.11.2016 GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Нов брой на Държавен вестник - 89 от 11.11.2016 GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁Заместник-председателят на НС Димитър Главчев е предоставил на народните представители п... GovAlert.eu/cL2 GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁Заместник-председателят на НС Димитър Главчев е предоставил на народните представители п... GovAlert.eu/cL2 GovAlert.eu


@Open_Parliament 🔁Три дни след първия тур според договорите на кандидатите с мониторираните медии, става ясно, че са изразходвани... fb.me


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 15.11.2016 от 12:00 на Комисията по вероизповеданията и правата на човека GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 15.11.2016 от 10:00 на Комисията по здравеопазването GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 16.11.2016 от 14:30 на Комисията по труда, социалната и демографската политика GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 12:00 на Комисията по вероизповеданията и правата на човека GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 10:00 на Комисията по здравеопазването GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 16.11.2016 от 14:30 на Комисията по труда, социалната и демографската политика GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Декларация Български музеи GovAlert.eu [PDF]


@NarodnoSabranie 🔁Качени са 5 нови документа в Комисия по земеделието и храните GovAlert.eu


@LiveNABulgaria 🔁 Заседание на 15.11.2016 от 10:00 на Комисията по икономическа политика и туризъм GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Заседание на 15.11.2016 от 10:00 на Комисията по икономическа политика и туризъм GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Стенограма от заседанието на 19.10.2016 на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на М3X по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на M3 по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на МИ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на МОСВ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Зщита на растени... GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Документ в комисия: Становище на Министерство на финансите относно законопроект за изменение и допълнение... GovAlert.eu [PDF]


@LiveNABulgaria 🔁Публикуван е записът от пленарното #заседание на 09.11.2016 GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Доклад от заседанието на 09.11.2016 на Комисията по здравеопазването GovAlert.eu


25

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна