@martiddimitrov 🔁Днес парламентът одобри на първо четене законопроекта ни с Вили Лилков и Peter Slavov за поетапно уреждане на... fb.me


@peter_slavov 🔁Много важният ни законопроект с Вили Лилков за изменение на т.нар. "Закон за лихвоточките", беше приет днес на... fb.me


@NarodnoSabranie 🔁Законопроект за допълнение на Закона за защита при бедствия GovAlert.eu


@martiddimitrov 🔁Къде се е чуло и видяло едно предприятие да е в забранителния списък за приватизация и въпреки това Агенцията да... fb.me


@GovAlertEu 🔁 Законопроект изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Законопроект изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност GovAlert.eu


@GovBulgaria 🔁 Зп за ратифициране на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение GovAlert.eu


@GovBulgaria 🔁Зп за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната сред... GovAlert.eu/cU9


@GovAlertEu 🔁 Зп за ратифициране на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение GovAlert.eu


@GovAlertEu 🔁Зп за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната сред... GovAlert.eu/cU9


@NarodnoSabranie 🔁Зп за ратифициране на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение GovAlert.eu


@NarodnoSabranie 🔁Зп за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната сред... GovAlert.eu


@peter_slavov 🔁Т.нар. "левица" пак искат гигантски харчове, финансирани от бюджета /и плащани от поколенията, след като хората... fb.me


35

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна