JusticeJustice

@GovAlertEu 🔁[ВСС] Представители на ВСС се срещнаха с генералния секретар на Фондация „Джовани и Фран... GovAlert.eu


JusticeJusticeJustice

@GovAlertEu 🔁[ВСС] Гражданският съвет към ВСС с конкретни предложения към Министерството на правосъди... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС се запозна с извършеното до момента във връзка с организиране и провеждане на експеримента... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС прие хронограма за изготвяне на проекти за наредбите по ЗСВ и методика за оценяване членов... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС определи принципите за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от администра... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС единодушно реши да упълномощи Милка Итова, ръководителите на проект „Подобряване на процед... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС възложи на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС извършване на анализ н... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Пленумът на ВСС отхвърли предложението на Калин Калпакчиев като допълнителна точка в дневния ред да се вкл... GovAlert.eu


@filmionlayn 🔁Боевик Лига справедливости: Парадокс источника конфликта (2013) Justice League: The Flashpoint Paradox в хо ... - v twitter.com sezdes.info/boevik-liga-sp… -


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС препоръча на административните ръководител в органите на съдебната власт да с... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС освободи Георги Спасов от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС отложи за следващо заседание приемането на Правила за статута и дейността на... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС състави списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС освободи Кънчо Крумов от длъжността административен ръководител на Районна пр... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсна комисия по в конкурса за повишаване в длъжност... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност и... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на Административен съд гр. Търговище, с което е отме... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу полк. Едуард Ерменчов Владимиров –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС наложи на Светлозар Костов – прокурор в Специализирана прокуратура – гр. Софи... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно Мария Цветанова Георгиева за административен ръководител - р... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Гражданският съвет към ВСС ще обсъди Проекта на Закон за вещите лица GovAlert.eu


@bastetnoir_ 🔁Ги читам Justice League Dark и сфатив дека проблемот ми е што се палам на типови како Constantine и у рл.


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС измени Правилата за статута и дейността на съдията – наставник GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие за лого да съдилищата да се ползва изображението на Темида в Съдебната пала... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Правила за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Доклад относно извършени проверки за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Доклад относно извършени проверки за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Районен съд –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Районен съд –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Районен съд –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка на Районен съд... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Районен съд –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Окръжен съд –... GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС избра съдия Вера Коева за председател на Районен съд – Благоевград GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Представители на Прокурорската колегия на ВСС се срещнаха с Главния прокурор на Република Словения GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Поредна среща в изпълнение на Споразумението за взаимодействие между КПУКИ и ВСС GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Съдийската колегия на ВСС избра Живка Петрова за председател на Районен съд – Свиленград GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁[ВСС] Публикуван е краткият протокол от заседание №38 на 20.10.2016 GovAlert.eu


@WeRock_bg 🔁Слушайте целия трети албум на MOSHPIT JUSTICE fb.me


@okinonet 🔁Нямаме търпение да видим получила ли се е добре динамиката между Джон Константин и Брус Уейн! fb.me


@lalo_lalov 🔁СРС разпространява информация за службите в сградата на съда на бул. "Ген. М. Скобелев" 23:
m.facebook.com/st m.facebook.com ory.php?stor…
srs.justice.bg/246


@SofiaRCourt 🔁СРС разпространява информация за службите в сградата на съда на бул. "Ген. М. Скобелев" 23:
m.facebook.com m.facebook.com/story.php? twitter.com stor…
srs.justice.bg/246


45

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна