Justice

@GovAlertEu 🔁[ВСС] Членовете на ВСС поздравиха министър Захариева и изказаха благодарност за съвместн... GovAlert.eu


Justice

@GovAlertEu 🔁[ВСС] На ръководителя на Следствения отдел при ОП Хасково – Кръстьо Кръстев бе връчен ли... GovAlert.eu


@justice_1707 🔁@Rooszan ундан кураси сизам келин тошкенга, музкаймок йимиз) @xMahtobx


@justice_1707 🔁@Shef_uz да как то неудобно. Нима дийман? Тугри чун, манга бошка езма дийманми?


@justice_1707 🔁Ника яхши киз. Биринчи укиганимда екмаган. Лекин кейин своеобразно езиши еккан.


@OgnianZlatev 🔁Днес е #DataProtectionDay! Запознайте се с новите правила на ЕС и какво означава това за бизнеса ec.europa.eu/justi ec.europa.eu ce/newsro… #EUDataP


@ECinBulgaria 🔁Днес е #DataProtectionDay! Запознайте се с новите правила на ЕС и какво означава това за бизнеса e twitter.com c.europa.eu/justice/newsro… #EUDataP


@SofiaRCourt 🔁Всички важни процедури по ЗОП приключиха. Скоро наказателните съдии ще могат да се преместят
srs.justice.bg
m.facebook.com


@justice_1707 🔁Симорон. Трансерфинг. Психоанализ


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Публикуван е краткият протокол от заседание №3 на 26.01.2017 GovAlert.eu


@Longanlon 🔁 "Обещано от БСП: Жилища за млади, пенсии за стари, здраве за всички"

and justice for all, дай боже.


@okinonet 🔁Одобряваме! fb.me


@okinonet 🔁Одобряваме! fb.me


@zed_111 🔁 "Обещано от БСП: Жилища за млади, пенсии за стари, здраве за всички"

and justice for all, дай боже.


@nervnata 🔁 "Обещано от БСП: Жилища за млади, пенсии за стари, здраве за всички"

and justice for all, дай боже.


@OnlyTitles 🔁Джавад Bendaoud судим за незаконный оборот наркотиков : дело банальной человека surmédiatisé goo.gl


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС прие за запознаване с Доклада на Комисията до @EP_Bulgaria и Съвета относно напредъка на Б... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Извънредно заседание проведе Прокурорската колегия на ВСС GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС съкрати една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Свищов GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС съгласува проект на нова учебна програма на Националния институт на правосъдието GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС прие препоръки за подобряване на работата с информационните системи в Софийския районен съд GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за извършена финансова инспекция на Районен съд – Габрово GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] ВСС и Върховният съвет на магистратурата на Италия ще подпишат споразумение за сътрудничество по време на... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС утвърди бюджета на съдебната власт за 2017 г. и бюджетите на органите на съдебната власт з... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. GovAlert.eu


@shoilev 🔁"Обещано от БСП: Жилища за млади, пенсии за стари, здраве за всички"

and justice for all, дай боже.


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на следовател в НСлС за командирован експерт в областта... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да съгласува Правилата за устройството и дейността на Бюр... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС ще се проведе в две последователни съботи - на 13.0... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС повиши в по-горен ранг 51 магистрати оптимизира съдебната администрация в две... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС назначи Нели Вълчева – Мутафчиева за заместник-административен ръководител –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС повиши двама прокурори в длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – София GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС назначи Мария Михайлова за „заместник на административния ръководител – замес... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС освободи Катя Евтимова от длъжността „прокурор” и изпълняващ функциите админи... GovAlert.eu


@okinonet 🔁Направо ни се прииска да ги имаме като играчки. fb.me


@sofiagrad 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu/info/ ec.europa.eu effective…twitter.com/jenikoleva/sta…


@MinchevBoris 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu/info/ ec.europa.eu effective…twitter.com/jenikoleva/sta…


@angel_a_petrov 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu/info/ ec.europa.eu effective…twitter.com/jenikoleva/sta…


@OgnianZlatev 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu/info/ ec.europa.eu effective…twitter.com/jenikoleva/sta…


@joroangelov 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu/info/ ec.europa.eu effective…twitter.com/jenikoleva/sta…


@jenikoleva 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu/info/ ec.europa.eu effective…twitter.com/jenikoleva/sta…


@ECinBulgaria 🔁Не сте сама! ;) Ето докладът на ЕК за 2017 за напредъка на България (току-що публикуван) ➡️ ec.europa.eu twitter.com


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС определи Асен Радев – съдия в Районен съд - Бургас за изпълняващ функциите „адми... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС не определи изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на молби на 20 съдии по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и спря произв... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Правила за назначаване на заместници на административните ръководители – за... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на 5 съдилища GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС спря производството за установяване на несъвместимост на Мариян Марков – съдия в... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждан... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие обобщен отчет на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС отмени наложени дисциплинарни наказания на съдия в Софийския районен съд GovAlert.eu


@PosokiMedia 🔁 [ВСС] Съдийската колегия на ВСС не избра председател на Районен съд – Луковит GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу съдия в Районен съд – Свиленград GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС не избра председател на Районен съд – Луковит GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия връчи отличия на поощрени съдии GovAlert.eu


@mmo13ru 🔁Назван месяц начала тестирование MMORPG Justice от компании Netease mmo13.ru

#Mmorpg #Netease #Justice


@SofiaRCourt 🔁На 24.01., 16 ч, ще се проведе събрание на съдиите относно управлението, след избора на и.ф. председател на СРС.
vss.justice.bg


@teniovachev 🔁Припомних си малко ... And justice for all на Metallica и се сетих, че това, би било най-яката фланелка подарък за Цацаров.


@velqn 🔁Припомних си малко ... And justice for all на Metallica и се сетих, че това, би било най-яката фланелка подарък за Ц twitter.com ацаров.


@SofiaRCourt 🔁В периода 23.01 - 06.02.2017 г. ще се извърши годишната инвентаризация на делата в СРС. Справки само от 14 до 16 ч.:
twitter.com srs.justice.bg


45

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна