@sim_ogden 🔁Митинзи да се забранат со закон бидејќи се трошат милиони за истите луѓе да се шетаат низ цела држава. Да се воведат ТВ дуели како обврска!


55

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна