@stopanot 🔁прологот на големата депресија беше во флорида 1926, hurricane matthew може да е пит стоп за поголемата


35

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна