@LFCMacedonia 🔁Уште едно легендарно здание е вратено на старото место по завршувањето на градежните работи на Главната Трибина. https://t.co/PZ4LUAkTqM

05

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна