@ikijana 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@Dusheven_Nemir 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@Nnatka1986 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@moon_pie_ 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@Saandra_13 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@ZeRealMia 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@_tesla23 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@tvitomir 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@otitakasakam 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@bisousbisouss 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@TenkDudeMode 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


@Schwein4e 🔁 Знаеш англиски?
- ДА
Употреби го celebrate во реченица
Cele brate ,тури по една ракија.


45

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна